Thư trong Outlook Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn mở Outlook Web App, hộp thư đến của bạn là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Hộp thư đến của bạn là nơi thư được gửi cho bạn sẽ và nơi bạn có thể sẽ mất nhiều nhất thời gian chỉ đọc và trả lời thư.

Bài viết này dành cho Outlook Web App, ứng dụng được các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010 sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Office 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook Web App, hãy xem tùy chọn > Phiên bản Outlook Web App. Phiên bản rút gọn của Outlook Web App được thiết kế để dùng với các trình duyệt web cũ hơn không được hỗ trợ bởi phiên bản chuẩn của Outlook Web App, để sử dụng qua kết nối chậm, và khả năng truy nhập đáp ứng nhu cầu bằng cách cung cấp một giao diện đơn giản hóa dễ dàng hơn để sử dụng với bộ đọc màn hình.

Khi bạn mở thư, bạn có một dạng xem nhanh tiêu chuẩn của bạn và bất kỳ thư mục tùy chỉnh, danh sách thư nhận được, và một ngăn đọc cho phép bạn nhanh chóng xem lại nội dung của bất kỳ thư nào bạn chọn.

Thư trong Outlook Web App

Chặn

Mô tả

Hành động

1

Thư

Tạo thư mới bằng cách chọn thư mới.

2

Danh sách thư mục

Danh sách bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Nó có thể bao gồm thư mục, chẳng hạn như yêu thích và thư mục lưu trữ khác.

 • Chọn bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục, hoặc chọn thu gọn Thu gọn để ẩn nó.

 • Trong danh sách Thư mục, chọn Hiển thị Bung rộng để bung rộng danh sách hoặc chọn Ẩn Thu gọn để thu gọn danh sách.

Hãy xem làm việc với thư mục thư trong Outlook trên web để tìm hiểu thêm về tùy chọn sẵn dùng.

3

Hộp tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người, nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ: nhập tên của người bạn muốn tìm thư họ đã gửi hoặc nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm để tìm một thư cụ thể.

4

Danh sách thư

Thư trong thư mục hiện tại được liệt kê.

5

Ngăn đọc

Cuộc hội thoại hoặc thư bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn đọc. Bạn có thể trả lời bất cứ thư nào trong cuộc hội thoại bằng cách sử dụng trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp thư Chuyển tiếp ở đầu thư.

Để biết thêm thông tin, xem mục:

Chủ đề, thay đổi màu nền, màu tô sáng và hình ảnh, là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mang lại diện mạo khác vào email của bạn.

Trên thanh dẫn hướng, chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , sau đó thay đổi chủ đề.

Tạo thư mới

 1. Chọn thư mới phía trên danh sách thư mục. Một biểu mẫu thư mới mở ra trong ngăn đọc.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau để thêm người nhận:

  • Nhập tên của bất kỳ ai trong thư mục liên hệ hoặc danh sách địa chỉ của tổ chức.

   hoặc

  • Nhập địa chỉ email trong hộp Đến hoặc Cc.

  Lưu ý: Lần đầu tiên bạn nhập tên của một người, kết quả tìm kiếm Outlook Web App cho địa chỉ của người đó. Sau đó, tên đệm ẩn để trong tương lai tìm kiếm được giải quyết nhanh chóng.

 3. Nhập chủ đề.

 4. Nhập thư bạn muốn gửi.

 5. Khi bức thư đã sẵn sàng để gửi, hãy chọn gửi gửi .

Khi bạn tạo một thông điệp email mới (hoặc trả lời thư hiện có), Outlook Web App tự động lưu nó trong thư mục Thư nháp của bạn. Hành động mặc định này rất hữu ích, đặc biệt là nếu tình huống phát sinh mà yêu cầu bạn phải đình chỉ việc tạo thư mới. Bạn có thể hoàn tất việc soạn thư, khi bạn chọn.

Hoàn tất thư nháp

 1. Chọn Thư nháp trong danh sách thư mục.

 2. Chọn thư bạn đang làm việc để xem thư trong ngăn đọc, rồi tiếp tục viết thư. Hoặc chọn Bỏ Xóa nếu bạn đã quyết định không gửi thư.

 3. Khi bạn hoàn thành viết thư, hãy chọn gửi gửi .

Thêm tệp đính kèm vào thư

 • Chọn Chèn chèn > Tệp đính kèm ở đầu biểu mẫu thư và duyệt tới tệp bạn muốn đính kèm.

