Thêm văn bản vào trang Web bằng cách sử dụng phần Web trình soạn nội dung

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình soạn nội dung Phần Web cung cấp một cách dễ dàng để thêm văn bản vào trang Web. Bạn có thể thêm phần Web trình soạn nội dung bất kỳ Trang Phần Web và bất kỳ trang nào với bố trí trang phần Web có hỗ trợ. Bạn sử dụng trình soạn thảo HTML để thêm văn bản vào phần Web trình soạn nội dung.

Trong bài viết này

Bố trí trang hỗ trợ bằng cách dùng phần Web trình soạn nội dung

Thêm phần Web trình soạn nội dung vào trang

Thêm văn bản vào phần Web trình soạn nội dung

Bố trí trang hỗ trợ bằng cách dùng phần Web trình soạn nội dung

Hầu hết các bố trí trang Chào mừng trang phần Web hỗ trợ, nhưng một số đó đã có một điều khiển trường Page Content.

Một điều khiển trường Page Content cho phép bạn thêm vào cùng một loại nội dung phần Web trình soạn nội dung cho phép bạn thêm. Nếu bạn muốn thêm văn bản vào một trang có một điều khiển trường Page Content, bạn nên cân nhắc thêm văn bản bằng cách sử dụng điều khiển trường Page Content.

Bố trí trang trang Chào mừng sau đây hỗ trợ bằng cách dùng phần Web trình soạn nội dung và không có một điều khiển trường Page Content. Nếu bạn muốn thêm văn bản vào trang mà sử dụng các bố trí trang, bạn có thể sử dụng phần Web trình soạn nội dung:

 • Tìm kiếm nâng cao

 • Trang chủ tin tức

 • Trang kết quả tìm kiếm mọi người

 • Tìm kiếm trang

 • Trang kết quả tìm kiếm

 • Trang danh bạ nhà

 • Trang Chào mừng màn hình

Bố trí trang trang Chào mừng sau đây hỗ trợ bằng cách dùng phần Web trình soạn nội dung nhưng đã có một điều khiển trường Page Content. Bạn có thể thêm phần Web trình soạn nội dung vào trang mà sử dụng các bố trí trang, nhưng bạn nên cân nhắc thêm văn bản bằng cách sử dụng điều khiển trường Page Content thay vào đó:

 • Trang chủ mạng nội bộ

 • Trang Chào mừng với nối kết tóm tắt

 • Trang Chào mừng với bảng mục lục

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Thêm phần Web trình soạn nội dung vào trang

 1. Trong trang mà bạn muốn thêm phần Web trình soạn nội dung, chọn vùng nơi bạn muốn thêm phần Web, sau đó bấm Thêm phần Web trong vùng đó. Thêm phần Web cho trang Web mở ra.

 2. Trong Thêm phần Web cho trang Web, cuộn xuống tới phần khác , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các Phần Web trình soạn nội dung, và sau đó bấm Thêm. Trang được Cập Nhật và hiển thị phần Web trình soạn nội dung trong vùng mà bạn đã chọn.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Thêm văn bản vào phần Web trình soạn nội dung

 1. Trong thanh công cụ Phần Web trình soạn nội dung , hãy bấm sửa, sau đó bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ. Phần công cụ Trình soạn nội dung mở ra.

 2. Trong phần công cụ Trình soạn nội dung , hãy bấm Trình soạn thảo văn bản phong phú. Hộp thoại Trình soạn thảo HTML trang Web mở ra.

 3. Thêm văn bản bằng cách nhập trong trình soạn thảo HTML.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình soạn thảo HTML, hãy xem bài viết sử dụng trình soạn thảo HTML.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng trình soạn thảo HTML sửa nội dung trong một phần Web trình soạn nội dung, có thể dùng lại nội dung là không sẵn dùng. Nội dung có thể dùng lại sẵn dùng khi bạn sử dụng trình soạn thảo HTML để sửa một điều khiển trường Page Content. Để biết thêm thông tin về nội dung có thể dùng lại, hãy xem bài viết sử dụng nội dung có thể dùng lại.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×