Thêm và tùy chỉnh định dạng ngày và thời gian

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cách Microsoft Office Access lưu trữ thông tin ngày và thời gian, làm thế nào bạn có thể thêm một trường ngày và giờ vào bảng, biểu mẫu và báo cáo của bạn và làm thế nào bạn có thể tùy chỉnh định dạng ngày và thời gian cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về định dạng ngày và thời gian

Thêm một trường ngày/thời gian

Định dạng trường ngày/giờ

Thêm ngày bằng cách sử dụng bộ chọn ngày

Xác định một định dạng để nhập dữ liệu ngày và thời gian với dấu hiệu nhập

Thay đổi thiết đặt vùng Windows để thay đổi cách hiển thị ngày và thời gian

Tìm hiểu về định dạng ngày và thời gian

Ngày và thời gian có thể được nhập vào cơ sở dữ liệu và sau đó hiển thị trong vài định dạng. Access tự động hiển thị ngày và thời gian trong ngày chung và định dạng quá nhiều thời gian. Các ngày xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và dưới dạng, mm-dd-yyyy bên ngoài Hoa Kỳ đã mm là tháng, dd là ngày, và yyyy là năm. Thời gian được hiển thị dưới dạng, HH: mm: ss sa/ch, hh đâu giờ, mm phút và ss giây.

Các định dạng tự động cho ngày và thời gian khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý đã xác định trong thiết đặt tùy chọn ngôn ngữ và khu vực của Microsoft Windows trên máy tính của bạn. Ví dụ, trong châu Âu và các phần của Châu á, tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể thấy ngày và giờ dưới dạng 28.11.2006 12:07:12 ch hoặc 28/11/2006 12:07:12 ch. Tại Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy 28/11 năm 2006 12:07:12 ch. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết đặt tùy chọn ngôn ngữ và khu vực của bạn, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để thay đổi cách hiển thị ngày và thời gian, ở phần sau của bài viết này.

Bạn có thể thay đổi các định dạng tự động bằng cách sử dụng định dạng tùy chỉnh hiển thị. Tuy nhiên, định dạng hiển thị mà bạn chọn sẽ không ảnh hưởng đến cách nhập dữ liệu hoặc cách Access lưu trữ dữ liệu đó. Ví dụ, bạn có thể nhập một ngày trong một định dạng châu Âu chẳng hạn như 28.11.2006, và bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo hiển thị giá trị là 28/11 năm 2006.

Access tự động cung cấp một cấp kiểm soát dữ liệu liên quan đến ngày và thời gian định dạng. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày không hợp lệ, chẳng hạn như 32.11.2006, một thông báo xuất hiện và bạn sẽ có thể nhập một giá trị mới hoặc chuyển đổi trường từ dữ liệu ngày/thời gian loại kiểu dữ liệu văn bản. Ngày hợp lệ giá trị phạm vi từ-657,434 (tháng 1, 100 A.D) để 2,958,465 (tháng 12 31, 9999 A.D). Giá trị hợp lệ thời gian đi từ.0 để.9999, hoặc 23:59:59.

Đỉnh trang

Thêm một trường ngày/thời gian

Để sử dụng ngày tháng và thời gian trong cơ sở dữ liệu, bạn bắt đầu bằng cách tạo một trường ngày/thời gian trong một hoặc nhiều bảng cơ sở dữ liệu của bạn. Thiết đặt cho trường ngày hoặc thời gian luôn nằm trong một bảng, nhưng giá trị ngày hoặc thời gian có thể được hiển thị trong bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong phần bên trên của trình thiết kế bảng, hãy chọn một hàng trống.

 3. Trong cột Tên trường , hãy nhập tên cho trường mới.

 4. Trong cột Kiểu dữ liệu , chọn Ngày/giờ từ danh sách, và sau đó lưu bảng.

  Trường mới sẽ giống như này, mặc dù tên trường có thể khác nhau:

  Trình thiết kế truy vấn với một trường Ngày/Giờ mới

Bạn cũng có thể lưu trữ các giá trị ngày và giờ dưới dạng số khi bạn lập kế hoạch để thực hiện tính toán trên dữ liệu ngày và thời gian. Ví dụ, bạn có thể tính tổng số giờ đã làm việc (thẻ thời gian), hoặc thời hạn của một hóa đơn. Để biết thêm thông tin về cách tính giá trị ngày, hãy xem bài viết về hàm Date.

