Thời gian thông minh trong Power Pivot trong Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) có 35 hàm dành riêng cho tổng hợp và so sánh dữ liệu theo thời gian. Không giống như hàm ngày tháng và thời gian của DAX, các hàm hiển thị thời gian thông minh không thực sự có gì tương tự trong Excel. Điều này là do các hàm hiển thị thời gian thông minh làm việc với dữ liệu thay đổi thường xuyên, tùy theo ngữ cảnh bạn chọn trong PivotTable và trực quan hóa Power View.

Để làm việc với thời gian thông minh, bạn cần phải có một bảng ngày tháng được bao gồm trong mô hình dữ liệu của bạn. Bảng ngày tháng phải bao gồm cột có một hàng cho hàng ngày của mỗi năm bao gồm trong dữ liệu của bạn. Cột này được coi là cột Date (mặc dù có tên là những gì bạn thích). Nhiều thời gian thông minh hàm yêu cầu cột ngày tháng để tính toán theo ngày tháng mà bạn chọn làm trường trong báo cáo. Ví dụ, nếu bạn có một số đo tính toán một số dư đóng quý-kết thúc bằng cách dùng hàm CLOSINGBALANCEQTR, theo thứ tự cho Power Pivot để biết khi kết thúc của quý thực sự là, nó phải tham chiếu cột date trong bảng ngày tháng biết khi quý bắt đầu và kết thúc. Để tìm hiểu thêm về bảng ngày tháng, hãy xem hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel.

Hàm

Các hàm trả về một ngày duy nhất

Các hàm trong thể loại này trả về một ngày duy nhất. Kết quả sau đó có thể được sử dụng làm đối số cho hàm khác.

Hai hàm đầu tiên trong thể loại này trả về ngày đầu tiên hoặc cuối cùng trong Date_Column trong ngữ cảnh hiện tại. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tìm ngày đầu tiên hoặc cuối cùng mà bạn đã có một giao dịch thuộc một loại cụ thể nào đó. Hàm này chỉ có một đối số, tên của cột ngày tháng trong bảng ngày tháng của bạn.

Hai hàm tiếp theo trong thể loại này tìm ngày đầu tiên hoặc cuối cùng (hoặc giá trị cột bất kỳ nào khác nữa) trong đó một biểu thức có một giá trị không trống. Hàm này thường được dùng nhiều nhất trong các tình huống như kiểm kê, trong đó bạn muốn có được số lượng hàng tồn kho cuối cùng và bạn không biết khi nào hàng tồn kho cuối cùng được lấy.

Sáu hàm khác cũng trả về một ngày tháng duy nhất là các hàm trả về ngày đầu tiên hoặc cuối cùng của một tháng, quý hoặc năm trong ngữ cảnh tính toán hiện tại.

Các hàm trả về một bảng ngày tháng

Không có các hàm thời gian thông minh 16 trả về một bảng ngày tháng. Mức độ thường xuyên nhất, các hàm này sẽ được dùng như đối số SetFilter đến hàm CALCULATE . Giống như tất cả các chức năng thời gian thông minh trong DAX, từng hàm đưa một cột ngày tháng dưới dạng một trong các đối số.

Trước tiên tám hàm trong thể loại này bắt đầu với một cột ngày tháng trong ngữ cảnh hiện tại. Ví dụ, nếu sử dụng một số đo trong một PivotTable, có thể có một tháng hoặc năm trên nhãn cột hoặc hàng nhãn. Hiệu ứng ròng là cột ngày tháng được lọc để bao gồm ngày tháng cho ngữ cảnh hiện tại. Bắt đầu từ đó ngữ cảnh hiện tại, các hàm tám sau đó tính toán trước đó (hoặc tiếp theo) ngày, tháng, quý, hoặc năm và trả về những ngày ở dạng một bảng có cột đơn lẻ. Các hàm "trước" làm việc lùi lại từ ngày đầu tiên trong ngữ cảnh hiện tại và các hàm "tiếp" di chuyển tiếp từ ngày cuối cùng trong ngữ cảnh hiện tại.

