Thêm và quản lý các nối kết trên trang của tôi của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nối kết của tôi là nơi trên trang web của tôi của bạn, nơi bạn có thể lưu nối kết cho tất cả các trang Web ưa thích của bạn. Bạn có thể truy nhập của tôi nối kết từ bất kỳ chỗ nào bạn đã đăng nhập để Microsoft Office SharePoint Server 2007. Bạn cũng có thể chia sẻ nối kết của bạn với những người truy cập trang web của tôi của bạn.

Trong bài viết này

Tổng quan về nối kết của tôi

Quyền riêng tư và nhóm

Thêm một nối kết vào danh sách nối kết của tôi của bạn

Hiện hoặc ẩn nối kết để khách truy cập Site của tôi

Tổ chức của bạn nối kết theo nhóm

Loại bỏ một nối kết từ danh sách nối kết của tôi của bạn

Tổng quan về nối kết của tôi

Có hai vị trí nối kết của bạn được hiển thị — trong các nối kết của tôi thả xuống danh sách theo dõi bạn không có vấn đề mà bạn đã đăng trên và trong phần Web nối kết trên trang công cộng của bạn.

Nối kết của tôi danh sách thả xuống, xuất hiện ở góc trên bên phải của tất cả các trang SharePoint, tự động hiển thị mỗi trang mà bạn được liệt kê trong nhóm thành viên SharePoint tên trang web . Ngoài ra, bạn có thể thêm các site và sắp xếp chúng theo nhóm. Ví dụ, Office SharePoint Server 2007 cung cấp một nhóm lựa chọn tốt nhất, nơi bạn có thể danh sách các site mà bạn truy nhập nhiều nhất. Nhóm của bạn có thể bao gồm site bạn truy cập theo dự án hoặc bạn có thể có một nhóm người cho trang của tôi mà bạn ghé thăm. Lợi ích của việc sử dụng các nối kết của tôi thả xuống là nó cung cấp quyền truy nhập nhanh vào các tùy chọn menu Thêm vào nối kết của tôiQuản lý nối kết . Do đó, khi bạn đang ở trên một trang web mà bạn muốn thêm vào danh sách nối kết, bạn có thể dễ dàng làm như vậy bằng cách bấm vào tùy chọn menu Thêm vào nối kết của tôi .

Phần Web nối kết Hiển thị trên trang công cộng của bạn và cho phép bạn chia sẻ nối kết với những người truy cập trang web của tôi của bạn. Bằng cách sử dụng nhóm quyền riêng tư, sẵn dùng cho từng nối kết, bạn có thể hiển thị nối kết đến các thể loại cụ thể của mọi người. Ví dụ, nếu bạn có trang được dành riêng cho dự án mà bạn đang làm việc với nhóm của bạn, bạn có thể muốn đặt tùy chọn quyền riêng tư đối với các nối kết đến Nhóm làm việc của tôi. Chỉ những người trong nhóm làm việc của bạn sẽ thấy các nối kết khi họ ghé thăm trang web của tôi của bạn. Xem thêm thông tin về thiết đặt quyền riêng tư trong phần quyền riêng tư và gộp nhóm và trong phần Hiển thị hoặc ẩn nối kết để khách truy cập Site của tôi .

Đầu trang

Quyền riêng tư và nhóm

Bằng cách sử dụng thiết đặt quyền riêng tư trong Site của tôi, Office SharePoint Server 2007 Hiển thị thông tin chỉ một thể loại của mọi người. Không có các thể loại về quyền riêng tư năm — tất cả mọi người, Đồng nghiệp của tôi, Nhóm làm việc của tôi, Trình quản lý của tôi, và chỉ tôi. Thiết đặt quyền riêng tư mà bạn chọn cho một nối kết ảnh hưởng đến những người có thể nhìn thấy nối kết đó khi họ truy cập trang web của tôi của bạn.

