Thêm và đồng bộ các thư mục dùng chung vào OneDrive

Thêm và đồng bộ các thư mục dùng chung vào OneDrive

Bài viết này dành cho OneDrive khi bạn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên Windows 10, Windows 7, Windows Vista hoặc máy Mac. Tính năng "Thêm vào OneDrive của tôi" không sẵn dùng trong Windows 8.1 hoặc trên các hệ điều hành khác khi bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Khi ai đó chia sẻ một thư mục và cho bạn quyền chỉnh sửa, hãy thêm thư mục dùng chung với OneDrive của riêng bạn để giúp bạn dễ dàng sửa và làm việc với thư mục và nội dung trong đó. Nếu bạn đồng bộ thư mục của mình với máy tính Windows hoặc máy Mac chạy ứng dụng OneDrive, bạn có thể làm việc với thư mục ngoại tuyến.

Lưu ý: Các thư mục dùng chung được thêm vào OneDrive sẽ không sử dụng bất kỳ dung lượng lưu trữ OneDrive nào của bạn. Chúng chỉ được tính vào dung lượng lưu trữ của chủ sở hữu thư mục.

Thêm một thư mục dùng chung vào OneDrive của bạn

Đăng nhập vào OneDrive trên trình duyệt của bạn.

 1. Trong ngăn dẫn hướng OneDrive, dưới OneDrive, bấm vào Đã chia sẻ. Các thư mục bạn có thể thêm vào OneDrive đều được đánh dấu là Có thể chỉnh sửa.

  Thư mục dùng chung trong OneDrive

 2. Tìm kiếm thư mục bạn muốn thêm, rồi bấm vào hình tròn trong tiêu đề của thư mục để chọn.

 3. Bấm Thêm vào OneDrive của tôi. Hoặc nếu thích, bạn có thể bấm chuột phải vào thư mục, rồi bấm Thêm vào OneDrive của tôi.
  Thêm thư mục dùng chung vào OneDrive

Quan trọng: Tùy chọn Thêm vào OneDrive của tôi không sẵn dùng khi:

 • Bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 • Bạn đã thêm thư mục vào OneDrive của mình hoặc bạn đã chọn nhiều thư mục. (Bạn không thể thêm nhiều thư mục cùng một lúc.)

 • Mục bạn đang tìm cách thêm không phải là thư mục. Tính năng Thêm vào OneDrive của tôi không sẵn dùng cho các tệp cá nhân hoặc cho các tuyển tập tệp, như album.

Mẹo: Nếu không muốn đồng bộ và chia sẻ nội dung thư mục, bạn có thể bấm Tải xuống. Thao tác này sẽ sao chép thư mục và nội dung trong thư mục đó vào máy tính của bạn, chứ không phải vào OneDrive. Các tệp sẽ sẵn dùng để bạn có thể chỉnh sửa ngoại tuyến nhưng bạn sẽ không thấy các cập nhật do người thực hiện, đồng thời họ cũng sẽ không nhận được cập nhật bạn thực hiện.

Tìm các thư mục dùng chung trong OneDrive của bạn

Các thư mục dùng chung bạn đã thêm vào OneDrive sẽ xuất hiện trong website OneDrive ở dạng xem Tệp.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng đồng bộ OneDrive trên máy tính của mình, bạn có thể đồng bộ thư mục với máy tính của mình. Trên PC Windows, tìm thư mục trong Windows Explorer; trên máy tính Mac, sử dụng Trình tìm kiếm để xác định vị trí thư mục.

Lưu ý: Nếu bạn có ứng dụng đồng bộ OneDrive nhưng thư mục dùng chung không đồng bộ với máy tính của bạn, có thể bạn đã bật đồng bộ theo lựa chọn. Vấn đề này không phổ biến, nhưng để khắc phục, hãy đến khay hệ thống của máy tính (nếu bạn dùng máy Mac, đi tới thanh menu) và tìm ứng dụng đồng bộ.
Ứng dụng OneDrive trong Khay Hệ thống

 1. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive.

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Cài đặt.

  Ảnh chụp màn hình khi đi đến Cài đặt OneDrive

 3. Trên tab Tài khoản, chọn Chọn thư mục, chọn hộp của thư mục bạn muốn đồng bộ.

Thông tin thêm về các thư mục dùng chung trên OneDrive

Liệu tôi vẫn có thể truy nhập các thư mục dùng chung nếu tôi không thêm chúng vào OneDrive của mình chứ?

Có, bạn có thể truy nhập chúng từ danh sách Đã chia sẻ trên OneDrive.com hoặc trong các ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động. Bạn vẫn có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa nội dung bất kỳ trong thư mục.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi di chuyển các mục vào hoặc ra khỏi của thư mục dùng chung?

