Thông báo khắc phục sự cố cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Thông báo khắc phục sự cố cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Lưu ý:  Để quản lý thông báo email , hãy xem quản lý thông báo trong nhóm.

Nếu thông báo nhóm được kích hoạt trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được một số loại thông báo theo mặc định:

  • Thông báo trò chuyện— khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn trong một cuộc trò chuyện một lần hoặc nhóm.

  • thông báo @mention— khi bạn hoặc một trong các nhóm của bạn được @mentioned.

  • Thông báo trả lời— khi có ai đó trả lời thư bạn đã đăng trong kênh, hoặc đến một thư kênh mà bạn đã nhận xét.

Bạn không nhận được bất kỳ thông báo nào?

Nếu bạn không nhận được thông báo mặc định của mình, có một vài điều cần xem xét.

Thông báo nhóm có thể bị vô hiệu hóa

Thông báo đẩy sẽ bị tắt theo mặc định trên thiết bị iOS. Chúng tôi yêu cầu quyền khi bạn tải xuống ứng dụng lần đầu, nhưng có thể bạn đã bỏ qua bước này hoặc tắt thông báo từ ứng dụng thiết đặt của bạn.

Trong nhóm, đi tới Nút Xem thêm khác và gõ nhẹ vào thông báo, vốn sẽ nói "tắt".

Điều này kéo lên một trang yêu cầu bạn mở thiết đặt thiết bị của bạn. Gõ nhẹ vào cài đặt mở.

Việc này sẽ kéo lên các thiết đặt nhóm của bạn trong thiết bị. Gõ nhẹ vào thông báo, sau đó bật/tắt cho phép thông báo .

Biểu tượng menu được chọn

Menu chung dành cho thiết bị di động
Menu thiết đặt với thông báo được tô sáng

Nếu bạn bỏ qua bước này trước đây, bạn có thể bật thông báo trong ứng dụng bất kỳ lúc nào:

Bật thông báo được chọn
Nút cho phép

Nếu bạn đã tắt thông báo trước đây, bạn sẽ cần bật chúng từ ứng dụng cài đặt của thiết bị của bạn:

Mở cài đặt được chọn
Tắt thông báo

Cho phép thông báo được chọn
Menu thông báo

Trong khi bạn ở đây, bạn cũng có thể tùy chỉnh cách bạn nhận được thông báo của mình.

Hiện tại bạn có thể đang hoạt động trên web nhóm hoặc ứng dụng trên máy tính

Nếu bạn đang sử dụng các nhóm màn hình nền hoặc ứng dụng web, chúng tôi chặn thông báo trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo trên thiết bị di động của bạn khi chúng tôi phát hiện rằng bạn không hoạt động trên web hoặc máy tính để bàn trong ba phút.

Thay đổi thiết đặt này nếu bạn muốn luôn nhận được thông báo trên điện thoại của bạn.

Thông báo được chọn
Luôn được chọn

Mẹo: Trong cài đặt thông báo của ứng dụng, hãy chọn luôn và có ai đó gửi cho bạn một tin nhắn trò chuyện. Nếu bạn vẫn không nhận được thông báo, hãy cho chúng tôi biết bằng cách chọn thiết đặt > gửi phản hồi trong ứng dụng.

Bạn nhận được một số thông báo nhưng không phải những người khác?

Thông báo có thể được tùy chỉnh

Nếu bạn chỉ nhận được cảnh báo về một số loại thứ, một số thông báo có thể bị vô hiệu hóa.

Đi đến thêm Nút Xem thêm Nút Xem thêm thiết đặtthông báo và đảm bảo các thông báo bạn muốn được bật.

Luôn kiểm xuất

Bạn muốn biết thêm thông tin về hoạt động kênh?

Đảm bảo bạn không bỏ lỡ thư quan trọng trong các kênh có liên quan nhất đến bạn.

Theo dõi một kênh để nhận thông báo về mọi thông báo được đăng trong đó.

Kênh được chọn
Nút theo dõi kênh
Theo dõi kênh được chọn

Lưu ý: Trang này hiện đang được Cập Nhật. Kiểm tra lại sớm.

Nếu thông báo nhóm được kích hoạt trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được một số loại thông báo theo mặc định:

  • Thông báo trò chuyện— khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn trong một cuộc trò chuyện một lần hoặc nhóm.

  • thông báo @mention— khi bạn, nhóm của bạn hoặc kênh mà bạn yêu thích được @mentioned.

  • Thông báo trả lời— khi có ai đó trả lời thư bạn đã đăng trong kênh, hoặc đến một thư kênh mà bạn đã nhận xét.

Bạn không nhận được bất kỳ thông báo nào?

Nếu bạn không nhận được thông báo mặc định của mình, có một vài điều cần xem xét.

Thông báo nhóm có thể bị vô hiệu hóa

Thông báo đẩy được bật theo mặc định trên thiết bị chạy Android.

Trong nhóm, hãy đi đến thêm Nút Xem thêm thiết đặt Nút Xem thêm thông báo.

Nếu các thông báo được tắt, hãy đi đến thiết đặt của thiết bị để bật chúng.

Menu nguồn cấp
Cài đặt được chọn
Menu thiết đặt, thông báo được chọn
Mở cài đặt được chọn
Thông báo được chọn

Hiển thị con trượt thông báo
Menu thông báo nhóm

Hiện tại bạn có thể đang hoạt động trên web nhóm hoặc ứng dụng trên máy tính

Nếu bạn đang sử dụng các nhóm màn hình nền hoặc ứng dụng web, chúng tôi chặn thông báo trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo trên thiết bị di động của bạn khi chúng tôi phát hiện rằng bạn không hoạt động trên web hoặc máy tính để bàn trong ba phút.

Thay đổi thiết đặt này nếu bạn muốn luôn nhận được thông báo trên điện thoại của bạn.

Menu thiết đặt, thông báo được chọn
Luôn mở nút không được chọn

Mẹo: Trong cài đặt thông báo của ứng dụng, hãy chọn luôn và có ai đó gửi cho bạn một tin nhắn trò chuyện. Nếu bạn vẫn không nhận được thông báo, hãy cho chúng tôi biết bằng cách chọn thiết đặt > gửi phản hồi trong ứng dụng.

Để có danh sách đầy đủ các vấn đề thông báo cụ thể của thiết bị và ứng dụng, hãy xem mục khắc phục sự cố thông báo trong ứng dụng Android nhóm.

Bạn nhận được một số thông báo nhưng không phải những người khác?

Thông báo có thể được tùy chỉnh

Nếu bạn chỉ nhận được cảnh báo về một số loại thứ, một số thông báo có thể bị vô hiệu hóa.

Đi đến thêm Nút Xem thêm Nút Xem thêm thiết đặtthông báo và đảm bảo các thông báo bạn muốn được bật.

Nút luôn được chọn

Bạn muốn biết thêm thông tin về hoạt động kênh?

Đảm bảo bạn không bỏ lỡ thư quan trọng trong các kênh có liên quan nhất đến bạn.

Theo dõi một kênh để nhận thông báo về mọi thông báo được đăng trong đó.

Chọn một kênh
Nút theo dõi
Theo dõi hộp thoại kênh

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×