Thẻ Tham chiếu Nhanh: mẹo khắc phục sự cố về VLOOKUP

Nếu bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tra cứu các giá trị trong một danh sách hoặc bảng, bạn có thể sẽ gặp các lỗi #N/A, đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm các kết quả khớp chính xác. Mặc dù những sai sót này gây phiền nhiễu, chúng xảy ra với mục đích hỗ trợ cho bạn - có thể giá trị mà bạn đang cố gắng tìm không tồn tại, hoặc nó tồn tại nhưng Excel không xem nó là một kết quả khớp do không khớp về định dạng hoặc các vấn đề khác.

Để xem một thẻ tham chiếu ba trang cung cấp các mẹo khắc phục sự cố cơ bản cho VLOOKUP, hãy bấm vào nối kết dưới đây. Thẻ này mở như tệp PDF trong Adobe Reader. Bạn có thể in một bản sao của thẻ, hoặc lưu nó vào một chỗ trong máy tính của bạn để tham khảo sau.

Nút mở thẻ

Hình thu nhỏ của thẻ Mẹo Khắc phục sự cố VLOOKUP

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×