Bạn có thể sắp xếp danh sách nối kết của tôi của bạn bằng nhóm để hiện mối quan hệ. Theo mặc định, tất cả các nối kết là trong nhóm chung . Bạn có thể tạo nhiều nhóm tổ chức như bạn muốn. Có thể hữu ích để sắp xếp các nối kết theo dự án hoặc theo mức độ thường xuyên bạn truy nhập chúng.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng về quyền riêng tư nội dung trên Site của tôi của bạn trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Thêm một nối kết vào danh sách nối kết của tôi của bạn

Có hai cách để thêm nối kết vào danh sách nối kết của tôi của bạn; từ trang web của nối kết bạn muốn thêm và từ các nối kết của tôi trang trên trang của tôi của bạn.

 1. Để thêm một nối kết vào danh sách nối kết của tôi của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Từ vị trí này

Hãy làm như sau

Trang mà bạn muốn thêm nối kết

 1. Trong góc trên bên phải, hãy bấm Nối kết của tôi.

 2. Chọn Thêm vào nối kết của tôi.

 3. Trong hộp thoại Thêm để nối kết của tôi , dưới tiêu đề, hãy chọn tiêu đề của nối kết. Đó là tên sẽ xuất hiện trên trang công cộng của bạn và của bạn Liên kết của tôidanh sách thả xuống. Để thay đổi nó, tô sáng nó và nhập tên mới.

 4. Bên dưới địa chỉ, địa chỉ trong hộp là địa chỉ của trang.

Bất kỳ trang SharePoint nào khác

 1. Trong góc trên bên phải, bấm vào Trang của tôi.

 2. Trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm nối kết.

 3. Trên thanh công cụ danh sách Nối kết của tôi , hãy bấm Thêm nối kết.

 4. Trên trang Nối kết của tôi , dưới tiêu đề, nhập tên cho nối kết. Tên này xuất hiện trên trang công cộng của bạn và của bạn Liên kết của tôi danh sách thả xuống.

 5. Bên dưới địa chỉ, nhập URL của trang.

 1. Để xác định ai thấy nối kết trên trang Hồ sơ của tôi của bạn, trong hộp Hiển thị các nối kết đến , hãy chọn một trong các thể loại sau đây:

Thể loại này

Cho phép những người này để xem nối kết

Tất cả mọi người

Tất cả mọi người có quyền xem Site của tôi của bạn.

Đồng nghiệp của tôi

Thể loại này bao gồm bất kỳ ai hiện đang được liệt kê trên trang Của tôi đồng nghiệp của bạn. Theo mặc định, thể loại này bao gồm quản lý của bạn, đồng nghiệp của bạn và nhân viên.

Nhóm làm việc của tôi

Theo mặc định, chỉ quản lý của bạn, đồng nghiệp của bạn và nhân viên nằm trong nhóm làm việc của bạn. Thể loại này cũng bao gồm đồng nghiệp mà bạn đã thêm bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm đồng nghiệp để nhóm làm việc của tôi . Đồng nghiệp mới được không tự động thêm vào nhóm làm việc của bạn.

Trình quản lý của tôi

Quản lý của bạn trực tiếp.

Chỉ tôi

Chính bạn.

 1. Xem thêm thông tin trên các thiết đặt quyền riêng tư trong phần Hiển thị hoặc ẩn nối kết để khách truy cập Site của tôi .

 2. Để đặt nối kết vào một nhóm được sắp xếp theo dự án hoặc điểm tương tự giữa, bên dưới nhóm, chọn nhóm hiện có, và sau đó bấm vào mũi tên để chọn từ một nhóm mà bạn đã tạo hoặc chọn Nhóm mới để nhập tên của một nhóm mới.

  Xem thêm thông tin trên gộp nhóm trong tổ chức của bạn nối kết bằng nhóm phần.

