Thẻ hồ sơ trong Office 365

Khi bạn chọn tên hoặc ảnh của một người nào đó trong Outlook hoặc các ứng dụng và dịch vụ Office khác, bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến chúng trên thẻ hồ sơ của họ. Để xem thẻ hồ sơ trong Outlook Mobile, hãy gõ nhẹ vào ảnh của một người. Để xem thẻ hồ sơ trong các ứng dụng khác, hãy di chuột hoặc bấm vào ảnh hoặc tên của người đó. Thẻ hồ sơ đôi khi còn được gọi là thẻ liên hệ hoặc thẻ mọi người. Dưới đây là ví dụ về thẻ trong Outlook trên web:

Thẻ hồ sơ trong Outlook trên web dạng xem được bung rộng

Thẻ hồ sơ có thể trông khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng nào bạn đang tham dự. Bạn có thể bấm vào tiêu đề phần trên thẻ (liên hệ, tổ chức, tệp...) để xem thêm thông tin. Dưới đây là ví dụ về thẻ hồ sơ lớn hơn trong Outlook trên web:

Thẻ hồ sơ trong Outlook trên web

Thẻ hồ sơ của bạn

Khi mọi người bấm vào tên hoặc ảnh của bạn (ví dụ, trong Outlook), họ sẽ thấy bạn:

 • Ảnh hồ sơ

 • Thông tin liên hệ

 • Thông tin tổ chức, chẳng hạn như người quản lý của bạn là ai, hoặc nếu bạn có bất kỳ người nào báo cáo trực tiếp với bạn

 • Những người mà bạn cộng tác với

 • Email gần đây giữa bạn và người đang xem hồ sơ của bạn

 • Các sự kiện sắp tới mà bạn và người đang nhìn vào hồ sơ của bạn có chung (chỉ dành cho điện thoại di động Outlook)

 • Các tệp gần đây mà bạn đã chia sẻ trong OneDrive for Business, SharePoint Online hoặc Outlook trên web với người đang xem hồ sơ của bạn

 • Thông tin LinkedIn (tùy thuộc vào cài đặt khả năng hiển thị của bạn)

 1. Mở thẻ hồ sơ của bạn, rồi chọn Cập nhật hồ sơ của bạn.

 2. Bấm vào biểu tượng camera bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.

  Tùy thuộc vào thiết lập của bạn các bước tiếp theo có thể khác nhau một chút:

  Nếu bạn thấy trang sửa chi tiết :

  • Bấm thay đổi ảnh của bạn. Bạn có thể phải đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

  • Bấm thay đổi ảnh của bạn, rồi chọn tệp để tải lên.

  • Lưu và đóng để quay lại hồ sơ của bạn.

  Nếu bạn thấy cửa sổ thay đổi ảnh hồ sơ của bạn :

  • Bấm thay đổi ảnh của bạn, rồi chọn tệp để tải lên.

  • Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng con trượt bên dưới ảnh

  • Bấm đặt làm ảnh hồ sơ , rồi đóng.

 1. Mở thẻ hồ sơ của bạn, rồi chọn cập nhật hồ sơ của bạn.

 2. Cập nhật thông tin của bạn. Ví dụ, viết một vài từ về bản thân trong hộp giới thiệu về tôi , thêm các dự án mà bạn đã làm việc, kỹ năng và chuyên môn, trường học và sở thích.

  Thông tin hồ sơ mà bạn có thể thay đổi có biểu tượng bút chì Bấm vào bút chì để thay đổi thông tin bên cạnh nó. Bấm vào bút chì để chỉnh sửa.

 3. Thông tin được chia sẻ với tất cả mọi người có một biểu tượng quả cầu Hình cầu cho biết tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thông tin bên cạnh nó. Đối với một số chi tiết, bạn có thể bấm vào biểu tượng quả cầu và chọn chỉ bạn có thể thấy điều này để giữ lại thông tin riêng tư.

Những người khác sẽ chỉ nhìn thấy những tài liệu mà họ đã có quyền truy nhập vào Office 365. Chỉ bạn có thể xem tài liệu riêng tư của bạn trên hồ sơ của bạn trừ khi bạn quyết định chia sẻ chúng.

Trên thẻ hồ sơ của bạn, tài liệu được chia sẻ của bạn có biểu Biểu tượng chia sẻ thẻ hồ sơ tượng ' người ' bên cạnh họ. Bạn sẽ thấy biểu tượng bên cạnh các tài liệu mà bạn đã tạo hoặc sửa đổi và những người khác có quyền truy nhập.

Một số thông tin trong hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tên hoặc tiêu đề của bạn, có thể được thu thập từ các hệ thống khác mà điều khiển tài nguyên của bạn hoặc bộ phận nhân sự. Nếu bạn muốn cập nhật các chi tiết này, hãy liên hệ với bộ phận liên quan hoặc người quản trị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tôi nên liên hệ với ai nếu tôi cần thay đổi thông tin của tôi trong Office 365?

Bạn có thể xuất một số dữ liệu từ thẻ hồ sơ của mình, bao gồm:

 • Thông tin mà bạn đã bác bỏ trên thẻ hồ sơ. Ví dụ: một thông báo Cập Nhật ảnh hồ sơ của bạn hoặc thông tin về ngày sinh nhật của người khác.

