Thêm và loại bỏ thành viên nhóm trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi dự án đến và đi, như vậy cũng sẽ thành viên nhóm của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ cần phải thêm và loại bỏ thành viên qua vòng đời của nhóm; bạn thậm chí có thể cần thêm hoặc loại bỏ nhóm người sở hữu.

Bất kỳ thành viên của nhóm có thể mời người khác vào nhóm, nhưng chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ chúng. Chủ sở hữu nhóm thường là người tạo nhóm, nhưng những người khác có thể được phân công vai trò này cũng.

Chọn tab tương ứng với phiên bản Outlook để được hướng dẫn trên thêm và loại bỏ thành viên, bao gồm các thành viên dành cho khách.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

Dưới dạng một chủ sở hữu, bạn nhận được yêu cầu gia nhập nhóm của bạn từ những người không phải là một phần của nhóm của bạn, nhưng muốn trở thành thành viên của nhóm.

 1. Một có thể yêu cầu gia nhập nhóm của bạn trong hai cách: nếu nó là một nhóm riêng tư, hãy chọn yêu cầu gia nhập, nếu nó là một nhóm công cộng chọn gia nhập.

 2. Nhóm người sở hữu/người sở hữu có được một email với yêu cầu gia nhập. Người sở hữu có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu gia nhập từ trong email.

Các chủ sở hữu khác cũng sẽ nhìn thấy yêu cầu đã được phê và họ không cần phải hành động trên nó. Người dùng có thể khám phá nhóm và có thể muốn gia nhập nó. Nếu nhóm là riêng tư, chủ sở hữu nhận được email có yêu cầu. Chủ sở hữu có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

Thành viên nhóm cũng có thể gửi yêu cầu để thêm người dùng khác để nhóm của bạn

Dưới dạng một chủ sở hữu, bạn sẽ nhận được email từ thành viên nhóm, người nào đó để thêm người dùng khác để nhóm của bạn. Cùng một email sẽ đến chủ sở hữu khác, nếu có. Dựa trên hành động thực hiện, email sẽ cập nhật và hiển thị bạn trạng thái của yêu cầu.

Bạn có thể mời mọi người gia nhập nhóm của bạn. Nếu đó là một nhóm riêng tư, chủ sở hữu nhóm sẽ nhận được yêu cầu từ khách mời gia nhập nhóm. Bạn cũng có thể mời khách để gia nhập nhóm. Họ sẽ nhận được các hội thoại nhóm và sự kiện lịch trong hộp thư đến của họ. Tuy nhiên, khách không thể là người sở hữu nhóm, xem danh sách địa chỉ toàn cầu, xem tất cả thông tin trên thẻ liên hệ nhóm thành viên hoặc xem tư cách thành viên của nhóm.

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn thư mục, dưới nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của một nhóm trong ngăn điều hướng

 3. Trong đầu mục nhóm, hãy chọn số lượng các thành viên bên cạnh Cài đặt cho công cụ Di chuyển SPO .

  Ảnh chụp màn hình của nút thành viên nhóm

 4. Bên cạnh nhóm ảnh, hãy chọn Thêm tùy chọn > mời người khác.

  Ảnh chụp màn hình của mời người khác lựa chọn trong nhóm thẻ

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn sao chép để dán nối kết để gia nhập nhóm vào email mà bạn đã bắt đầu soạn thảo.

  • Chọn Email để bắt đầu một thư mới với nối kết để gia nhập nhóm trong thông báo. Người nhận sẽ phải bấm vào nối kết đó để gia nhập nhóm.

   Nếu nhóm là riêng tư, nối kết trong thư sẽ gửi yêu cầu nhóm người sở hữu gia nhập nhóm.

 6. Hoàn tất việc soạn thư và bấm gửi.

Bạn phải là người sở hữu nhóm để loại bỏ thành viên. Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn là người sở hữu nhóm, hãy xem "Dạng xem nhóm người sở hữu" dưới đây.

 1. Trong đầu mục nhóm, hãy chọn số lượng các thành viên bên cạnh Cài đặt cho công cụ Di chuyển SPO .

  Ảnh chụp màn hình của nút thành viên nhóm

 2. Bên cạnh tên của thành viên mà bạn muốn loại bỏ, hãy chọn loại bỏ khỏi nhóm Loại bỏ khỏi nhóm .

 1. Trong đầu mục nhóm, hãy chọn số lượng các thành viên bên cạnh Cài đặt cho công cụ Di chuyển SPO .

  Ảnh chụp màn hình của nút thành viên nhóm

 2. Bên dưới cột vai trò , bạn có thể nhìn thấy nếu một người trong nhóm là một chủ sở hữu hoặc thành viên.

Bạn phải là người sở hữu nhóm để tăng cấp một trong các thành viên nhóm.

