Thêm trang vào bản tin trong Publisher

Khi thêm trang vào một bản tin, hãy nghĩ xem bạn muốn chèn một bố trí nội dung trải rộng hai trang hay chỉ một trang. Các bản tin thường có trang đơn ở trang đầu tiên và trang cuối cùng và bố trí nội dung trải rộng trên hai trang ở các trang còn lại.

Ngăn dẫn hướng trang hiện cả trang đơn và bố trí nội dung trải trên hai trang.

 1. Hãy bấm chuột phải vào trang trước trang mà bạn đang thêm. Nếu bạn đang sử dụng một mẫu bản tin tích hợp, hộp thoại Chèn Trang Bản tin sẽ mở ra, cho thấy bố trí nội dung trải trên hai trang.

 2. Trong hộp thoại Chèn Trang Bản tin, hãy chọn loại trang mà bạn muốn thêm.
  Thêm các trang mới vào bản tin của bạn với hộp thoại Chèn Trang Bản tin.
  Có các tùy chọn sau:

  • Câu chuyện: Trang này sẽ chứa hầu hết là hộp văn bản với một số chỗ để ảnh.

  • Lịch: Trang này sẽ chứa lịch với thanh bên để lập lịch các sự kiện, cũng như các hộp văn bản và chỗ để ảnh.

  • Biểu mẫu Đặt hàng: Trang này sẽ chứa một biểu mẫu để đặt sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, cũng như các hộp văn bản và chỗ để ảnh.

  • Biểu mẫu Trả lời: Trang này rất giống với biểu mẫu đặt hàng, nhưng nó có chứa một biểu mẫu khảo sát thay vì biểu mẫu đặt hàng.

  • Biểu mẫu Đăng ký: Giống như trang biểu mẫu đặt hàng và trả lời, trang này có chứa một biểu mẫu cho người đọc của bạn đăng ký một hoạt động, quyên góp hoặc hoạt động khác.

 3. Bấm OK để thêm các trang đó.

  Mẹo:  Nếu bạn muốn thêm vào một trang đơn, hãy bấm Thêm, trong Số trang mới hãy nhập 1, chọn nơi bạn muốn thêm trang đó, rồi chọn tùy chọn bố trí.

  Hộp thoại để chèn một trang Publisher

Thêm thông tin về bản tin:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×