Thực hiện hoạt động kiểm nhập và kiểm xuất

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang trình đồng bộ trong một công cụ SharePoint tệp 2007, bạn có thể thực hiện các tác vụ điều khiển nguồn.

Bạn muốn làm gì?

Kiểm xuất tệp từ thư viện tài liệu SharePoint trong một công cụ SharePoint tệp

Kiểm nhập tệp vào thư viện tài liệu SharePoint

Loại bỏ kiểm xuất

Kiểm xuất tệp từ thư viện tài liệu SharePoint trong một công cụ SharePoint tệp

Kiểm xuất một tệp trong công cụ SharePoint tệp sẽ đặt khóa nó trong thư viện tài liệu SharePoint, thì ngăn người dùng Cập nhật tệp trực tiếp trong SharePoint. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải kiểm xuất tệp để cho phép Cập Nhật chúng trong công cụ SharePoint tệp và gửi Cập nhật các thư viện tài liệu SharePoint trong quá trình đồng bộ hóa. Sử dụng tính năng này chỉ khi bạn muốn bảo đảm độc quyền chỉnh sửa trong công cụ SharePoint tệp.

Để kiểm xuất một tệp:

  1. Chọn tệp hoặc những tệp bạn muốn kiểm xuất.

  2. Trên tab Trang chủ, bấm Kiểm Xuất.

Nếu thành công, tên của bạn sẽ xuất hiện trong kiểm tra cột trong danh sách tệp. Nếu kiểm xuất không thành công cho một hoặc nhiều tệp, thông báo lỗi hiển thị. Các lý do lỗi phổ biến nhất bao gồm:

  • Tệp đã được kiểm trực tiếp từ SharePoint site bởi người dùng khác. Lưu ý rằng công cụ SharePoint tệp không cho biết trước một tệp đã kiểm từ thư viện SharePoint.

  • Tệp mới trong công cụ SharePoint tệp và có không chưa được gửi đến thư viện SharePoint.

Đầu trang

Kiểm nhập tệp vào thư viện tài liệu SharePoint

Kiểm nhập tệp hiện đang được kiểm xuất cho bạn thông qua công cụ SharePoint tệp:

  1. Chọn tệp hoặc những tệp bạn muốn kiểm nhập.

  2. Trên trang đầu tab, bấm Kiểm nhập, sau đó bấm Kiểm nhập vào SharePoint.

    Hộp Kiểm tra trong hộp thoại SharePoint Hiển thị và nhắc bạn mô tả thay đổi đối với tệp được liệt kê. Nếu bạn đã chọn để kiểm nhập nhiều tệp, hộp thoại liệt kê tệp đã chọn đầu tiên, và sau đó redisplays cho mỗi tệp tiếp theo sau khi bạn bấm OK. Khi tất cả các tệp đã chọn được kiểm nhập, tất cả các bản Cập Nhật được gửi đến thư viện tài liệu SharePoint.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm nhập tất cả các tệp hiện đang được kiểm xuất: trên trang đầu tab, bấm Kiểm nhập, sau đó bấm Kiểm tra trong tất cả của tôi kiểm tra thư đến thư đi.

Đầu trang

Loại bỏ kiểm xuất

Loại bỏ kiểm xuất sẽ loại bỏ khóa trên tệp trên SharePoint site, và ghi đè với phiên bản mới nhất từ trang SharePoint.

Để loại bỏ kiểm xuất cho tệp hiện đang được kiểm xuất cho bạn thông qua công cụ SharePoint tệp:

  1. Chọn tệp hoặc những tệp mà bạn muốn loại bỏ kiểm xuất.

  2. Trên tab trang đầu, bấm Loại bỏ kiểm xuất, sau đó bấm Loại bỏ kiểm xuất khỏi SharePoint.

Ngoài ra, để loại bỏ kiểm xuất trên tất cả hiện đang được kiểm xuất tệp: trên trang đầu tab, bấm Loại bỏ kiểm xuất, sau đó bấm Loại bỏ tất cả của tôi kiểm tra thư đến thư đi.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×