Thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office, bạn sử dụng WordArt hoặc hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng của ảnh. Bạn có thể di chuyển hộp văn bản hoặc WordArt trên ảnh của bạn và sau đó, tùy thuộc vào chương trình Microsoft Office nào bạn đang dùng, xoay văn bản cho phù hợp nhất với ảnh của bạn.

Phương pháp tốt nhất để dùng tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được và Microsoft Office mà bạn đang dùng chương trình. Bạn có muốn văn bản để có cái nhìn rất cách điệu hóa? Bạn tìm cách đạt được một ảnh hưởng đến tương tự như bạn có thể thấy gì trên bưu thiếp? Là văn bản ngắn trong độ dài không? Nếu vậy, sau đó WordArt có thể tùy chọn tốt nhất của bạn.

wordart - mặt cười

Tùy chọn khác để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh là vẽ một hộp văn bản, hãy nhập văn bản bạn muốn trong hộp văn bản, và sau đó làm nền và viền ngoài của hộp văn bản trong suốt. Bạn có thể định dạng văn bản trong hộp văn bản, giống như bạn định dạng văn bản bất kỳ đâu trong Office. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thêm nhiều hơn chỉ một từ hoặc hai đến ảnh của bạn.

Hộp văn bản - Nụ cười

Chọn chương trình Office mà bạn đang sử dụng từ danh sách thả xuống.

Dùng WordArt để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bảng tính của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, hãy bấm vào kiểu văn bản bạn muốn và sau đó nhập văn bản của bạn.

  Chọn từ nhóm văn bản

 3. Bấm vào cạnh bên ngoài của WordArt để chọn nó, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 5. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm

Dùng một hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bảng tính của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, bấm vị trí bất kỳ gần ảnh và sau đó nhập văn bản của bạn.

  Chọn từ nhóm văn bản

 3. Để thay đổi phông hoặc kiểu của văn bản, tô sáng văn bản, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn định dạng văn bản bạn muốn trên menu lối tắt.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của hộp văn bản, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 5. Hãy đảm bảo rằng hộp văn bản vẫn được chọn, và sau đó, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy làm như sau:

  1. Bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  2. Bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không có Viền ngoài.

  Kiểu hình dạng

 6. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn CTRL, sau đó bấm vào cạnh của hộp văn bản sao cho cả hai mục được chọn.

 7. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm

Đầu trang

Dùng WordArt để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bản trình bày của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, hãy bấm vào kiểu văn bản bạn muốn và sau đó nhập văn bản của bạn.

  Chọn từ nhóm văn bản

 3. Bấm vào cạnh bên ngoài của WordArt để chọn nó, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 5. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm

Dùng một hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bản trình bày của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên tab chèn, trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, kéo để vẽ hộp văn bản bất kỳ đâu gần ảnh, sau đó nhập văn bản của bạn.

  Chọn từ nhóm văn bản

 3. Để thay đổi phông hoặc kiểu của văn bản, tô sáng văn bản, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn định dạng văn bản bạn muốn trên menu lối tắt.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của hộp văn bản, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 5. Hãy đảm bảo rằng hộp văn bản vẫn được chọn, và sau đó, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy làm như sau:

  1. Bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  2. Bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không có Viền ngoài.

  Kiểu hình dạng

 6. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn CTRL, sau đó bấm vào cạnh của hộp văn bản sao cho cả hai mục được chọn.

 7. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm

Đầu trang

Dùng WordArt để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy bấm để chọn một điểm chèn.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Chọn bức vẽ

 3. Bấm bức vẽ, sau đó, trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm ảnh.

  Nhóm minh họa

 4. Duyệt đến và bấm đúp vào ảnh mà bạn muốn dùng.

 5. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, hãy bấm vào kiểu văn bản bạn muốn và sau đó nhập văn bản của bạn.

 6. Bấm vào cạnh bên ngoài của WordArt để chọn nó, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 7. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 8. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm

Dùng một hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy bấm để chọn một điểm chèn.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Chọn bức vẽ

 3. Bấm bức vẽ, sau đó, trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm ảnh.

  Nhóm minh họa

 4. Duyệt đến và bấm đúp vào ảnh mà bạn muốn dùng, sau đó bấm bên ngoài bức vẽ.

 5. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó ở cuối menu, bấm Vẽ hộp văn bản.

 6. Nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong hộp văn bản, sau đó kéo hộp văn bản tới vị trí mà bạn muốn.

 7. Để thay đổi phông hoặc kiểu của văn bản, tô sáng văn bản và sau đó chọn định dạng văn bản bạn muốn trên menu lối tắt.

 8. Bấm vào cạnh bên ngoài của hộp văn bản, sau đó kéo hộp văn bản để đặt nó trên ảnh của bạn.

 9. Hãy đảm bảo rằng hộp văn bản vẫn được chọn, và sau đó, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy làm như sau:

  1. Bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  2. Bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không có Viền ngoài.