Đỉnh trang

Định dạng trường ngày/giờ

Access cung cấp một vài định dạng được xác định trước cho dữ liệu ngày và thời gian, nhưng nếu các định dạng không đáp ứng các nhu cầu của bạn, bạn có thể xác định một định dạng tùy chỉnh. Nếu bạn không chọn định dạng được xác định trước hoặc tùy chỉnh, Access sẽ tự động áp dụng định dạng ngày tháng chung — m/dd/yyyy h: mm: ss sa/ch.

Áp dụng định dạng được xác định trước

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường Ngày/Giờ mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần bên dưới, bấm vào hộp thuộc tính định dạng , sau đó chọn một định dạng từ danh sách thả xuống.

 4. Sau khi bạn chọn một định dạng, Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính thẻ thông minh Thẻ thông minh Cập nhật thuộc tính xuất hiện, và cho phép bạn áp dụng định dạng mới của bạn cho bất kỳ trường bảng và điều khiển biểu mẫu lô-gic nào kế thừa nó. Để áp dụng thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, bấm thẻ thông minh, sau đó bấm Cập Nhật định dạng tên trường được dùng ở khắp mọi nơi. Trong trường hợp này, trường Name là tên của trường ngày/thời gian của bạn.

 5. Để áp dụng thay đổi của bạn vào toàn bộ cơ sở dữ liệu, khi hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và hiển thị, biểu mẫu cùng với các đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm Có.

 6. Lưu thay đổi của bạn và chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng yêu cầu của bạn không.

Lưu ý: Thiết đặt vùng Windows có thể kiểm soát phần hoặc tất cả các cách hiển thị một định dạng được xác định trước.

Bảng các định dạng được xác định trước và ví dụ   

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày Chung

(Mặc định) Hiển thị giá trị ngày dưới dạng số và giá trị thời gian dưới dạng giờ, phút, giây theo sau là SA hoặc CH. Đối với cả hai loại giá trị, Access sử dụng dấu tách ngày và thời gian được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Nếu giá trị không có cấu phần thời gian, Access chỉ hiển thị ngày. Nếu giá trị không có cấu phần ngày, Access chỉ hiển thị thời gian.

06/30/2008 10:10:42 SA

Ngày Dài

Chỉ hiển thị giá trị ngày như định dạng Ngày Dài xác định trong thiết đặt vùng Windows.

Thứ hai, 29 tháng 8 năm 2006

Ngày Trung bình

Hiển thị ngày như dd/mmm/yy, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

29/tháng 8/06
29-thg 8-06

Ngày Ngắn

Chỉ hiển thị giá trị ngày, khi định dạng Ngày Ngắn xác định trong thiết đặt vùng Windows.

29/8 năm 2006
8-29-2006

Thời gian Dài

Hiển thị giờ, phút, giây theo sau là SA hoặc CH. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10:42 SA

Thời gian Trung bình

Hiển thị giờ, phút, theo sau là SA hoặc CH. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10 SA

Thời gian Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10

Áp dụng định dạng tùy chỉnh

Khi bạn áp dụng một định dạng tùy chỉnh cho trường ngày/giờ, bạn có thể kết hợp các định dạng khác nhau bằng cách yêu cầu hai phần, cho ngày và một lần. Trong mẫu, bạn sẽ phân tách các phần bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ, bạn có thể kết hợp chung ngày và thời gian dài định dạng như sau: m/dd/yyyy; h: mm s.

Mẹo: Trong Access 2010, bộ dựng biểu thức có IntelliSense, để bạn có thể thấy những gì đối số biểu thức của bạn yêu cầu.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường Ngày/Giờ mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần bên dưới, bấm vào hộp thuộc tính định dạng , sau đó nhập định dạng của bạn.

Bảng của chỗ dành sẵn và dấu phân cách đối với định dạng tùy chỉnh   

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho ngày, tháng và năm. Dùng dấu phân cách xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, trong tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng một dấu gạch chéo (/).

