Thông báo lỗi "Không thể khởi động Office" hoặc "Office đang bận"

Chúng tôi rất tiếc vì có sự chậm trễ khi mở ứng dụng Office nhưng nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung giống thông báo dưới đây khi tìm cách cập nhật, sửa chữa hay gỡ cài đặt Office:

Office đang bận. Chúng tôi rất tiếc, không thể sử dụng <tên ứng dụng> ngay lúc này vì Office đang bận. Chúng tôi đang cập nhật hoặc giúp bạn thêm hoặc loại bỏ một số chương trình.

hoặc

Không thể khởi động Office. Chúng tôi không thể mở Office do chúng tôi đang cập nhật, thêm hoặc loại bỏ chương trình.

Những điều bạn có thể thực hiện

Nếu bạn gặp phải một trong những lỗi này và không thể mở Office, hãy thử thực hiện theo trình tự sau:

 1. Chờ vài phút, rồi thử mở một ứng dụng Office.

 2. Khởi động lại máy tính của bạn, rồi thử mở lại ứng dụng.

 3. Sử dụng công cụ sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt hoàn toàn Office. Sau khi gỡ cài đặt xong, hãy cài đặt lại Office.

  1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

   Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
  2. Để xem các bước còn lại trình bày về cách lưu và sử dụng bản sửa lỗi dễ dàng, hãy chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới:

   1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

    Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

    Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

   2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

   3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

   4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

   1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

    Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

    Bấm đúp vào tệp tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

   2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

   3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

   4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

   1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

    Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

    Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

   2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

   3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

   4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Cài đặt Office

  Để cài đặt lại Office 365 hoặc Office 2016, hãy làm theo các bước trong mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

  Để cài đặt lại Office 2013, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2013 trên PC.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×