Thêm văn bản số, ngày và thời gian hoặc chân trang của trang cho tất cả các trang chiếu trong PowerPoint cho Mac

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm các thành phần chuẩn chân trang sẽ xuất hiện trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm ngày và giờ, tên của bản trình bày, hoặc số trang.

Lưu ý: PowerPoint không hỗ trợ các tiêu đề trên trang chiếu. Tuy nhiên, bạn có thể Thêm một đầu trang và chân trang vào bản phân phát.

Thêm số trang vào bản chiếu và ghi chú

Khi bạn thêm số trang chiếu, tất cả trang chiếu được đưa vào đếm trang chiếu, bao gồm các trang chiếu ẩn. Nếu bạn in ghi chú, số trang được bao gồm.

Lưu ý: Cách duy nhất để loại trừ các trang chiếu ẩn từ tổng số những là theo cách thủ công số mỗi trang chiếu được hiển thị. Thêm hộp văn bản vào từng bản chiếu và sau đó thêm số trang vào mỗi hộp văn bản.

 1. Trên tab chèn , bấm đầu trang & chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 2. Trong hộp đầu trang và chân trang , trên tab trang chiếu , hãy chọn hộp kiểm số bản chiếu , sau đó trong hộp bắt đầu , nhập số trang mà bạn muốn để bắt đầu với trên bản chiếu đầu tiên.

 3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Thêm văn bản chân trang

 1. Trên tab chèn , bấm đầu trang & chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 2. Trong hộp đầu trang và chân trang , trên tab trang chiếu , hãy chọn hộp kiểm chân trang , sau đó nhập văn bản chân trang bạn muốn.

 3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab chèn , bấm đầu trang & chân trang Nút Đầu trang & Chân trang .

 2. Trong hộp đầu trang và chân trang , trên tab trang chiếu , hãy chọn hộp kiểm ngày và thời gian .

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Thêm ngày và giờ được cập nhật mỗi lần mở bản trình bày

  Bấm Cập nhật tự động, sau đó chọn định dạng bạn muốn từ danh sách.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

 4. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Lưu ý: Để biết thêm điều khiển theo vị trí và kiểu của bản trình bày chân trang, bạn có thể sửa các chỗ dành sẵn trong trang chiếu cái. chân

Nếu chân trang không xuất hiện trên bản chiếu

Nếu chân trang không xuất hiện trên bản chiếu tiêu đề, trong hộp đầu trang và chân trang , hãy đảm bảo không chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề . Nếu thiếu từ trang chiếu khác vào chân trang, chỗ dành sẵn cho các mục có thể đã được loại bỏ từ trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu cụ thể.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, sau đó bấm đầu trang và chân trang.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

 2. Bấm vào tab trang chiếu , sau đó chọn hộp kiểm ngày và thời gian .

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Thêm ngày và giờ được cập nhật mỗi lần mở bản trình bày

  Bấm Cập nhật tự động, sau đó trên menu bật lên, bấm định dạng ngày hoặc thời gian mà bạn muốn.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

 4. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Nếu chân trang không xuất hiện trên bản chiếu tiêu đề, trong hộp thoại đầu trang và chân trang , hãy đảm bảo không chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề . Nếu thiếu từ trang chiếu khác vào chân trang, chỗ dành sẵn cho các mục có thể đã được loại bỏ từ trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu cụ thể. Để biết thêm thông tin về cách thêm chân trang trong dạng xem trang chiếu cái, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn từ bố trí bản chiếu hoặc sửa đổi trang chiếu cái.

Thêm văn bản chân trang

 1. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, sau đó bấm đầu trang và chân trang.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

 2. Bấm vào tab trang chiếu , chọn hộp kiểm chân trang , sau đó nhập văn bản chân trang bạn muốn.

 3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Nếu chân trang không xuất hiện trên bản chiếu tiêu đề, trong hộp thoại đầu trang và chân trang , hãy đảm bảo không chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề . Nếu thiếu từ trang chiếu khác vào chân trang, chỗ dành sẵn cho các mục có thể đã được loại bỏ từ trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu cụ thể. Để biết thêm thông tin về cách thêm chân trang trong dạng xem trang chiếu cái, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn từ bố trí bản chiếu hoặc sửa đổi trang chiếu cái.

Thêm số trang vào bản chiếu và ghi chú

Khi bạn thêm số trang chiếu, tất cả trang chiếu được đưa vào đếm trang chiếu, bao gồm các trang chiếu ẩn. Nếu bạn in ghi chú, số trang được bao gồm.

Lưu ý: Cách duy nhất để loại trừ các trang chiếu ẩn từ tổng số những là theo cách thủ công số mỗi trang chiếu được hiển thị. Thêm hộp văn bản vào từng bản chiếu và sau đó thêm số trang vào mỗi hộp văn bản.

 1. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm văn bản, sau đó bấm đầu trang và chân trang.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

 2. Bấm tab trang chiếu , hãy chọn hộp kiểm số bản chiếu , và sau đó trong hộp bắt đầu , nhập số trang mà bạn muốn để bắt đầu với trên bản chiếu đầu tiên.

 3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Nếu chân trang không xuất hiện trên bản chiếu tiêu đề, trong hộp thoại đầu trang và chân trang , hãy đảm bảo không chọn hộp kiểm không hiện trên trang chiếu tiêu đề . Nếu thiếu từ trang chiếu khác vào chân trang, chỗ dành sẵn cho các mục có thể đã được loại bỏ từ trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu cụ thể. Để biết thêm thông tin về cách thêm chân trang trong dạng xem trang chiếu cái, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn từ bố trí bản chiếu hoặc sửa đổi trang chiếu cái.

Xem thêm

Thêm văn bản vào trang chiếu

Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu

Sửa đổi bản cái trang chiếu

Thêm logo, tên công ty hoặc văn bản đầu trang hay chân trang vào bản phân phát

Thêm hoặc loại bỏ cước chú

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×