Dấu tách thời gian

Điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho giờ, phút và giây. Dùng dấu phân cách xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, trong tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng dấu hai chấm (:).

c

Hiển thị định dạng ngày chung.

d hoặc dd

Hiển thị ngày của tháng dưới dạng một hay hai chữ số. Đối với một chữ số, sử dụng chỗ dành sẵn duy nhất; Đối với hai chữ số, sử dụng hai chỗ dành sẵn.

ddd

Viết tắt là ngày của tuần thành ba chữ cái.

dddd

Giải thích các tất cả các ngày trong tuần.

ddddd

Hiển thị định dạng ngày ngắn.

dddddd

Hiển thị định dạng ngày dài.

w

Hiển thị một số tương ứng với ngày trong tuần.

m hoặc mm

Hiển thị tháng dưới dạng một số có một hoặc hai chữ số.

mmm

Viết tắt là tên tháng ba chữ cái. Ví dụ: Tháng một xuất hiện dưới dạng Jan.

mmmm

Giải thích các tên tháng tất cả.

q

Hiển thị số quý lịch hiện tại (1-4). Ví dụ, nếu bạn thuê nghiệp một năm, Access sẽ hiển thị 2 là giá trị quý.

y

Hiển thị ngày của năm, 1-366.

yy

Hiển thị các hai chữ số cuối của năm.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên nhập và hiển thị tất cả bốn chữ số của năm đã cho.

yyyy

Hiển thị tất cả các chữ số trong một năm trong phạm vi 0100-9999.

Dấu tách thời gian

Điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho giờ, phút và giây. Dùng dấu phân cách xác định trong thiết đặt vùng Windows. Để biết thông tin về các thiết đặt, hãy xem phần, thay đổi thiết đặt vùng Windows để thay đổi cách hiển thị ngày và thời gian.

h hoặc hh

Hiển thị giờ bằng một hay hai chữ số.

n hoặc nn

Hiển thị phút dưới dạng một hay hai chữ số.

s hoặc ss

Hiển thị giây dưới dạng một hay hai chữ số.

TTTT

Hiển thị định dạng quá nhiều thời gian.

SA/CH

Hiển thị giá trị đồng hồ 12 giờ bằng một dấu đang hoặc PM. truy nhập dựa trên đồng hồ hệ thống trong máy tính của bạn để đặt giá trị.

S/C hoặc s/c

Hiển thị giá trị đồng hồ 12 giờ bằng một dấu A, P, một, hoặc p. truy nhập dựa trên đồng hồ hệ thống trong máy tính của bạn để đặt giá trị.

SACH

Hiển thị giá trị đồng hồ 12 giờ, nhưng sử dụng các chỉ báo sáng và các chiều được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Để biết thông tin về các thiết đặt, hãy xem phần, thay đổi thiết đặt vùng Windows để thay đổi cách hiển thị ngày và thời gian.

Khoảng trống trắng, + - $ ()

Sử dụng khoảng trống trắng, một số ký tự toán học (+ -), và ký hiệu tài chính ($ ¥ £) khi cần thiết bất kỳ chỗ nào trong chuỗi định dạng của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng ký hiệu toán học phổ biến khác, chẳng hạn như dấu gạch chéo (\ hoặc /) và dấu hoa thị (*), bạn phải bao quanh chúng trong dấu ngoặc kép.

"Văn bản chữ"

Bao quanh bất kỳ văn bản nào bạn muốn người dùng nhìn thấy trong dấu ngoặc kép.

\

Buộc Access để hiển thị ký tự đó ngay lập tức sau. Đây là giống như một ký tự trong dấu ngoặc kép xung quanh.

*

Khi sử dụng, ký tự ngay sau dấu hoa thị trở thành một ký tự điền — một ký tự được dùng để điền vào khoảng trống trắng. Truy nhập thường hiển thị văn bản được căn chỉnh trái và sẽ điền vào bất kỳ chỗ nào ở bên phải của giá trị bằng dấu cách trống. Bạn có thể thêm tô ký tự bất kỳ chỗ nào trong một chuỗi định dạng và Access sẽ điền vào bất kỳ khoảng trắng trống với ký tự được chỉ định.