 1. Trong đầu mục nhóm, hãy chọn số lượng các thành viên bên cạnh Cài đặt cho công cụ Di chuyển SPO .

  Ảnh chụp màn hình của nút thành viên nhóm

 2. Tìm người mà bạn muốn tăng cấp một chủ sở hữu.

 3. Bên dưới cột vai trò , hãy chọn thành viên > tăng cấp cho chủ sở hữu.

Khi demoting một chủ sở hữu vào trạng thái thành viên, hãy nhớ rằng nhóm phải có ít nhất một chủ sở hữu. Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể giáng cấp.

 1. Trong đầu mục nhóm, hãy chọn số lượng các thành viên bên cạnh Cài đặt cho công cụ Di chuyển SPO .

  Ảnh chụp màn hình của nút thành viên nhóm

 2. Tìm người mà bạn muốn Giáng cấp một thành viên.

 3. Bên dưới cột vai trò , hãy chọn chủ sở hữu > loại bỏ trạng thái chủ sở hữu.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Bạn có thể mời mọi người gia nhập nhóm của bạn. Nếu đó là một nhóm riêng tư, chủ sở hữu nhóm sẽ nhận được yêu cầu từ khách mời gia nhập nhóm. Bạn cũng có thể mời khách để gia nhập nhóm. Họ sẽ nhận được các hội thoại nhóm và sự kiện lịch trong hộp thư đến của họ. Tuy nhiên, khách không thể là người sở hữu nhóm, xem danh sách địa chỉ toàn cầu, xem tất cả thông tin trên thẻ liên hệ nhóm thành viên hoặc xem tư cách thành viên của nhóm.

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn điều hướng, bên dưới Nhóm, chọn Nhóm của bạn.

 3. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 4. Chọn Thêm thành viên.

 5. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm.

 6. Chọn Lưu.

Bạn phải là người sở hữu nhóm để loại bỏ thành viên. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi là người sở hữu nhóm?

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn tất cả để xem tất cả thành viên của nhóm.

  Chọn tất cả để xem các thành viên của nhóm này
 3. Bên cạnh tên của thành viên mà bạn muốn loại bỏ và bấm Biểu tượng Hành động Khác > loại bỏ khỏi nhóm.

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn người sở hữu để xem tất cả các nhóm người sở hữu.

  Đầu trang nhóm với người sở hữu nối kết được tô sáng

Bạn phải là người sở hữu nhóm để tăng cấp một trong các thành viên nhóm.

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn tất cả để xem tất cả thành viên của nhóm.

  Chọn tất cả để xem các thành viên của nhóm này
 3. Di chuột lên tên thành viên mà bạn muốn tăng cấp và chọn Biểu tượng Hành động Khác >Hãy chủ sở hữu.

Khi demoting một chủ sở hữu vào trạng thái thành viên, hãy nhớ rằng nhóm phải có ít nhất một chủ sở hữu. Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể giáng cấp.

 1. Trong đầu mục nhóm, chọn thành viên đếm.

  Chọn đếm thành viên để đi đến trang thành viên
 2. Chọn người sở hữu.

  Đầu trang nhóm với người sở hữu nối kết được tô sáng

 3. Di chuột lên tên thành viên mà bạn muốn tăng cấp và chọn Biểu tượng Hành động Khác > loại bỏ trạng thái chủ sở hữu.

Thêm thành viên vào nhóm của bạn

 1. Mở Outlook 2016.

 2. Bên dưới các nhóm trong ngăn thư mục bên trái, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Chọn một nhóm trên thanh dẫn hướng bên trái

 3. Trên ruy-băng của nhóm, chọn Thêm thành viên.

 4. Trong hộp Thêm thành viên , tìm kiếm người trong tổ chức của bạn theo tên đầy đủ hoặc địa chỉ email của họ, sau đó chọn tên để thêm.

 5. Bấm OK.

Thêm khách vào một nhóm

Khi bạn thêm khách, người dùng bên ngoài cũng được gọi là, một nhóm, bạn đang cấp quyền cho họ quyền truy nhập vào tất cả thông tin trong nhóm. Bao gồm email, lịch, ghi chú dự án, dự án tệp và kế hoạch dự án. Khách không nhìn thấy một nút nhóm trong ngăn dẫn hướng của họ trong Outlook, nhưng nhận được email nhóm và nối kết tới tệp qua hộp thư đến của họ.

Đầu trang nhóm cho biết khi người dùng dành cho khách được đưa vào nhóm, như minh họa trong ví dụ này.

