Thông tin GCC

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu mẫu là một dịch vụ Office 365 tầng-D và một phần của chương trình tuân thủ của Office 365. Thêm thông tin về Office 365 tuân thủ sẵn tại Trung tâm tin cậy Microsoft.

Có, bằng cách gán giấy phép cho người dùng, bạn kiểm soát ai trong tổ chức của bạn có thể truy nhập biểu mẫu.

Chia sẻ bên ngoài bị vô hiệu hóa cho môi trường GCC cao. Tìm hiểu thêm.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại https://support.office.com/en-us/forms.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×