Thời gian tắt và trạng thái sẵn sàng trong ca

Thời gian tắt và trạng thái sẵn sàng trong ca

Yêu cầu thời gian tắt

Kỳ nghỉ sắp tới? Yêu cầu thời gian dễ dàng với các bước sau đây.

 1. Chọn Nút Thêm tùy chọn ở phía trên cùng bên phải màn hình ứng dụng và tất cả các yêu cầu của bạn sẽ xuất hiện.

 2. Chọn Nút Thêm Thêm yêu cầu bên trên, trong đó các yêu cầu của bạn được liệt kê.

 3. Một trang mới sẽ xuất hiện. Chọn tab thời gian tắt nếu nó chưa được tô sáng.

 4. Điền thời gian yêu cầu của bạn.

 5. Chọn gửi yêu cầu ở phía dưới bên phải màn hình ứng dụng và bạn trình quản lý sẽ nhận được thông báo.

Trong bài viết này

Yêu cầu thời gian tắt

Đặt trạng thái sẵn sàng của bạn

Yêu cầu thời gian tắt

 1. Trong ca, hãy gõ nhẹ vào Nút Thêm Nút Thêm hết thời gian.

 2. Nếu bạn đang ở trên nhiều nhóm, hãy chọn Nhóm bạn muốn mất thời gian tắt.

 3. Chọn loại thời gian bạn muốn yêu cầu.

 4. Nếu bạn không có sẵn trong ngày (các) bạn đang yêu cầu, hãy đảm bảo rằng đã bật nút bật tắt cả ngày .

 5. Nếu không, hãy đảm bảo rằng nút bật tắt và chọn thời gian áp dụng.

 6. Điền vào lý do (tùy chọn), sau đó gõ nhẹ xongvà yêu cầu sẽ được gửi đến người quản lý của bạn.

Đặt trạng thái sẵn sàng của bạn

 1. Trong ca, gõ nhẹ Nút Thêm Nút Thêm đặt trạng thái sẵn sàng.

 2. Đặt trạng thái sẵn sàng cho mỗi ngày.

 3. Nếu bạn chỉ sẵn dùng cho một phần trong ngày, hãy gõ nhẹ vào đó, bật tắt tất cả các ngày tắt, rồi đặt thời gian bạn sẵn dùng.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×