Thông tin quản trị

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Forms dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ ở Hoa Kỳ, ngoại trừ các dữ liệu cho Châu Âu dựa trên đối tượng thuê. Dữ liệu cho Châu Âu dựa trên đối tượng thuê được lưu trữ trên máy chủ trong Europe.

Office 365 người quản trị CNTT có thể tắt Microsoft Forms trong Office 365 Admin Center, bên dưới tab Quản lý người dùng . Hãy xem thiết lập Microsoft biểu mẫutắt hoặc bật trên biểu mẫu Microsoft để biết thêm chi tiết.

Theo mặc định, biểu mẫu được bật cho tất cả mọi người trong tổ chức. Người quản trị có thể thay đổi quyền truy nhập cho những người cụ thể trong tổ chức. Tìm hiểu thêm về điều khiển người quản trị, bảo mật, tin cậy, và tuân thủ.

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể chuyển quyền sở hữu biểu mẫu từ một nhân viên có đã rời khỏi tổ chức của bạn. Trong thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn, thay thế URL hiện có bằng các thao tác sau:

  1. https://Forms.Office.com/pages/delegatepage.aspx?originalowner= [địa chỉ email]

    • originalowner = địa chỉ Email của người sở hữu biểu mẫu đã rời khỏi tổ chức của bạn.

    Ví dụ, nếu chủ sở hữu biểu mẫu ("Jason Fabian") để lại tổ chức của bạn ("Contoso"), giải pháp thay thế URL của bạn sẽ trông như thế này:

    https://Forms.Office.com/pages/delegatepage.aspx?originalowner=JasonFabian@contoso.com

  2. Bây giờ bạn có quyền truy nhập vào biểu mẫu của nhân viên cũ. Trên biểu mẫu bạn muốn chuyển, hãy bấm hành động biểu mẫu khác Nút Thêm tùy chọn , rồi chọn di chuyển.

Lưu ý: Chúng tôi hiện đang lăn ra tính năng này, trong bản xem trước giai đoạn đầu. Nếu bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện nó, vui lòng cung cấp phản hồi của bạn tại Microsoft Forms người dùng thoại site.

Hiện tại, còn không có giới hạn đối với số lượng người dùng mà dữ liệu được lưu giữ, miễn là cung cấp tài khoản của họ trong thỏa thuận dịch vụ trực tuyến của tổ chức của bạn. Bạn cũng sẽ không có giới hạn cho số lượng dữ liệu được lưu trữ cho tài khoản người dùng.

Nếu đã bị loại bỏ giấy phép người sở hữu hoặc là chủ sở hữu tài khoản bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thay đổi cho số lượng dữ liệu được lưu trữ cho tài khoản người dùng.

Nếu tài khoản người dùng đã bị xóa từ đối tượng thuê của bạn (Azure AD), tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản sẽ bị xóa 30 ngày sau khi người dùng đã bị xóa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×