Thêm và sửa thuộc tính hồ sơ người dùng trong SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng mô hình căn cước của điện toán đám mây, tài khoản người dùng Office 365 của bạn được lưu trữ trong Azure AD và bạn có thể quản lý hầu hết thông tin hồ sơ người dùng trong Trung tâm quản trị Office 365. Để biết thông tin, hãy xem sửa hoặc thay đổi người dùng trong Office 365. Bạn cũng có thể quản lý hồ sơ người dùng (bao gồm cách thêm ảnh người dùng và xác định người quản lý người dùng) trong Trung tâm quản trị Azure AD. Để biết thông tin, hãy xem Thêm hoặc thay đổi thông tin hồ sơ cho một người dùng trong Azure Active Directory. Nếu bạn cần để tạo tùy chỉnh dùng thuộc tính hồ sơ, chẳng hạn như ngôn ngữ được nói, thông tin liên hệ khẩn cấp hoặc tài khoản bán hàng, bạn có thể sử dụng thuộc tính người dùng trong SharePoint Online. Lưu ý rằng các thuộc tính này không được đồng bộ trở lại Azure AD.

Thêm thuộc tính cho hồ sơ người dùng

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Bấm vào hồ sơ người dùng trong ngăn bên trái.

 5. Bên dưới Người, chọn Quản lý Thuộc tính Người dùng.

  Quản lý người dùng thuộc tính nối kết bên dưới hồ sơ người dùng quản trị.

 6. Chọn thuộc tính mới.

 7. Trong hộp tên , nhập tên duy nhất cho thuộc tính.

  Thiết đặt thuộc tính bên dưới hồ sơ người dùng trong quản trị
 8. Trong hộp Tên hiển thị , hãy nhập tên thuộc tính hồ sơ sẽ được hiển thị cho tất cả người dùng. (Tên này không phải là duy nhất.)

 9. Trong danh sách Type , chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn chuỗi (Đa Giá trị), thuộc tính sẽ được đặt vĩnh viễn là thuộc tính đa giá trị. Bạn không thể thay đổi thiết đặt này sau khi chọn OK. Bạn chỉ có thể xóa bỏ thuộc tính và thêm thuộc tính đó lần nữa ở dạng thuộc tính đơn giá trị.

 10. Nếu bạn đã chọn nhị phân, HTML, hoặc chuỗi, sử dụng hộp độ dài để nhập số lượng ký tự được phép dùng cho thuộc tính giá trị tối đa.

 11. Nếu bạn chọn chuỗi và muốn thuộc tính hồ sơ liên kết với một tập hợp thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý, chọn cấu hình một tập hợp thuật ngữ được sử dụng cho thuộc tính này. Sau đó chọn thuật ngữ thiết từ danh sách.

 12. Đảm bảo rằng Loại con hồ sơ người dùng mặc định được chọn để loại con hồ sơ người dùng mặc định được liên kết với thuộc tính hồ sơ người dùng này.

 13. Trong hộp mô tả , nhập các hướng dẫn hoặc thông tin được hiển thị cho người dùng về thuộc tính hồ sơ này.

 14. Trong phần Thiết đặt Chính sách, bạn chọn thiết đặt chính sách và thiết đặt quyền riêng tư mặc định mà bạn muốn cho thuộc tính này. Hãy bấm vào hộp Người dùng có thể ghi đè để cho phép người dùng ghi đè các thiết đặt này.

 15. Nếu bạn muốn người dùng có thể thay đổi thông tin hồ sơ này cho mình, hãy chọn cho phép người dùng để sửa các giá trị thuộc tính này.

 16. Trong phần Thiết đặt Hiển thị, bạn xác định người dùng có được xem thuộc tính hay không và bằng cách nào.

 17. Trong phần Thiết đặt tìm kiếm , chọn bí danh nếu thuộc tính là tương đương với tên của người dùng. Ví dụ, bạn có thể làm điều này nếu bạn tạo một tài sản cho một giai đoạn "tên" và muốn tìm kiếm cho tất cả tài liệu bằng John Kane trả về kết quả giống như kết quả tìm kiếm cho tên thực của người dùng. Chọn chỉ mục nếu bạn muốn tìm kiếm để trả về tất cả các hồ sơ người dùng phù hợp với thuộc tính đó. Ví dụ, nếu bạn có một thuộc tính cho "University", tìm kiếm giá trị đó sẽ trả về tất cả cựu sinh viên đại học đó.

  Lưu ý: Hộp kiểm bí danh sẵn dùng chỉ khi bạn thiết lập Thiết đặt quyền riêng tư mặc định "Mọi người."

 18. Bấm vào OK.

 1. Trong Trung tâm quản trị SharePoint, hãy bấm hồ sơ người dùng trong ngăn bên trái.

 2. Bên dưới Người, chọn Quản lý Thuộc tính Người dùng.

  Quản lý người dùng thuộc tính nối kết bên dưới hồ sơ người dùng quản trị.

 3. Trong cột Tên thuộc tính , bấm thuộc tính hồ sơ mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa hoặc xóa bỏ.

 4. Sửa các thành phần bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Một số thành phần của thuộc tính hồ sơ, chẳng hạn như kiểu thành phần, sẽ không sẵn dùng vì không thể sửa chúng. Để xác định các thành phần, hãy tạo một thuộc tính mới. Ngoại lệ là thuộc tính kết nối nguồn dữ liệu. Nó được xác định trước trong SharePoint Online và không thể thay đổi.

 5. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×