Thông tin quan trọng đối với khách hàng Office 365 Enterprise E4

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kế hoạch Office 365 Enterprise E4 có được đã bị gỡ xuống. Tuy nhiên, nếu bạn có gói đăng ký hiện tại Office 365 Enterprise E4, thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bạn ngay lập tức. Là người quản trị toàn cầu Office 365 , bạn sẽ nhận được email Cập Nhật và xem các bài đăng trong Trung tâm thông báo (một phần của Trung tâm quản trị Office 365) với thông tin trên khi bạn cần thực hiện hành động. Trong lúc này, bạn có thể gia hạn thuê bao của bạn và thêm nhiều giấy phép như bình thường.

Khi bạn đã sẵn sàng để di chuyển sang một gói mới — hoặc ngay hoặc trong khi gia hạn — bạn sẽ có bốn tùy chọn.

So sánh các tùy chọn nâng cấp hoặc chuyển gói

Bạn có thể chọn duy trì các chức năng cùng bạn đã có với E4 hoặc tận dụng các tính năng mới và chức năng từ Office 365 và Skype for Business Online.

Tùy chọn 1: Chuyển sang Office 365 Enterprise E5

Tùy chọn 2: Chuyển sang Office 365 Enterprise E3 + hệ thống điện thoại

Tùy chọn 3: Chuyển sang Office 365 Enterprise E3 + Skype cho Business Plus CAL

Tùy chọn 4: Chuyển đổi thành Enterprise E3

Nhận tất cả các dịch vụ và chức năng được bao gồm trong thuê bao Office 365 Enterprise E4 hiện tại của bạn   

Không

Số điện thoại quản lý trong Office 365   

Không

Không

Số điện thoại quản lý trên cả hai cơ sở và trong Office 365 (triển khai hỗn hợp)    
Giảm sự phụ thuộc vào hệ thống điện thoại tốn kém riêng tư-nhánh exchange (PBX) và đơn giản hóa cơ sở hạ tầng liên lạc của bạn với một nền tảng cho gọi hội thảo, video và chia sẻ.

Không

Không

Tùy chọn để thêm Gói Gọi điện trong Office 365   
bạn có thể thêm giấy phép cho một Gói Gọi điện Trong nước hoặc một Gói Gọi điện Quốc tế. Tìm hiểu thêm về Cách gọi kế hoạch cho Office 365.

1

1

Không

Không

Hội thảo Âm thanh   
những người dự họp có thể quay số vào cuộc họp Skype for Business từ hầu như bất kỳ thiết bị, và người tổ chức có thể quay số ra kéo người dự trong.

2

Không

Không

Không

Các công cụ nâng cao cho cộng tác, phân tích và bảo mật   

Không

Không

Không

Mới tương tác báo cáo, bảng điều khiển, và dữ liệu trực quan hóa   

Không

Không

Không

Thêm kiểm soát dữ liệu bảo mật và tuân thủ với bảo mật cài sẵn, độ trong suốt và điều khiển tinh lọc người dùng của bạn   

Không

Không

Không

1Gói Gọi điện trong Office 365 sẵn dùng nếu tổ chức của bạn có một địa chỉ thanh toán trong Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico. Bạn sẽ có tùy chọn để thêm một Gói Gọi điện Trong nước hoặc một Gói Gọi điện Quốc tế khi bạn nâng cấp lên Office 365 Enterprise E5, hoặc nếu bạn mua Hệ thống Điện thoại trong Office 365.

2Hội thảo Âm thanh không sẵn dùng chưa trong tất cả các vùng. Nếu Hội thảo Âm thanh không sẵn dùng trong khu vực của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn khi nó thành sẵn dùng. Tại thời gian đó, Office 365 Enterprise E5 khách hàng có thể nâng cấp lên một gói đăng ký Office 365 Enterprise E5 với Hội thảo Âm thanh ngay lập tức hoặc chờ cho đến khi nó là thời gian để gia hạn. Để xem hỗ trợ những khu vực Hội thảo Âm thanh, đến số quay số và được hỗ trợ quốc gia hoặc khu vực cho hội thảo quay số vào.

