Thực hiện phân tích hồi quy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn hãy dùng hàm LINEST để thực hiện phân tích quy hồi.

Và bạn thực hiện phân tích hồi quy khi bạn cần biết, chẳng hạn như tuổi, chiều cao và trọng lượng ảnh hưởng như thế nào đến kết quả thi đấu của vận động viên. Sau đó, bạn có thể dùng kết quả để dự đoán kết quả thi đấu của vận động viên mới, chưa được kiểm tra. Nói cách khác, bạn đang đánh giá khả năng có thể xảy ra.

Ví dụ, giả sử bạn có dữ liệu doanh số từ Tháng 1 đến Tháng 6 và bạn muốn dự đoán doanh số của Tháng 9. Bạn sẽ dùng hàm LINEST như sau:

Hãy nhớ nhập LINEST làm công thức mảng (nhấn Ctrl + Shift + Enter thay vì chỉ Enter).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×