 • Các hồ sơ LinkedIn mà bạn đã kết hợp hoặc không khớp với người trong khi xem thẻ hồ sơ của họ.

Dữ liệu có thể được tải xuống ở định dạng JSON. Để biết chi tiết, hãy xem xuất dữ liệu từ thẻ hồ sơ của bạn.

Cách dùng thẻ hồ sơ

Khi bạn bấm vào ảnh hoặc tên của một người, bạn có thể thấy thẻ hồ sơ của họ và thông tin liên hệ. Bạn có thể gọi, gửi email hoặc gửi tin nhắn tức thời trực tiếp từ thẻ. Bấm vào mục liên hệ để xem người đó có thêm chi tiết hơn không. Nếu bạn cũng đã thêm người như một liên hệ, mọi thông tin bổ sung mà bạn đã thêm theo cách thủ công (ví dụ, ghi chú) sẽ hiển thị trong phần liên hệ.

Trong Outlook dành cho máy tính để bàn, bạn có thể thấy trạng thái trực tuyến của người đó (bận, đi vắng...) trong phần liên hệ . Thời gian sẵn dùng tiếp theo của họ (theo lịch Outlook của họ) cũng sẽ hiển thị.

Trong phần tổ chức , bạn có thể xem báo cáo người và nếu họ có bất kỳ báo cáo nào. Trong Outlook trên web và Outlook Mobile, bạn cũng có thể thấy một số người mà người đó làm việc cùng. Thông tin tổ chức chỉ sẵn dùng nếu tổ chức của bạn đã thiết lập một thư mục tổ chức.

Những người mà bạn nhìn thấy trong 'làm việc với' là những người cộng tác với người đó. Những người mà bạn nhìn thấy dựa trên giao tiếp công cộng trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như các nhóm thông thường, danh sách phân phối, sự kiện lịch Outlook và cấu trúc báo cáo được chia sẻ.

Trong phần tệp , bạn sẽ thấy các tài liệu gần đây nhất mà người đó đã chia sẻ với bạn.

Trong phần email , bạn có thể quay lại thông điệp email gần đây giữa bạn và người đó. Bạn sẽ tìm thấy thư email trên thẻ hồ sơ trong Outlook Mobile và Outlook trên web.

Bạn có thể chọn biểu tượng hoặc tiêu đề LinkedIn để xem thông tin hồ sơ LinkedIn của một người. Bạn phải kết nối tài khoản Microsoft với tài khoản LinkedIn để xem thông tin hồ sơ của LinkedIn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem thông tin về LinkedIn.

Thẻ hồ sơ trong Outlook Mobile bao gồm phần sự kiện . Cuộn xuống trên thẻ hồ sơ của bất kỳ ai để xem các sự kiện lịch Outlook sắp tới mà bạn thường gặp. Khi nhìn vào thẻ hồ sơ của riêng bạn, bạn sẽ thấy tất cả các sự kiện sắp tới của bạn.

 1. Trên thẻ hồ sơ của một người, hãy chọn Menu ' hành động khác ' nằm ở bên phải (...).

  Lưu ý: trong ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động, cuộn xuống dưới cùng của thẻ.

 2. Chọn Thêm vào danh bạ. Người đó sẽ tự động được thêm vào liên hệ của bạn.

  Lưu ý: trên Outlook Mobile, bạn có thể sửa một số trường và bạn phải chọn đã xong để lưu liên hệ.

Những người mà bạn nhìn thấy trong 'làm việc với' là những người cộng tác với người đó. Những người mà bạn nhìn thấy dựa trên giao tiếp công cộng trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như các nhóm thông thường, danh sách phân phối, sự kiện lịch Outlook và cấu trúc báo cáo được chia sẻ.

Thẻ hồ sơ có sẵn trong toàn bộ các ứng dụng và dịch vụ của Office 365. Ví dụ:

 • Cortana

 • Động lực 365 cho tài năng

 • Ứng dụng Office 2016

 • OneDrive for Business

 • Office.com

 • Outlook Mobile cho Android và iOS

 • Outlook trên web

 • SharePoint for iOS

 • SharePoint Online

Dành cho người quản trị

Bảng dưới đây cho thấy cách Azure Active Directory thông tin hồ sơ Hiển thị trên thẻ hồ sơ trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft:

Thông tin hồ sơ người dùng Azure Active Directory

Đầu trang/trường trên thẻ hồ sơ

Tên

Name

Tên người dùng

Email, trò chuyện

Tiêu đề công việc

Tiêu đề công việc

Phòng ban

Phòng ban

Người quản lý

Người quản lý

Office

Vị trí Office

Điện thoại Office

Điện thoại

Điện thoại di động

Điện thoại di động

Với tư cách là người quản trị, bạn có thể tùy chỉnh phần liên hệ của thẻ hồ sơ trên ứng dụng Win32 bằng khóa đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem tùy chỉnh thẻ hồ sơ trong Win32 Apps bằng các khóa đăng ký.

Xem thêm

Chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Office 365

Video: Chia sẻ tài liệu trong Office 365

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×