Thực hiện phân tích hồi quy

Trong Excel Online, bạn có thể xem các kết quả của một phân tích quy hồi (trong thống kê, cách thức phỏng đoán và dự báo xu hướng), nhưng bạn không thể tạo phân tích quy hồi vì công cụ Quy hồi không có sẵn.

Bạn cũng sẽ không thể dùng hàm trang tính thống kê chẳng hạn như LINEST để làm một phân tích có nghĩa vì nó yêu cầu bạn nhập nó như một công thức mảng, thứ không được hỗ trợ trong Excel Online.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc của bạn và dùng công cụ Quy hồi của Analysis ToolPak hoặc các hàm thống kê để thực hiện một phân tích quy hồi tại đây.

Bấm Mở bằng Excelthực hiện phân tích quy hồi.

Nút để sửa trong Excel

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có đầy đủ bộ ứng dụng và dịch vụ của Office, hãy dùng thử hoặc mua tại Office.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×