Thêm trang và mục mới vào Thư viện Nội dung và Không gian Cộng tác

Thêm trang và mục mới vào Thư viện Nội dung và Không gian Cộng tác

Để nội dung khóa học sẵn dùng và được sắp xếp cho toàn bộ lớp học, bao gồm cả học viên và giáo viên đồng nghiệp, hãy thêm vào Sổ tay Lớp học tương tự như thêm trong OneNote: Thêm mục và trang.

  • Trong Không gian Cộng tác, học viên có thể xem cũng như chỉnh sửa trang và mục. Thêm trang và mục họ có thể thực hiện thay đổi và cộng tác với người khác.

  • Trong Thư viện Nội dung, chỉ giáo viên mới có thể chỉnh sửa trang và mục. Học viên có thể xem tất cả các trang và mục, cũng như sao chép nội dung vào mục học viên của riêng họ để làm việc trên nội dung đó.

  • Nếu bạn đã bật nhóm mục chỉ dành cho Giáo viên thì chỉ có bạn và giáo viên đồng nghiệp của bạn mới có thể xem trang và mục trong đó.

Để tìm hiểu cách phân phối nội dung và bài tập trực tiếp cho học viên hay nhóm học viên, xem mục Phân phối trang và mục cho mọi học viên trong Sổ tay Lớp học .

Tìm hiểu thêm

Đi tới nội dung đào tạo OneNote Class Notebook tương tác của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Sổ tay Lớp học.

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×