Tùy chọn 1: Chuyển sang Office 365 Enterprise E5

Tùy chọn này là lý tưởng nếu bạn muốn tận dụng các chức năng mới đó Office 365 Enterprise E5 có cung cấp dịch vụ. Để tìm hiểu thêm và lấy giá cả thông tin, hãy xem Office 365 Enterprise E5.

Nếu bạn chuyển sang Office 365 Enterprise E5, bạn sẽ có tùy chọn để thêm một Gói Gọi điện Trong nước, hoặc một Gói Gọi điện Quốc tế. Thêm một Gói Gọi điện cho phép người dùng của bạn định tuyến cuộc gọi đã thực hiện trong điện toán đám mây qua Office 365.

Làm thế nào để nâng cấp lên Office 365 Enterprise E5

Bạn có thể chuyển sang Office 365 Enterprise E5 bây giờ, hoặc chờ cho đến khi nó có thời gian để gia hạn và nâng cấp trong quá trình gia hạn. Một trong hai cách, bạn sẽ làm việc với người đại diện tài khoản của bạn hoặc các đối tác để thực hiện chuyển, trừ khi bạn đã mua thuê bao của bạn trực tiếp từ Microsoft, đó trường hợp bạn có thể chuyển sang Office 365 Enterprise E5 chính bạn trong Trung tâm quản trị Office 365.

Nếu bạn đã mua thuê bao của bạn trực tiếp từ Microsoft và bạn muốn chuyển đổi bây giờ, hãy xem chuyển đổi từ Office 365 Enterprise E4 để E5. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu khi chuyển đổi từ E4 sang E5.

Tùy chọn 2: Chuyển sang Office 365 Enterprise E3 + Hệ thống Điện thoại trong Office 365

Nếu bạn đã có một triển khai hỗn hợp bằng cách dùng Office 365 Enterprise E4, bạn có thể chuyển sang Office 365 Enterprise E3 với các bổ trợ Hệ thống Điện thoại trong Office 365 . Tùy chọn này cho phép bạn để duy trì các chức năng mà bạn đã có với E4, và tận dụng các giải pháp quản lý số điện thoại trên nền tảng điện toán đám mây từ Skype for Business Online. Tổ chức của bạn sẽ được khả năng quản lý các số điện thoại trên cả hai cơ sở và trong điện toán đám mây. Ngoài ra, các bổ trợ Hệ thống Điện thoại trong Office 365 cho phép người dùng của bạn Skype for Business trong điện toán đám mây để thực hiện cuộc gọi bằng cách dùng cổng kết nối PSTN tại cơ sở.

Khi bạn mua Hệ thống Điện thoại trong Office 365, bạn cũng có thể thêm một Gói Gọi điện Trong nước, hoặc một Gói Gọi điện Quốc tế. Thêm một Gói Gọi điện cho phép người dùng của bạn định tuyến cuộc gọi đã thực hiện trong điện toán đám mây qua Office 365.

Làm thế nào để chuyển sang Office 365 Enterprise E3 và thêm Hệ thống Điện thoại trong Office 365   

Khi nó là thời gian để gia hạn thuê bao của bạn và Office 365 Enterprise E4 không còn sẵn dùng cho bạn, bạn có thể chuyển sang Office 365 Enterprise E3 và thêm Hệ thống Điện thoại trong Office 365, với tùy chọn để thêm một Gói Gọi điện, như là một phần của quy trình gia hạn. Nếu bạn không muốn chờ cho đến khi gia hạn, bạn có thể chọn để chuyển bây giờ. Một trong hai cách, bạn sẽ làm việc với người đại diện tài khoản của bạn hoặc đối tác để thực hiện chuyển đổi, hoặc — nếu bạn đã mua Office 365 từ Microsoft trực tiếp, trực tuyến — tự thực hiện trong Trung tâm quản trị.