[màu]

Áp dụng màu cho tất cả các giá trị trong một phần của định dạng của bạn. Bạn phải đặt tên trong dấu ngoặc vuông và sử dụng một trong các tên sau đây: đen, màu lam, lục lam, màu xanh lục, đỏ tươi, đỏ, vàng hoặc màu trắng. Ví dụ, dddd [màu hồng] sẽ hiển thị ngày trong màu hồng

Sau khi bạn nhập một định dạng, Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính thẻ thông minh Thẻ thông minh Cập nhật thuộc tính xuất hiện và cho phép bạn áp dụng định dạng cho bất kỳ trường bảng và điều khiển biểu mẫu lô-gic nào kế thừa nó. Để áp dụng thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, bấm thẻ thông minh, sau đó bấm Cập Nhật định dạng tên trường được dùng ở khắp mọi nơi. Trong trường hợp này, trường Name là tên của trường ngày/thời gian của bạn.

Nếu bạn chọn áp dụng thay đổi của bạn vào toàn bộ cơ sở dữ liệu, hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và hiển thị những biểu mẫu và đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm vào để áp dụng định dạng.

Hãy lưu thay đổi của bạn và sau đó chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng yêu cầu của bạn không.

Đỉnh trang

Thêm ngày bằng cách sử dụng bộ chọn ngày

Không có một vài cách để thêm ngày vào bảng của bạn. Nếu nó sẵn dùng, sử dụng điều khiển bộ chọn ngày là một tùy chọn nhanh.

Lưu ý: Điều khiển Bộ chọn ngày không sẵn dùng nếu một dấu hiệu nhập được áp dụng cho trường ngày/giờ.

 1. Bấm vào trường mà bạn muốn thêm ngày vào. Nếu sẵn dùng điều khiển bộ chọn ngày, biểu tượng lịch xuất hiện.

 2. Bấm vào biểu tượng lịch. Điều khiển lịch xuất hiện.

  Điều khiển lịch.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhập ngày hiện tại, hãy bấm hôm nay.

  • Để chọn một ngày trong tháng hiện tại, hãy bấm vào ngày.

  • Để chọn tháng khác và ngày, hãy dùng các nút chuyển tiếp hoặc lùi.

Đỉnh trang

Xác định một định dạng để nhập dữ liệu ngày và thời gian với dấu hiệu nhập

Sử dụng dấu hiệu nhập khi bạn muốn đảm bảo rằng người dùng nhập dữ liệu ngày và thời gian theo định dạng cụ thể. Ví dụ, nếu bạn đã áp dụng dấu hiệu nhập để nhập ngày ở định dạng châu Âu, ai đó nhập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn sẽ không thể nhập ngày ở định dạng khác. Dấu hiệu nhập có thể áp dụng với các trường trong bảng, các tập hợp kết quả truy vấn, và để điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo.

Bạn có thể xác định dấu hiệu nhập trong một định dạng nhưng đặt một định dạng hiển thị khác nhau cho cùng dữ liệu. Ví dụ, dấu hiệu nhập có thể yêu cầu người dùng để nhập ngày ở dạng YYYY. MM. DD, sau đó đặt định dạng để hiển thị ngày dưới dạng, DD-MMM-YYYY, để các ngày xuất hiện dưới dạng 24 tháng 7 năm 2008.

Để biết thêm thông tin về dấu hiệu nhập, hãy xem bài viết tạo dấu hiệu nhập để nhập trường hoặc kiểm soát các giá trị trong một định dạng cụ thể.

Thêm một dấu hiệu nhập

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Nếu bảng không chứa các trường văn bản, trong phần bên trên của lưới thiết kế, hãy chọn một hàng trống, bấm cột Kiểu dữ liệu , chọn văn bảnvà sau đó lưu các thay đổi.