Nhúng ảnh vào thư

Bạn có thể nhúng một ảnh trong thư để nó xuất hiện mà người nhận không phải mở thư.

 • Chọn chèn chèn > ảnh đi kèmvà duyệt tới bức ảnh bạn muốn thêm vào thư của bạn.

Đính kèm thư vào thư mới

 1. Trong dạng xem danh sách, chọn thư bạn muốn đính kèm, rồi nhấn Ctrl+C để sao chép thư.

 2. Mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

 3. Với thư mới mở trong ngăn đọc và con trỏ trong nội dung thư, hãy nhấn Ctrl + V để đính kèm thư bạn đã sao chép.

Thêm chữ ký hiện có

Nếu bạn vẫn chưa tạo chữ ký, hãy xem tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App. Bạn có thể chọn để theo cách thủ công thêm chữ ký của bạn hoặc để tự động thêm nó vào tất cả các thư hoặc vào thư riêng.

 • Chọn Chèn chèn > Chữ ký của bạn.

Theo mặc định, bạn sẽ đọc và tạo thư trong ngăn đọc, nhưng không phải lúc nào đó cũng là điều bạn cần. Đôi khi bạn cần xem thư trong một cửa sổ riêng.

Khi bạn đang soạn thư mới hoặc trả lời hoặc chuyển tiếp thư bạn nhận được, bạn có thể chọn cửa sổ bật lên Mở trong cửa sổ mới ở góc trên bên phải của thư để mở nó trong cửa sổ mới.

 1. Trong danh sách thư, chọn thư bạn muốn xem trong một cửa sổ riêng.

 2. Chọn Hành động khác đã mở rộng menu > Mở trong cửa sổ riêng.

Khi bạn xóa bỏ thư, thư được gửi đến thư mục khoản mục đã xóa. Thư trong thư mục khoản mục đã xóa có thể bị xóa vĩnh viễn bằng một chính sách tự động được đặt bởi người quản trị cho tổ chức của bạn, bạn chọn chúng trong khi trong thư mục và xóa bỏ chúng hoặc bạn làm trống thư mục khoản mục đã xóa. Để biết thông tin về phục hồi thư đã xóa, hãy xem khôi phục các mục đã xóa hoặc email trong Outlook Web App.

Làm trống thư mục Mục đã Xóa

 1. Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) vào thư mục Mục đã Xóa.

 2. Chọn Làm trống thư mục.

 3. Chọn OK để xác nhận bạn muốn xóa vĩnh viễn các mục này.

Khi bạn mở thư, danh sách thư nằm trong ngăn Trung tâm, hai bên ở bên trái bằng danh sách thư mục, và ở bên phải của ngăn đọc. Theo mặc định, danh sách thư Hiển thị các thư trong hộp thư đến của bạn, vào thư mục hiện tại. Thiết đặt mặc định này không giới hạn bạn mà thư sẽ được hiển thị. Bạn có thể quản lý các thư được hiển thị bằng cách chọn một bộ lọc hoặc bằng cách dùng tìm kiếm. Cũng có các công cụ sẵn dùng với danh sách thư để cho phép bạn xử lý của một số tác vụ.

 • Chọn bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục, hoặc chọn thu gọn Thu gọn để ẩn nó. Chọn bất kỳ thư mục trong danh sách để xem nội dung của nó.

 • Chọn biểu tượng ở bên phải danh sách thư để xóa thư hoặc cuộc hội thoại hay để gắn thêm cờ. Các biểu tượng khác sẽ hiển thị cho bạn thư có tệp đính kèm, mức độ quan trọng (cao hoặc thấp) và số mục chưa đọc hiện có trong cuộc hội thoại.

 • Bấm chuột phải vào thư để xem menu tùy chọn. Có các tùy chọn như đánh dấu thư là đã đọc hoặc chưa đọc, di chuyển thư vào thư mục khác hoặc tạo quy tắc dựa theo thư đó. Trên màn hình cảm ứng, nhấn và giữ để xem tùy chọn thư.

 • Chọn Bung rộng để hiển thị tất cả thư hoặc cuộc hội thoại ở bên trái của thư để bung rộng một hội thoại để xem tất cả các thư trong hội thoại đó.

 • Dùng nhãn ở đầu danh sách thư để chuyển đổi giữa xem Cuộc hội thoại theo ngàyMục theo ngày.

Ngăn đọc là nơi hiển thị thư. Bạn có thể đọc và phản hồi thư trong ngăn đọc. Hoặc bạn có thể mở thư trong một cửa sổ riêng (mới).

