Thực hiện một hành động máy chủ OLAP trong báo cáo PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Nếu báo cáo PivotTable của bạn được kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server Analysis Services trực tuyến phân tích xử lý (OLAP), bạn có thể thực hiện một hành động máy chủ bằng cách sử dụng Microsoft Office Excel. Một hành động máy chủ là một lệnh phụ trợ thực hiện tác vụ liên quan trên dữ liệu trong báo cáo của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về hành động máy chủ

Thực hiện một hành động máy chủ

Tìm hiểu thêm về hành động máy chủ

Một hành động máy chủ là một tính năng hữu ích nhưng tùy chọn mà người quản trị khối OLAP có thể xác định trên một máy chủ mà sử dụng một thành viên khối hoặc đo làm tham số vào truy vấn để có được các chi tiết trong khối, hoặc để khởi động ứng dụng khác, chẳng hạn như một trình duyệt.

Sau đây là ví dụ phổ biến của việc sử dụng hành động máy chủ trong báo cáo PivotTable:

 • Bạn là một đại diện bán hàng của người nào đó để chuẩn bị cho cùng một khách hàng quan trọng. Bạn sử dụng một hành động máy chủ để hiển thị một hồ sơ khách hàng trong một trang Web trực tiếp từ báo cáo PivotTable chuẩn vùng bán hàng của bạn. Trang Web chứa các nối kết để biết thêm thông tin, chẳng hạn như bản đồ và được đề xuất nhà hàng.

 • Bạn là một phân tích kinh doanh cho nhà cung cấp viện và lưu ý rằng một khách hàng có giá trị đã giảm đơn hàng của nó bằng 35% trong năm cuối cùng. Bạn muốn tìm hiểu lý do tại sao, để bạn dùng một hành động máy chủ để xem lịch sử thứ tự của khách hàng trên một trang tính riêng biệt.

 • Bạn là người quản lý Quận bán hàng người nào đó thăm dò một hình doanh số sản phẩm và xem những khách hàng đã đóng góp nhất để những người bán hàng bằng "truy sâu xuống thông qua" chi tiết chứa trong một bảng sự kiện trên cube, vì vậy bạn có thể lập kế hoạch mục tiêu bán hàng và các mục tiêu cho tài chính kế tiếp qua rter.

Không có năm kiểu hành động máy chủ.

URL     Hành động thường dùng máy chủ này hiển thị định vị tài nguyên đồng nhất (URL) trong một trình duyệt. Ví dụ, bạn có thể bấm vào tên khách hàng và sau đó hiển thị một hồ sơ khách hàng trên một trang Web.

Người quản trị khối OLAP có thể xác định một hành động máy chủ URL trên kích thước thành viên, cấu trúc phân cấp, thành viên cấu trúc phân cấp, thuộc tính thành viên, số đo ô hoặc khối toàn bộ.

Báo cáo     Hành động máy chủ này tạo một báo cáo Microsoft SQL Server Reporting Services bằng xây dựng dựa trên báo cáo URL sẽ đưa vào biểu mẫu cú pháp sau đây:

tên máy chủ http://<Reporting > / < máy chủ thư mục >

Người quản trị khối OLAP có thể xác định một hành động máy chủ báo cáo trên kích thước thành viên, cấu trúc phân cấp, thành viên cấu trúc phân cấp, thuộc tính thành viên, số đo, hoặc toàn bộ khối.

Rowset     Hành động này trả về một rowset dựa trên một điều kiện được xác định trong câu lệnh MDX. Hành động này rất hữu ích để nối kết một rowset tới dữ liệu trong một khối khác nhau nhưng liên quan trong cơ sở dữ liệu OLAP cùng, chẳng hạn như doanh số cửa hàng từ một số năm trước. Dữ liệu được hiển thị trong một trang tính dưới dạng bảng Excel.

Người quản trị khối OLAP có thể xác định một hành động máy chủ Rowset trên kích thước thành viên, cấu trúc phân cấp, thành viên cấu trúc phân cấp, thuộc tính thành viên, số đo, hoặc toàn bộ khối.

Truy sâu đến     Hành động này truy vấn khối dựa trên một điều kiện được xác định trong câu lệnh MDX và trả về tổng hợp dữ liệu từ bảng sự kiện là nguồn của số đo giá trị. Dữ liệu được hiển thị trong một trang tính dưới dạng bảng Excel. Câu lệnh MDX xác định cột nào sẽ được trả về từ bảng sự kiện và số lượng các bản ghi để trả về, tối đa được xác định trong thuộc tính tối đa số của bản ghi để truy xuất dưới OLAP truy sâu đến phần trên sử dụng tab của hộp thoại Thuộc tính kết nối . Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

Người quản trị khối OLAP có thể xác định một truy sâu thông qua máy chủ hành động vào các phương pháp.

Hiện chi tiết     Hành động này truy vấn khối dựa trên một điều kiện được xác định trong câu lệnh MDX và trả về tổng hợp dữ liệu từ bảng sự kiện là nguồn của số đo giá trị. Hành động này sẵn dùng theo mặc định nhưng có thể điều khiển hộp kiểm bật hiện chi tiết ở phần Dữ liệu PivotTable trên tab dữ liệu của hộp thoại Tùy chọn PivotTable . Để biết thêm thông tin, hãy xem tùy chọn PivotTable.

Người quản trị khối OLAP có thể xác định một hành động máy chủ hiện chi tiết chỉ trên thước đo.

Lưu ý: 

 • Các hành động máy chủ sau đây không được hỗ trợ trong Office Excel: sở hữu, điều khoản và tập hợp dữ liệu.

 • Mặc dù người OLAP cube quản trị có thể xác định một hành động máy chủ trên một tập hợp, một máy chủ hành động trên một tập hợp không được hỗ trợ bởi Office Excel.

 • Hành động máy chủ không được hỗ trợ trên một bộ lọc báo cáo.

Đầu trang

Thực hiện một hành động máy chủ

 • Trong báo cáo PivotTable, bấm chuột phải vào một cột hoặc hàng nhãn, bấm Hành động bổ sung, sau đó chọn lệnh được xác định bởi người quản trị khối OLAP.

  Ví dụ:

  • URL     Một URL máy chủ hành động lệnh, chẳng hạn như Khách hàng hồ sơ.

  • Báo cáo     Một lệnh báo cáo máy chủ hành động, chẳng hạn như Q1Summary.

  • RowSet     RowSet máy chủ hành động lệnh, chẳng hạn như Chi tiết sản phẩm.

  • Phân tích sâu     Truy sâu thông qua máy chủ hành động lệnh, chẳng hạn như Doanh số số.

  • Hiện Chi tiết    

   Mẹo: Bạn cũng có thể bấm đúp vào ô có chứa số đo.

   Nếu có không có hành động máy chủ được xác định bởi người quản trị OLAP cube, bạn có thể nhìn thấy menu mục (không có hành động đã xác định).

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×