Thêm và yêu cầu thư báo đã đọc cùng với thông báo chuyển phát

Thêm và yêu cầu thư báo đã đọc cùng với thông báo chuyển phát

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biên nhận chuyển phát giúp xác nhận việc chuyển phát email của bạn đến hộp thư của người nhận, nhưng không xác nhận rằng người nhận đã nhìn thấy hoặc đã đọc thư đó. Biên nhận đã đọc thư giúp xác nhận rằng thư của bạn đã được mở.

Trong Outlook, người nhận thư có thể từ chối để gửi thư báo đã đọc. Có những tình huống khác mà thư báo đã đọc không được gửi, chẳng hạn như khi chương trình email của người nhận không hỗ trợ thư báo đã đọc. Không có cách nào để bắt buộc người nhận để gửi thư báo đã đọc.

Yêu cầu biên nhận đã đọc và/hoặc chuyển phát cho tất cả các thư bạn gửi

 1. Trên menu tệp , hãy chọn tùy chọn > thư.

 2. Bên dưới theo dõi, hãy chọn hộp kiểm biên nhận chuyển phát xác nhận thư đã được chuyển phát tới máy chủ email của người nhận hoặc biên nhận đọc xác nhận người nhận xem thư .
  Thêm thông tin theo dõi thư của bạn.

  Mẹo: Theo kinh nghiệm tốt nhất, bạn chỉ nên theo dõi những thư quan trọng, thay vì tất cả các thư. Nếu người nhận chỉ thỉnh thoảng nhận được thông báo rằng thư của bạn yêu cầu gửi biên nhận đã đọc thư, thì có nhiều khả năng họ sẽ gửi biên nhận hơn so với khi họ nhận được lời nhắc mỗi lần nhận được thư của bạn.

 3. Bấm OK để áp dụng các thay đổi của bạn.

Theo dõi một thư duy nhất

 1. Trong một thông điệp email mới, trên menu tùy chọn , trong nhóm theo dõi , hãy chọn hộp kiểm yêu cầu biên nhận chuyển phát hoặc hộp kiểm yêu cầu thư báo đã đọc . Lệnh Yêu cầu biên nhận đã đọc thư trên ruy-băng

 2. Soạn email của bạn và bấm gửi.

Theo dõi các trả lời biên nhận

 1. Hãy mở thư gốc mà bạn đã gửi đi với yêu cầu biên nhận chuyển phát hoặc biên nhận đã đọc thư. Thư này thường nằm trong thư mục Mục đã Gửi.

 2. Trên tab thư , trong nhóm hiện , hãy chọn theo dõi.

  Lưu ý: Theo dõi chỉ xuất hiện cho đến khi ít nhất một biên nhận đã nhận. Sau khi bạn nhận được biên nhận đầu tiên trong hộp thư đến của bạn, có thể mất vài phút trước khi theo dõi nút sẵn dùng.

Theo dõi tất cả các thư bạn đã gửi đi

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Dưới email, hãy bấm Tùy chọn email.

 3. Bên dưới thư xử lý, bấm Tùy chọn theo dõi.

 4. Chọn hộp kiểm đã đọc hoặc biên nhận chuyển phát hộp kiểm.

  Yêu cầu thư báo đã đọc đối với tất cả thư

  Mẹo: Theo phương pháp tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn hãy cân nhắc việc theo dõi thư chỉ duy nhất có tầm quan trọng thay vì tất cả các thư. Đôi khi nhận được thông báo thư báo đã đọc được yêu cầu trên thông điệp email của người nhận ít có khả năng để tắt tất cả thư báo đã đọc cho thư trong tương lai.

Theo dõi một thư duy nhất

 • Trong thư, trên tab tùy chọn , trong nhóm theo dõi , hãy chọn hộp kiểm yêu cầu biên nhận chuyển phát hoặc hộp kiểm yêu cầu thư báo đã đọc .

  Yêu cầu thư báo chuyển phát

Theo dõi các trả lời biên nhận

 1. Hãy mở thư gốc mà bạn đã gửi đi với yêu cầu biên nhận chuyển phát hoặc biên nhận đã đọc thư. Thư này thường nằm trong thư mục Mục đã Gửi.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Hiện, hãy bấm Theo dõi.

  Hiện theo dõi

  Lưu ý: Theo dõi sẽ không xuất hiện cho đến khi ít nhất một biên nhận đã nhận được. Sau khi bạn nhận được biên nhận đầu tiên trong hộp thư đến của bạn, có thể mất vài phút trước khi theo dõi nút sẵn dùng.

Thay đổi xử lý trả lời biên nhận

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn > Tùy chọn email > Tùy chọn theo dõi.

 2. Chọn các tùy chọn xử lý mà bạn muốn bằng cách thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Tự động ghi lại thư trả lời trong thư gốc   
   Chọn hộp kiểm xử lý yêu cầu và phản hồi trên chuyến bay đến

  • Xóa thông báo về thư đã chuyển và thư đã đọc   
   Chọn hộp kiểm thông báo xác nhận quy trình trên chuyến bay đến

  • Di chuyển thông báo xác nhận ra khỏi hộp thư đến của bạn sau khi xử lý   
   Chọn hộp kiểm sau khi xử lý, thông báo xác nhận để di chuyển

   Tùy chọn xử lý thư báo Í

 3. Để chọn một thư mục khác với Các mục đã xóa, bấm duyệt, sau đó chọn thư mục đích của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×