 • Để phản hồi thư, chọn trả lời Trả lời, trả lời tất cả Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp thư Chuyển tiếp ở đầu thư. Một thư mới sẽ xuất hiện trong ngăn đọc ở đầu thư.

 • Để thay đổi trạng thái đọc của thư, sử dụng Đánh dấu là đã đọc hoặc Đánh dấu là chưa đọc.

 • Để xem thêm tùy chọn, chọn Hành động khác đã mở rộng menu cho menu mở rộng.

Thay đổi vị trí của ngăn đọc

 1. Trên thanh dẫn hướng, chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thiết đặt hiển thị > ngăn đọc.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Hiển thị ngăn đọc ở bên phải, cài đặt mặc định.

  • Hiển thị ngăn đọc ở dưới cùng

  • Ẩn ngăn đọc

 3. Chọn OK để lưu lựa chọn của bạn và để đóng thiết đặt hiển thị.

Bạn sẽ thấy hộp tìm kiếm và các bộ lọc tích hợp sẵn ở đầu danh sách thư.

 • Để tìm kiếm, trong hộp Tìm kiếm bắt đầu nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm. Danh sách các gợi ý xuất hiện bên dưới, và bạn có thể chọn một trong các gợi ý để tìm kiếm mục đó. Hoặc bạn có thể hoàn tất việc nhập nội dung tìm kiếm của bạn và sau đó nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Để xóa tìm kiếm của bạn, hãy chọn biểu tượng Xóa ở phía bên phải của hộp tìm kiếm.

 • Các bộ lọc tích hợp sẵn—Tất cả, Chưa đọc, Gửi đến tôi và Có cờ—là cách để chọn nhanh những nội dung sẽ hiển thị trên danh sách thư. Bộ lọc Tất cả hiển thị tất cả các thư, Chưa đọc hiển thị thư chưa được đánh dấu là đã đọc, Gửi đến tôi hiển thị mọi thư có tên bạn xuất hiện trong danh sách Gửi đến hoặc CC và Có cờ hiển thị tất cả các thư được đánh dấu thêm hành động.

Danh sách thư mục Hiển thị các thư mục mặc định được tạo ra cho tất cả hộp thư và bất kỳ thư mục nào bạn tạo. Tùy thuộc vào thiết lập trong tổ chức của bạn, bạn cũng có thể nhìn thấy yêu thích và thư mục lưu trữ.

Bạn có thể chọn bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục, hoặc chọn thu gọn Thu gọn để ẩn nó. Chọn bất kỳ thư mục trong danh sách để xem nội dung của nó.

Bạn có thể bấm chuột phải vào mục bất kỳ trong danh sách Thư mục để xem menu những thao tác có thể thực hiện, như tạo thư mục mới, xóa thư mục hiện có hoặc làm trống thư mục. Trên màn hình cảm ứng, nhấn và giữ một mục vào menu cho mục đó.

Tạo thư mục mới

 1. Bấm chuột phải (hoặc gõ nhẹ và giữ) bất kỳ thư mục trong thư mục vào danh sách và sau đó chọn tạo thư mục mới. Không có tên thư mục mới được thêm dưới dạng một thư mục con vào thư mục mà bạn đã chọn.

  Để tạo thư mục không phải là thư mục con, bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) tên của bạn trên thư mục Hộp thư đến, rồi chọn Tạo thư mục mới.

 2. Nhập tên cho thư mục mới, rồi nhấn Enter.

Thư mục Email Rác

Thư được xác định có thể là email rác sẽ tự động được chuyển đến thư mục Email Rác. Nội dung nguy hiểm tiềm tàng trong thư, chẳng hạn như liên kết hoặc mã thực thi, sẽ bị vô hiệu hoá.

Bạn có thể quản lý báo cáo email rác và các thiết đặt bên dưới tùy chọn menu. Cụ thể, hãy đi đến thiết đặt > tùy chọn > tùy chọn > chặn hoặc cho phép. Xem các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm về thư rác, và làm thế nào để quản lý các thiết đặt.

 • Outlook Web App sử dụng bộ kiểm tra chính tả của trình duyệt của bạn. Điều này xảy ra tự động khi bạn bắt đầu nhập, và có thể được cấu hình bằng cách dùng thiết đặt trình duyệt web của bạn.

 • Bạn có thể tìm thấy nối kết đến thiết đặt bằng cách chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App . Có những tùy chọn cho:

Đồng thời, bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×