Bốn hàm tiếp theo trong thể loại này tương tự nhau, nhưng thay vì tính toán một giai đoạn trước đó (hoặc kế tiếp), chúng tính toán tập hợp các ngày tháng trong giai đoạn "từ ngày đầu tháng này cho đến nay" (từ ngày đầu quý này cho đến nay, hoặc từ ngày đầu năm nay cho đến nay hoặc trong cùng giai đoạn của năm trước đó). Tất cả những hàm này đều thực hiện tính toán bằng cách dùng ngày cuối cùng trong ngữ cảnh hiện tại. Lưu ý rằng SAMEPERIODLASTYEAR yêu cầu ngữ cảnh hiện tại bao gồm một tập hợp ngày tháng liên tục. Nếu ngữ cảnh hiện tại không phải là một tập hợp ngày tháng liên tục, khi đó hàm SAMEPERIODLASTYEAR sẽ trả về một lỗi.

Bốn hàm cuối cùng trong thể loại này hơi phức tạp hơn một chút và cũng hiệu quả hơn một chút. Những hàm này được sử dụng để di chuyển tập hợp ngày tháng trong ngữ cảnh hiện tại sang một tập hợp ngày tháng mới.

 • DATEADD (Date_Column, số chu kỳ, khoảng thời gian)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, Start_Date, End_Date)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, Start_Date, số chu kỳ, khoảng thời gian)

Hàm DATESBETWEEN tính toán tập hợp các ngày tháng trong khoảng ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã xác định. Ba hàm còn lại dịch chuyển một số khoảng thời gian từ ngữ cảnh hiện tại. Khoảng thời gian có thể là ngày, tháng, quý hoặc năm. Các hàm này giúp bạn dễ dàng dịch chuyển khoảng thời gian của một phép tính theo bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Lùi lại hai năm

 • Lùi về một tháng

 • Tới trước ba quý

 • Lùi lại 14 ngày

 • Tới trước 28 ngày

Trong từng trường hợp, bạn chỉ cần xác định khoảng thời gian nào, và bao nhiêu khoảng thời gian cần dịch chuyển. Một khoảng thời gian dương sẽ di chuyển tới trước theo thời gian, trong khi một khoảng thời gian âm sẽ di chuyển lùi lại theo thời gian. Bản thân khoảng thời gian được xác định bởi một từ khóa NGÀY, THÁNG, QUÝ hoặc NĂM. Các từ khóa này không phải là các chuỗi, vì thế, không nên đặt chúng trong dấu ngoặc kép.

Các hàm đánh giá biểu thức qua một khoảng thời gian

Thể loại hàm này đánh giá một biểu thức qua một khoảng thời gian đã xác định. Bạn có thể có được kết quả tương tự bằng hàm CALCULATE và các hàm hiển thị thời gian thông minh khác. Ví dụ,

= TOTALMTD (Expression, Date_Column [, SetFilter])

chính xác cũng giống như:

= CALCULATE (Expression, DATESMTD (Date_Column)[, SetFilter])

Tuy nhiên, sử dụng những hàm hiển thị thời gian thông minh này sẽ dễ dàng hơn khi chúng phù hợp cho vấn đề cần được giải quyết:

 • TOTALMTD (Biểu thức, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Biểu thức, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Biểu thức, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

Trong thể loại này cũng có một nhóm các hàm tính số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Có một số khái niệm nhất định bạn cần hiểu với các hàm cụ thể này. Đầu tiên, bạn có thể nghĩ rằng rõ ràng, số dư đầu kỳ cho bất kỳ khoảng thời gian nào cũng giống như số dư cuối kỳ cho khoảng thời gian trước đó. Số dư cuối kỳ bao gồm tất cả các dữ liệu cho đến cuối kỳ, trong khi số dư đầu kỳ không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào trong khoảng thời gian hiện tại.

Những hàm này luôn trả về giá trị của biểu thức được đánh giá cho một thời điểm cụ thể. Thời điểm mà chúng tôi quan tâm luôn là giá trị ngày tháng cuối cùng có thể trong một khoảng thời gian theo lịch. Số dư đầu kỳ dựa trên ngày cuối cùng của khoảng thời gian trước đó, trong khi số dư cuối kỳ được dựa trên ngày cuối cùng trong khoảng thời gian hiện tại. Khoảng thời gian hiện tại luôn được xác định theo ngày cuối cùng trong ngữ cảnh ngày hiện tại.

Các tài nguyên khác

Bài viết này: hiểu và tạo bảng ngày tháng trong Power Pivot trong Excel

Tham khảo: tham chiếu hàm DAXtrên Office.com

Mẫu: lập mô hình dữ liệu lợi nhuận và tổn thất và phân tích với Microsoft PowerPivot trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×