Khi bạn di chuyển các mục giữa các thư mục dùng chung, chúng sẽ mất những quyền hiện có và có được quyền từ thư mục mà bạn di chuyển chúng vào. Ví dụ, nếu bạn di chuyển một mục vào một thư mục chỉ đọc, mục đó cũng sẽ trở thành chỉ đọc. Di chuyển một mục từ một thư mục dùng chung đến một thư mục không dùng chung có nghĩa là mục đó không còn được chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu bạn chỉ di chuyển các mục trong phạm vi một thư mục dùng chung, sẽ không có thay đổi đối với bất kỳ quyền nào đã được gán.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi di chuyển chính các thư mục dùng chung?

Bạn không thể di chuyển các thư mục dùng chung trên OneDrive.com. Nếu bạn đồng bộ OneDrive với máy tính của mình thì mọi thư mục dùng chung bạn di chuyển sẽ được sao chép đến vị trí đích, rồi được loại bỏ khỏi OneDrive của bạn. Thư mục đó vẫn sẵn dùng trong danh sách Đã chia sẻ.

Lưu ý: Hãy cẩn thận khi di chuyển thư mục, vì thao tác đó có thể ảnh hưởng đến quyền chia sẻ của thư mục. Nếu bạn di chuyển một thư mục dùng chung vào một thư mục khác, thư mục dùng chung đó sẽ có những quyền của thư mục đích. Điều này có nghĩa là những người có thể truy nhập tệp chỉ khi họ cũng có quyền đến thư mục đích - nếu thư mục đích không được chia sẻ, thì thư mục mà bạn di chuyển cũng không còn được chia sẻ nữa.

Liệu tôi có thể đổi tên thư mục dùng chung mà tôi đã thêm vào OneDrive không?

Có, bạn có thể. Tên mới bạn đặt cho thư mục chỉ hiển thị với bạn và sẽ xuất hiện bằng tên đó ở bất kỳ nơi nào bạn truy nhập OneDrive, bao gồm OneDrive.com, ứng dụng OneDrive trên máy tính hoặc các ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động. Thay đổi tên không được hiển thị cho chủ sở hữu thư mục dùng chung hay bất kỳ người nào khác có quyền đối với thư mục này.

Lưu ý: Tuy nhiên việc đổi tên hay thay đổi bất kỳ nội dung nào của thư mục này sẽ hiển thị cho những người nào cùng chia sẻ thư mục này.

Tại sao các mục đã bị xóa khỏi thư mục dùng chung lại xuất hiện trong thùng rác của tôi?

Các mục bị xóa khỏi một thư mục dùng chung trên OneDrive.com sẽ được gửi đến thùng rác của chủ sở hữu thư mục dùng chung đó. Tuy nhiên, nếu bạn đồng bộ OneDrive trên máy tính, các mục bị xóa khỏi thư mục dùng chung sẽ xuất hiện trong thùng rác của máy tính đó.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu của thư mục dùng chung mới có thể khôi phục mục đã bị xóa khỏi thư mục.

Làm thế nào tôi có thể loại bỏ một thư mục dùng chung mà tôi đã thêm vào OneDrive?

Trên OneDrive.com, ở dạng xem Tệp, chọn thư mục dùng chung bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Loại bỏ khỏi OneDrive của tôi. Thao tác này sẽ chỉ loại bỏ thư mục khỏi OneDrive của bạn - bạn vẫn có thể truy nhập thư mục đó từ danh sách Đã chia sẻ và không ảnh hưởng đến chủ sở hữu hoặc bất cứ người nào khác đang chia sẻ thư mục này. Nếu thay vào đó bạn xóa thư mục thì thư mục sẽ bị xóa khỏi OneDrive của mọi người và chủ sở hữu thư mục sẽ phải khôi phục thư mục đó.

Lưu ý: Nếu bạn đồng bộ OneDrive với một hoặc nhiều máy tính, việc loại bỏ một thư mục dùng chung khỏi OneDrive cũng sẽ loại bỏ thư mục đó khỏi những máy tính đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu dừng chia sẻ một thư mục tôi đã thêm vào OneDrive?

Nếu một thư mục không còn được chia sẻ với bạn, nó sẽ bị loại bỏ khỏi OneDrive của bạn. Để có lại quyền truy nhập vào thư mục, hãy yêu cầu chủ sở hữu hay người phụ trách chia sẻ lại thư mục đó với bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Đọc thêm về cách Chia sẻ tệp và thư mục OneDrive

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong OneDrive

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×