Tư cách thành viên dành cho khách được thể hiện trong đầu mục nhóm của bạn

Khi bạn mời khách để gia nhập một nhóm, họ sẽ được thông báo bằng email mà họ đã được thêm vào. Họ sẽ bắt đầu nhận các cuộc hội thoại nhóm và sự kiện lịch trong hộp thư đến của họ. Nhưng dành cho khách thành viên có các hạn chế như những gì họ có thể xem và thực hiện trong một nhóm. Ví dụ, khách không thể:

 • Là người sở hữu nhóm

 • Dạng xem danh sách địa chỉ toàn cầu

 • Xem tất cả thông tin trên thẻ liên hệ thành viên nhóm

 • Dạng xem thành viên của nhóm

Chủ sở hữu nhóm có thể thu hồi quyền truy nhập dành cho khách tại bất kỳ lúc nào.

Để Thêm khách vào một nhóm

 1. Mở Outlook 2016.

 2. Bên dưới các nhóm trong ngăn thư mục bên trái, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Chọn một nhóm trên thanh dẫn hướng bên trái

 3. Trên ruy-băng của nhóm, chọn Thêm thành viên.

 4. Trong hộp Thêm thành viên , nhập địa chỉ email của khách và nhấn Enter.

 5. Chọn OK.

Loại bỏ thành viên khỏi nhóm

Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên.

 1. Bên dưới các nhóm trong ngăn thư mục bên trái, hãy chọn Nhóm của bạn.

  Chọn một nhóm trên thanh dẫn hướng bên trái

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn Sửa nhóm.

 3. Trong hộp Sửa nhóm , trỏ đến tên của thành viên mà bạn muốn loại bỏ và bấm dấu X.

  Loại bỏ thành viên

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người tham gia Người dùng nội bộ Office với đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

Thêm thành viên vào nhóm của bạn

 1. Mở Outlook cho Mac

 2. Nhóm mở thẻ của nhóm mà bạn sẽ thêm thành viên.

 3. Chọn thành viên.

  Hiển thị thêm thành viên

 4. Nhập một hoặc nhiều tên hoặc địa chỉ email, hoặc chọn thành viên từ danh sách. Bạn có thể Thêm khách ai là người bên ngoài tổ chức của bạn vào nhóm hoặc trường học của bạn. Hiển thị thêm thành viên trong nhóm

 5. Chọn thêm thành viên.

Loại bỏ thành viên khỏi nhóm

 1. Mở Outlook cho Mac

 2. Nhóm mở thẻ của nhóm mà bạn sẽ loại bỏ thành viên. Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên.

 3. Chọn thành viên.

 4. Bấm dấu X bên cạnh tên của người mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm. Hiển thị loại bỏ thành viên nhóm

 5. Chọn Loại bỏ.

Thêm thành viên vào nhóm của bạn

 1. Mở ứng dụng Outlook Mobile.

 2. Chọn Nhóm từ ngăn thư mục.

  Thư mục Nhóm trong ngăn dẫn hướng

 3. Gõ nhẹ vào tên của nhóm mà bạn sẽ thêm thành viên.

  Màn hình Trang chủ của ứng dụng di động của nhóm
 4. Gõ nhẹ vào tên nhóm để đi đến trang chi tiết nhóm.

  Gõ nhẹ vào nút thành viên để xem thành viên trang
 5. Bên dưới danh sách thành viên, hãy gõ nhẹ vào nối kết Xem tất cả .

  Chọn dạng xem tất cả thành viên nối kết để xem thành viên nhóm
 6. Trên trang thành viên, gõ nhẹ vào Thêm.

 7. Nhập một hoặc nhiều tên hoặc địa chỉ email, hoặc chọn thành viên từ danh sách. Thành viên từ bên ngoài của bạn sẽ trường học hoặc tổ chức có "Khách" bên dưới tên của họ.

 8. Gõ nhẹ Ký hiệu dấu kiểm . Bạn sẽ thấy danh sách thành viên Cập Nhật.

Loại bỏ thành viên khỏi nhóm

Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể loại bỏ thành viên.

 1. Mở ứng dụng Outlook Mobile.

 2. Chọn Nhóm từ ngăn thư mục.

  Thư mục Nhóm trong ngăn dẫn hướng

 3. Gõ nhẹ vào tên của nhóm mà bạn sẽ loại bỏ thành viên.

  Màn hình Trang chủ của ứng dụng di động của nhóm
 4. Gõ nhẹ vào tên nhóm để đi đến trang chi tiết nhóm.

  Gõ nhẹ vào nút thành viên để xem thành viên trang
 5. Trên trang chi tiết nhóm, gõ nhẹ ... bên cạnh tên của người mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm.

 6. Gõ nhẹ vào loại bỏ khỏi nhóm.

Xem thêm 

Quyền truy nhập của khách trong Nhóm Office 365

Tạo nhóm

Gia nhập nhóm

Xóa nhóm

Rời khỏi nhóm

Tìm hiểu về nhóm Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×