Đầu trang

Hiện hoặc ẩn nối kết để khách truy cập Site của tôi

Bằng cách sử dụng thể loại về quyền riêng tư, bạn có thể quyết định mà khách truy cập Site của tôi nhìn thấy các nối kết trong danh sách Nối kết của tôi của bạn. Mỗi nối kết trong danh sách có thể đặt để xem được những người tham gia vào một trong các thể loại năm. Xem thay đổi danh sách Nối kết của tôi của bạn tùy thuộc vào thể loại nào trình xem chứa đó. Theo mặc định, nối kết được hiển thị thể loại tất cả mọi người.

 1. Trên bất kỳ trang SharePoint, ở góc trên bên phải, bấm vào Trang của tôi.

 2. Trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm nối kết.

 3. Trên trang Của tôi nối kết , hãy chọn một hoặc nhiều nối kết bạn muốn hiện hoặc ẩn từ khách truy cập Site của tôi.

 4. Trên thanh công cụ Nối kết của tôi , hãy bấm Sửa nối kết.

 5. Trong hộp Hiển thị các nối kết đến , hãy chọn một trong các thể loại sau đây để xác định ai thấy các nối kết đã chọn trên trang Hồ sơ của tôi của bạn.

Thể loại này

Cho phép những người này để xem những đồng nghiệp đã chọn

Tất cả mọi người

Tất cả mọi người có quyền xem Site của tôi của bạn.

Đồng nghiệp của tôi

Thể loại này bao gồm bất kỳ ai hiện đang được liệt kê trên trang của tôi đồng nghiệp của bạn. Theo mặc định, thể loại này bao gồm quản lý của bạn, đồng nghiệp của bạn và nhân viên.

Nhóm làm việc của tôi

Theo mặc định, chỉ quản lý của bạn, đồng nghiệp của bạn và nhân viên nằm trong nhóm làm việc của bạn. Thể loại này cũng bao gồm đồng nghiệp mà bạn đã thêm bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm đồng nghiệp để nhóm làm việc của tôi . Đồng nghiệp mới được không tự động thêm vào nhóm làm việc của bạn.

Trình quản lý của tôi

Quản lý của bạn trực tiếp.

Chỉ tôi

Chính bạn.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng về quyền riêng tư nội dung trên Site của tôi của bạn trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Tổ chức của bạn nối kết theo nhóm

Bạn có thể sắp xếp các nối kết theo nhóm, chẳng hạn như bằng tên dự án hoặc kiểu tương tự. Office SharePoint Server 2007 cung cấp tên nhóm được gọi là Lựa chọn tốt nhất cho các trang bạn muốn tô sáng. Bạn có thể tạo tên nhóm của riêng bạn.

 1. Trên bất kỳ trang SharePoint, ở góc trên bên phải, bấm vào Trang của tôi.

 2. Trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm nối kết.

 3. Trên trang Của tôi nối kết , hãy chọn một hoặc nhiều nối kết.

 4. Trên thanh công cụ nối kết của tôi, hãy bấm Sửa nối kết.

 5. Bên dưới nhóm, chọn nhóm hiện có, hãy bấm vào mũi tên, và chọn một nhóm mà bạn đã tạo hoặc chọn Nhóm mới để nhập tên nhóm mới. Các nối kết mà bạn đã chọn được đặt trong nhóm bạn chọn hoặc nhập.

  Lưu ý: 

  • Để xóa một nhóm, loại bỏ tất cả các nối kết khỏi nhóm. Điều này sẽ tự động xóa bỏ nhóm khỏi danh sách các nối kết của tôi.

  • Nhóm hiện có được gọi là Nhiều giá trị có nghĩa là các nối kết mà bạn đã chọn được phân loại trong nhiều nhóm.

Đầu trang

Loại bỏ một nối kết từ danh sách nối kết của tôi của bạn

Bạn có thể loại bỏ nối kết khỏi danh sách các nối kết của tôi khi nhu cầu của bạn thay đổi.

 1. Trên bất kỳ trang SharePoint, ở góc trên bên phải, bấm vào Trang của tôi.

 2. Trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm nối kết.

 3. Trên trang Của tôi nối kết , hãy chọn một hoặc nhiều nối kết.

 4. Bấm vào Xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×