Thời gian chờ phiên đối với Office 365

Thời hạn phiên là một phần quan trọng trong xác thực đối với Office 365 và là một thành phần quan trọng trong việc cân bằng bảo mật và số lần người dùng được nhắc nhập thông tin xác thực của họ.

Thời gian phiên dành cho các dịch vụ Office 365

Khi người dùng xác thực trong bất cứ ứng dụng Office 365 nào trên web hoặc dành cho thiết bị di động, một phiên sẽ được thiết lập. Trong khoảng thời gian của phiên, người dùng sẽ không cần phải xác thực lại. Các phiên có thể hết hạn khi người dùng không hoạt động, khi họ đóng trình duyệt hoặc tab hay khi mã thông báo xác thực của họ hết hạn vì các lý do khác, chẳng hạn như khi mật khẩu của họ đã được đặt lại. Các dịch vụ Office 365 có thời gian chờ phiên khác nhau tương ứng với cách sử dụng điển hình của từng dịch vụ.

Bảng sau đây liệt kê thời hạn phiên đối với các dịch vụ Office 365:

Dịch vụ Office 365

Thời gian chờ phiên

Trung tâm quản trị Office 365

Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin xác thực cho trung tâm quản trị 8 giờ một lần.

SharePoint Online

5 ngày không hoạt động miễn là người dùng chọn Duy trì đăng nhập cho tôi. Nếu người dùng truy nhập SharePoint Online lại sau khi 24 hoặc nhiều giờ trôi qua từ khi đăng nhập trước đó, giá trị thời gian chờ đặt lại thành 5 ngày. 

Outlook Web App

6 giờ.

Bạn có thể thay đổi giá trị này bằng tham số ActivityBasedAuthenticationTimeoutInterval trong lệnh ghép ngắn Set-OrganizationConfig.

Azure Active Directory

(Sử dụng cho máy khách chạy Windows Office 2013 với tính năng xác thực hiện đại được bật)

Tính năng xác thực hiện đại sử dụng mã thông báo truy nhập và mã thông báo làm mới để cấp quyền truy nhập người dùng vào các tài nguyên Office 365 bằng Azure Active Directory. Mã thông báo truy nhập là một Mã thông báo Web JSON được cung cấp sau một xác thực thành công và hợp lệ trong khoảng 1 giờ. Một mã thông báo làm mới có thời hạn dài hơn cũng được cung cấp. Khi mã thông báo truy nhập hết hạn, máy khách Office sẽ sử dụng một mã thông báo làm mới hợp lệ để lấy mã thông báo truy nhập mới. Quá trình trao đổi này thành công nếu xác thực ban đầu của người dùng vẫn còn hợp lệ.

Các mã thông báo làm mới hợp lệ trong 90 ngày và với việc sử dụng liên tục, các mã này có thể hợp lệ cho đến khi bị thu hồi.

Các mã thông báo làm mới có thể không được một số sự kiện xác thực, chẳng hạn như:

  • Mật khẩu của người dùng đã thay đổi kể từ khi mã thông báo làm mới được phát hành.

  • Quản trị viên có thể áp dụng các chính sách truy nhập có điều kiện hạn chế quyền truy nhập vào tài nguyên mà người dùng đang cố gắng truy nhập.

Các ứng dụng SharePoint và OneDrive dành cho thiết bị di động cho Android, iOS và Windows 10

Thời hạn mặc định cho mã thông báo truy nhập là 1 giờ. Thời gian không hoạt động tối đa mặc định của mã thông báo làm mới là 90 ngày.

Tìm hiểu thêm về các mã thông báo và cách đặt cấu hình thời hạn mã thông báo

Để thu hồi mã thông báo làm mới, bạn có thể đặt lại mật khẩu Office 365 của người dùng

Đăng nhập Yammer bằng Office 365

Thời hạn của trình duyệt. Nếu người dùng đóng trình duyệt và truy nhập vào Yammer trong một trình duyệt mới, Yammer sẽ xác thực lại người dùng với Office 365. Nếu người dùng sử dụng các trình duyệt của bên thứ ba có lưu cookie vào bộ đệm ẩn, họ có thể không cần xác thực lại khi mở lại trình duyệt.

Lưu ý: Điều này chỉ hợp lệ đối với các mạng sử dụng Đăng nhập Office 365 cho Yammer.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×