Thực hiện điều khiển bắt buộc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn yêu cầu người dùng phải nhập một giá trị vào một điều khiển khi họ điền biểu mẫu của bạn, bạn phải thực hiện trường mà điều khiển được gắn kết một trường bắt buộc. Ví dụ, để giúp đảm bảo rằng người dùng lựa chọn hộp kiểm để cho biết tuân thủ với thỏa thuận người dùng, bạn có thể thực hiện trường liên kết với hộp kiểm một trường bắt buộc.

Tùy thuộc vào thủ tục mà bạn dùng để thực hiện điều khiển bắt buộc, và việc người dùng sẽ điền một mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách dùng một trình duyệt Web, điều khiển yêu cầu có thể hiển thị trong một trong những cách sau đây:

 • Dưới dạng một cảnh báo lỗi thông thường, vốn bao gồm dấu sao màu đỏ hoặc viền đường đứt nét màu đỏ và một Mẹo Màn hình đọc không thể trống.

 • Như một tùy chỉnh thông báo lỗi, để hiển thị trong hộp thoại.

Trong bài viết này

Cân nhắc tính tương thích

Hiển thị một thông báo lỗi thông thường khi điều khiển được để trống

Hiển thị một thông báo lỗi tùy chỉnh khi điều khiển được để trống

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn một chế độ tương thích cụ thể để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi một mẫu biểu mẫu trình duyệt tương thích đã phát hành đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services, và sau đó duyệt hỗ trợ, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có thể xem trong trình duyệt Web. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số điều khiển không sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Một số tính năng kiểm soát dữ liệu hoạt động khác đi trong trình duyệt Web vì chúng làm việc trong InfoPath. Ví dụ, khi bạn thêm kiểm soát dữ liệu vào một điều khiển, bạn tạo văn bản giải thích Hiển thị khi một người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ vào điều khiển đó. Bạn có thể có văn bản giải thích này xuất hiện trong Mẹo màn hình, và tùy chọn cho phép người dùng để hiển thị một cảnh báo có chứa thông tin bổ sung, hoặc bạn có thể có cảnh báo tự động xuất hiện khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ. Cảnh báo không thể hiển thị tự động cho biểu mẫu có dạng xem trong trình duyệt Web, nhưng người dùng có thể vẫn xem Mẹo màn hình, hoặc bạn có thể hiển thị một cảnh báo có chứa thông tin bổ sung.

Danh sách các điều khiển có thể được đặt làm trường bắt buộc

Bảng sau đây liệt kê các điều khiển Microsoft Office InfoPath 2007 có thể là đặt là bắt buộc và cho biết liệu từng điều khiển sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Điều khiển hỗ trợ xác thực dữ liệu

Sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt?

Hộp kiểm

Bộ chọn ngày

Hộp danh sách thả xuống

Hộp danh sách

Nút tùy chọn

Hộp văn bản

Hộp văn bản có định dạng

Đánh dấu đầu dòng, đánh số, hoặc danh sách đơn giản

Không

Hộp tổ hợp

Không

Lưu ý: Hầu hết các điều khiển hỗ trợ được đặt là yêu cầu có một hộp kiểm không thể trống trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển . Bằng cách chọn hộp kiểm này, bạn hãy trường liên kết với điều khiển một trường bắt buộc. Tuy nhiên, hộp thoại Thuộc tính hộp văn bản có định dạng không có hộp kiểm không thể trống , vì vậy bạn phải tạo một thông báo lỗi tùy chỉnh nó bằng cách làm theo quy trình "Hiển thị một thông báo lỗi tùy chỉnh khi điều khiển được để trống" sau trong bài viết này.

Đầu trang

Hiển thị một thông báo lỗi thông thường khi điều khiển được để trống

Hầu hết các điều khiển hỗ trợ được đặt là yêu cầu có một hộp kiểm không thể trống trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển . Bằng cách chọn hộp kiểm này, bạn đặt trường cho điều khiển một trường bắt buộc.

Lưu ý: Nếu bạn không thể chọn hộp kiểm không thể để trống , hoặc nếu hộp kiểm không xuất hiện, bạn phải tạo một thông báo lỗi tùy chỉnh.

 1. Bấm vào điều khiển mà bạn muốn thực hiện yêu cầu.

 2. Trên menu định dạng , bấm Thuộc tính điều khiển.

 3. Bấm vào tab Dữ liệu.

 4. Bên dưới quy tắc hợp lệ và, hãy chọn hộp kiểm không thể trống .

Đầu trang

Hiển thị một thông báo lỗi tùy chỉnh khi điều khiển được để trống

 1. Bấm vào điều khiển mà bạn muốn hiển thị một thông báo lỗi tùy chỉnh cho.

 2. Trên menu định dạng , bấm Kiểm soát dữ liệu.

 3. Bấm vào Thêm.

 4. Trong hộp đầu tiên bên dưới nếu điều kiện này là đúng, hãy bấm chọn một trường hoặc nhóm, sau đó chọn trường hoặc nhóm điều khiển được gắn kết.

 5. Trong hộp thứ hai, hãy bấm trống.

 6. Để tự động hiển thị hộp thoại thư khi người dùng để điều khiển trống, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị hộp thoại thư ngay lập tức khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ .

  Lưu ý: Vì thoại hộp thư không thể hiển thị tự động trong một trình duyệt Web, một người dùng đã điền vào biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng một trình duyệt Web sẽ thấy chỉ Mẹo màn hình.

 7. Trong hộp Mẹo màn hình , hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị khi người dùng điểm vào điều khiển hoặc bấm chuột phải vào điều khiển.

 8. Trong hộp thư , hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị trong hộp thoại hoặc ngay lập tức hoặc khi người dùng yêu cầu thêm chi tiết.

  Lưu ý: Mẹo màn hình cho một lỗi xác thực dữ liệu sẽ không hiển thị cho điều khiển có mẹo màn hình thiết đặt trên tab nâng cao của hộp thoại Thuộc tính điều khiển mặc định. Hành vi này sẽ giúp đảm bảo rằng tên của điều khiển chính xác được chuyển tải đến những người đang dùng bộ đọc màn hình.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×