Thực hiện các loại biểu đồ của riêng bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo biểu đồ hoặc muốn thay đổi loại biểu đồ, bạn có thể chọn giữa một loại biểu đồ tiêu chuẩn và một loại biểu đồ tùy chỉnh. Nếu bạn muốn sử dụng một kiểu tùy chỉnh biểu đồ, bạn có thể chọn một trong các loại biểu đồ tùy chỉnh dựng sẵn, hoặc bạn có thể thực hiện của riêng bạn.

Các loại biểu đồ tùy chỉnh dựng sẵn Microsoft Graph đi kèm với một vài kiểu dựng sẵn biểu đồ dựa trên các loại biểu đồ tiêu chuẩn nhưng bao gồm các định dạng bổ sung và các tùy chọn, chẳng hạn như chú giải, đường lưới, nhãn dữ liệu, trục phụ, màu sắc, mẫu hình, tô và các lựa chọn vị trí cho các mục biểu đồ khác nhau. Các loại biểu đồ có thể tìm thấy trên tab Tùy chỉnh kiểu trong hộp thoại Loại biểu đồ . Làm thế nào để chọn một loại biểu đồ khác nhau.

Thực hiện các loại biểu đồ của riêng bạn Bạn cũng có thể tạo các loại biểu đồ tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách thay đổi bất kỳ kiểu biểu đồ Microsoft Graph cung cấp. Bạn thậm chí có thể chia sẻ các loại biểu đồ tùy chỉnh với những người dùng khác. Ví dụ, nếu bạn muốn cùng thông tin tiêu đề xuất hiện trên tất cả biểu đồ công ty của bạn, bạn có thể tạo một biểu đồ có tiêu đề đó, hãy lưu biểu đồ dưới dạng một loại người dùng xác định biểu đồ tùy chỉnh, sau đó chia sẻ với người khác trong công ty của bạn để sử dụng như một mẫu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×