Nếu bạn đã mua thuê bao của bạn trực tiếp từ Microsoft và bạn muốn chuyển đổi bây giờ, hãy xem chuyển đổi từ Office 365 Enterprise E4 đến E3. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu khi di chuyển từ E4 đến E3.

Tùy chọn 3: Chuyển sang Office 365 Enterprise E3 + Skype for Business Plus CAL

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giữ nguyên chính xác những gì bạn có với Office 365 Enterprise E4 mà không cần thêm bất kỳ tính năng hoặc chức năng bổ sung. Thuê bao Office 365 Enterprise E4 hiện tại của bạn bao gồm giấy phép cho ứng dụng khách Skype for Business , cũng như mọi thứ trong Office 365 Enterprise E3quyền cấp phép. Bằng cách di chuyển đến E3 và thêm Skype for Business Plus CAL, bạn sẽ nhận được những gì bạn có hôm nay với E4.

Lưu ý: Khi bạn mua Skype for Business Plus CAL bổ trợ, bạn sẽ không cần phải gán giấy phép bổ sung cho người dùng của bạn. Thuê bao của bạn sẽ được liệt kê là một phần gắn thêm trong Trung tâm quản trị bên dưới thuê bao. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhìn thấy nó bên dưới giấy phép hoặc trong thiết đặt người dùng. Người dùng của bạn sẽ chỉ có Office 365 Enterprise E3 gán giấy phép.

Làm thế nào để chuyển sang Office 365 Enterprise E3 và thêm Skype for Business Plus CAL   

Khi nó là thời gian để gia hạn thuê bao của bạn, và E4 không còn sẵn dùng cho bạn, bạn có thể chuyển sang Office 365 Enterprise E3 và thêm Skype for Business Plus CAL như là một phần của quy trình gia hạn. Nếu bạn không muốn chờ cho đến khi gia hạn, bạn có thể chọn để chuyển bây giờ. Một trong hai cách, bạn sẽ làm việc với người đại diện tài khoản của bạn hoặc đối tác để thực hiện chuyển đổi, hoặc — nếu bạn đã mua Office 365 từ Microsoft trực tiếp, trực tuyến — tự thực hiện trong Trung tâm quản trị.

Nếu bạn đã mua thuê bao của bạn trực tiếp từ Microsoft và bạn muốn chuyển đổi bây giờ, hãy xem chuyển đổi từ Office 365 Enterprise E4 đến E3. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu khi di chuyển từ E4 đến E3.

Tùy chọn 4: Chuyển sang Office 365 Enterprise E3

Chọn tùy chọn này để giữ mọi thứ bạn có với Office 365 Enterprise E4, Tuy nhiên, bạn sẽ mất giấy phép của bạn vào ứng dụng khách Skype for Business cho trên cơ sở triển khai.

Làm thế nào để chuyển sang Office 365 Enterprise E3   

Khi nó là thời gian để gia hạn thuê bao của bạn, và E4 không còn sẵn dùng cho bạn, bạn có thể chuyển sang Office 365 Enterprise E3 như là một phần của quy trình gia hạn. Nếu bạn không muốn chờ cho đến khi gia hạn, bạn có thể chọn để chuyển bây giờ. Một trong hai cách, bạn sẽ làm việc với người đại diện tài khoản của bạn hoặc đối tác để thực hiện chuyển đổi, hoặc — nếu bạn đã mua Office 365 từ Microsoft trực tiếp, trực tuyến — tự thực hiện trong Trung tâm quản trị.

Nếu bạn đã mua thuê bao của bạn trực tiếp từ Microsoft và bạn muốn chuyển đổi bây giờ, hãy xem chuyển đổi từ Office 365 Enterprise E4 đến E3. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu khi di chuyển từ E4 đến E3.

Nhận hỗ trợ

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×