Thẻ Tham chiếu Nhanh: Ôn lại về VLOOKUP

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

VLOOKUP là một trong những hàm thường dùng, hữu ích nhất trong Excel, nhưng công thức của nó khó nhớ nếu bạn không dùng thường xuyên.

Nếu tất cả những gì bạn muốn là cú pháp của hàm VLOOKUP, thì mời bạn xem ở đây:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Để xem thẻ tham chiếu hai trang giải thích các đối số có nghĩa là gì và cách sử dụng, hãy bấm vào nối kết dưới đây. Thẻ tham chiếu VLOOKUP sẽ mở dưới dạng tệp PDF trong Adobe Reader. Hãy thoải mái để in một bản sao của thẻ hoặc lưu nó đến nơi trên máy tính của bạn để tham khảo sau này.

Nút mở thẻ

Hình thu nhỏ của thẻ Làm mới QRC

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×