 3. Hãy chọn trường Ngày/Giờ, sau đó trong phần dưới của lưới thiết kế, trên tab Chung, hãy bấm thuộc tính Dấu hiệu Nhập.

  1. Lưu ý: Dấu hiệu nhập chứa ba phần, tất cả các phân tách bằng dấu chấm phẩy. Phần đầu tiên là bắt buộc và phần còn lại là tùy chọn. Phần đầu tiên xác định dấu hiệu chuỗi và bao gồm các chỗ dành sẵn và chữ ký tự. Phần thứ hai xác định liệu bạn muốn lưu trữ dấu hiệu ký tự cùng với dữ liệu trong trường. Nhập 0 nếu bạn muốn lưu trữ mặt nạ và dữ liệu của bạn; nhập 1 nếu bạn chỉ muốn lưu trữ dữ liệu. Phần thứ ba xác định chỗ dành sẵn dùng để cho biết vị trí cho dữ liệu. Theo mặc định, Access sử dụng dấu gạch dưới (_). Nếu bạn muốn sử dụng ký tự khác, bạn có thể nhập nó vào vị trí mong muốn trong chuỗi dấu hiệu, hoặc bạn có thể nhập nó trong phần thứ ba của dấu hiệu của bạn. Ngoài ra, một vị trí trong dấu hiệu nhập chấp nhận chỉ có một hoặc nhiều khoảng trống.

 4. Trong hộp thuộc tính Dấu hiệu nhập , hãy nhập 00 LLL 0000; 0; _, rồi nhấn ENTER.

  1. Truy nhập thêm một vài ký tự dấu hiệu nhập của bạn, sao cho nó sẽ xuất hiện như sau: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Sau khi bạn nhập dấu hiệu, thẻ thông minh Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính xuất hiện và cho phép bạn áp dụng dấu hiệu cho bất kỳ trường bảng và điều khiển biểu mẫu lô-gic nào kế thừa nó. Để áp dụng thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, bấm thẻ thông minh Thẻ thông minh Cập nhật thuộc tính , sau đó bấm Dấu hiệu nhập Cập Nhật trường tên được dùng ở khắp mọi nơi. Trong trường hợp này, trường Name là tên của trường ngày/thời gian của bạn.

 6. Nếu bạn chọn để áp dụng thay đổi của bạn cho cơ sở dữ liệu toàn bộ, hộp thoại Cập Nhật thuộc tính xuất hiện và hiển thị các biểu mẫu và các đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới.

 7. Để áp dụng định dạng, hãy bấm , sau đó bấm Lưu.

Đỉnh trang

Thay đổi thiết đặt vùng Windows để thay đổi cách hiển thị ngày và thời gian

Windows hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, cùng với định dạng ngày/thời gian cho các quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng các ngôn ngữ đó. Định dạng ngày/giờ trong thiết đặt vùng ảnh hưởng đến phần hoặc tất cả đã xác định trước và tùy chỉnh hiển thị định dạng mà bạn áp dụng cho dữ liệu Access của bạn. Ví dụ, nếu bạn nhập một giá trị ngày và sử dụng dấu gạch chéo như dấu tách ngày (8/29/2006), rồi áp dụng định dạng hiển thị ngày chung cho trường ngày/giờ, khi bạn xem dữ liệu của bạn, bạn có thể hoặc không thể thấy slashes chuyển tiếp , tùy thuộc vào ký tự được xác định bằng cách thiết đặt khu vực của bạn.

Access sử dụng ngày và thời gian dấu phân tách, biểu tượng tài chính và các ký tự được xác định trong thiết đặt vùng Windows, trừ khi bạn ghi đè chúng với một định dạng tùy chỉnh hiển thị.

Các bước sau đây sẽ giải thích cách thiết lập và thay đổi thiết đặt khu vực của bạn.

Trong Windows Vista   

 1. Bấm nút Ảnh nút bắt đầu , sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Bấm đúp vào đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng dạng xem cổ điển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Bấm tab định dạng .

 4. Bên dưới định dạng hiện tại, bấm tùy chỉnh định dạng này.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 5. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi và sau đó thực hiện thay đổi của bạn.

Trong Microsoft Windows XP (dạng xem cổ điển)   

 1. Trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Bấm tab Tùy chọn khu vực .

 4. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 5. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi và sau đó thực hiện thay đổi của bạn.

Trong Microsoft Windows XP (dạng xem thể loại)   

 1. Trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

  Pa-nen điều khiển sẽ xuất hiện.

 2. Bấm ngày, thời gian, ngôn ngữ, và tùy chọn khu vực.

  Hộp thoại ngày, thời gian, ngôn ngữ và khu vực tùy chọn xuất hiện.

 3. Bấm thay đổi định dạng số, ngày tháng, và thời gian.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 4. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 5. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi và sau đó thực hiện thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×