  Nhóm kiểu hình dạng Word

 10. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 11. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Chọn Nhóm

Đầu trang

Chọn chương trình Office mà bạn đang sử dụng từ danh sách thả xuống.

Dùng WordArt để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bảng tính của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, hãy bấm vào kiểu văn bản bạn muốn và sau đó nhập văn bản của bạn.

  Thanh công cụ - WordArt

 3. Bấm vào cạnh bên ngoài của WordArt để chọn nó, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 5. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Thanh công cụ - Nhóm

Dùng một hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bảng tính của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, bấm vị trí bất kỳ gần ảnh và sau đó nhập văn bản của bạn.

  Thanh công cụ - Hộp văn bản

 3. Để thay đổi phông hoặc kiểu của văn bản, tô sáng văn bản, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn định dạng văn bản bạn muốn trên menu lối tắt.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của hộp văn bản, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 5. Hãy đảm bảo rằng hộp văn bản vẫn được chọn, và sau đó, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy làm như sau:

  1. Bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  2. Bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không có Viền ngoài.

   Thanh công cụ - Viền ngoài Hình

 6. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn CTRL, sau đó bấm vào cạnh của hộp văn bản sao cho cả hai mục được chọn.

 7. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Thanh công cụ - Nhóm

Đầu trang

Dùng WordArt để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bản trình bày của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, hãy bấm vào kiểu văn bản bạn muốn và sau đó nhập văn bản của bạn.

  Thanh công cụ - WordArt

 3. Bấm vào cạnh bên ngoài của WordArt để chọn nó, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 5. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Thanh công cụ - Nhóm

Dùng một hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong bản trình bày của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chèn một ảnh.

 2. Trên tab chèn, trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, kéo để vẽ hộp văn bản bất kỳ đâu gần ảnh, sau đó nhập văn bản của bạn.

  Thanh công cụ - Hộp văn bản

 3. Để thay đổi phông hoặc kiểu của văn bản, tô sáng văn bản, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn định dạng văn bản bạn muốn trên menu lối tắt.

 4. Bấm vào cạnh bên ngoài của hộp văn bản, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 5. Hãy đảm bảo rằng hộp văn bản vẫn được chọn, và sau đó, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy làm như sau:

  1. Bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  2. Bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không có Viền ngoài.

   Thanh công cụ - Viền ngoài Hình

 6. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn CTRL, sau đó bấm vào cạnh của hộp văn bản sao cho cả hai mục được chọn.

 7. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Thanh công cụ - Nhóm

Đầu trang

Dùng WordArt để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy bấm để chọn một điểm chèn.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Thanh công cụ - Hình

 3. Bấm bức vẽ, sau đó, trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm ảnh.

  Thanh công cụ - Ảnh

 4. Duyệt đến và bấm đúp vào ảnh mà bạn muốn dùng.

 5. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm WordArt, hãy bấm vào kiểu văn bản bạn muốn và sau đó nhập văn bản của bạn.

 6. Bấm vào cạnh bên ngoài của WordArt để chọn nó, hãy kéo văn bản qua ảnh của bạn và sau đó, nếu bạn muốn, xoay văn bản để góc phù hợp nhất cho ảnh của bạn.

 7. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 8. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Thanh công cụ - Nhóm

Dùng một hộp văn bản để thêm văn bản ở trên cùng một ảnh

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy bấm để chọn một điểm chèn.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Thanh công cụ - Hình

 3. Bấm bức vẽ, sau đó, trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm ảnh.

  Thanh công cụ - Ảnh

 4. Duyệt đến và bấm đúp vào ảnh mà bạn muốn dùng, sau đó bấm bên ngoài bức vẽ.

 5. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, sau đó ở cuối menu, bấm Vẽ hộp văn bản.

 6. Nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong hộp văn bản, sau đó kéo hộp văn bản tới vị trí mà bạn muốn.

 7. Để thay đổi phông hoặc kiểu của văn bản, tô sáng văn bản và sau đó chọn định dạng văn bản bạn muốn trên menu lối tắt.

 8. Bấm vào cạnh bên ngoài của hộp văn bản, sau đó kéo hộp văn bản để đặt nó trên ảnh của bạn.

 9. Hãy đảm bảo rằng hộp văn bản vẫn được chọn, và sau đó, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hộp văn bản , hãy làm như sau:

  1. Bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  2. Bấm Viền ngoài Hình dạng, rồi bấm Không có Viền ngoài.

   Thanh công cụ - Kiểu Hộp Văn bản

 10. Bấm vào cạnh bên ngoài của ảnh, nhấn và giữ CTRL, sau đó bấm vào cạnh của WordArt sao cho cả hai mục được chọn.

 11. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm vào mũi tên bên cạnh nhóm, sau đó bấm nhóm.

  Thanh công cụ - Nhóm

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×