Thông tin về việc loại bỏ ứng dụng SharePoint Newsfeed cho Windows và iOS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về việc loại bỏ (deprecation) của ứng dụng SharePoint Newsfeed cho Windows và các thiết bị di động iOS. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bài viết này khi biết thêm thông tin trở nên sẵn dùng.

Thông tin thêm

Ngày 31 tháng 5, 2017, Microsoft sẽ loại bỏ ứng dụng SharePoint Newsfeed từ cửa hàng Windows và iTunes.

Tại sao Microsoft deprecating ứng dụng SharePoint Newsfeed

Ngay sau khi phát hành SharePoint 2013, Microsoft đã mua Yammer và công bố tiêu điểm cốt lõi của xã hội cải tiến nào đến qua Cập Nhật dịch vụ Yammer, ngoài việc cải tiến của nó đang diễn ra tích hợp với SharePoint và Office 365. Vì thời gian đó, dùng các ứng dụng di động của nguồn cấp tin tức SharePoint đã được thấp và giảm dần, với quyết định liên quan để chuyển hướng kỹ thuật tài nguyên để các khía cạnh khác của sản phẩm và dịch vụ.

Này có nghĩa gì đối với khách hàng Office 365 SharePoint Online hiện có bằng cách dùng ứng dụng nguồn cấp tin tức trên Windows hoặc iOS thiết bị di động?

Khách hàng nên cân nhắc việc áp dụng Yammer làm ứng dụng xã hội chính của họ. Có là ứng dụng di động Yammer cho tất cả các nền tảng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nói Xin chào yammer.

Điều này có nghĩa là cho hiện có SharePoint Server 2013 và 2016 tại cơ sở khách hàng người đang sử dụng ứng dụng nguồn cấp tin tức?

Cho người dùng người đã tải xuống ứng dụng SharePoint Newsfeed và ai có thể kết nối với máy chủ SharePoint tại chỗ của họ, ứng dụng SharePoint Newsfeed sẽ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi 31 tháng 5, 2017, ứng dụng di động của SharePoint Newsfeed cho Windows và iOS sẽ không còn được hỗ trợ và sẽ không nhận được bất kỳ Cập Nhật.

Làm thế nào thay đổi này sẽ được truyền đạt đến khách hàng Office 365?

Người quản trị Office 365 tất cả các công ty có đang sử dụng nguồn cấp tin tức SharePoint trong Office 365 nhận được một thông báo thay đổi này thông qua Trung tâm thông báo Office 365.

Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ đối với khách hàng có ứng dụng nguồn cấp tin tức được cài đặt trên Windows hoặc thiết bị iOS của họ?

Microsoft sẽ không cung cấp hỗ trợ sau khi 31 tháng 5, 2017. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng SharePoint Newsfeed trước ngày 31 tháng 5 2017, nó sẽ tiếp tục làm việc và sẽ không thể dỡ cài đặt từ thiết bị trực tiếp.

Microsoft sẽ khắc phục bất kỳ mới hoặc hiện có vấn đề với ứng dụng nguồn cấp tin tức?

Không.

Dịch vụ nguồn cấp tin tức cũng thực hiện đã lỗi thời không?

Không, chỉ vào điện thoại di động ứng dụng SharePoint Newsfeed cho Windows và các thiết bị di động iOS sẽ bị loại bỏ.Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×