Thêm trợ giúp tùy chỉnh vào tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể tạo trợ giúp mới riêng cho một tuyển tập trang cụ thể.

Trong bài viết này

Các thành phần của trợ giúp trang web

Bước 6 để trợ giúp tùy chỉnh

Tạo một thư viện trợ giúp tuyển tập trang mới

Tạo một thư mục tuyển tập trợ giúp mới

Tạo một thể loại trợ giúp

Tạo một bài viết trợ giúp bao gồm hình ảnh

Thêm bài viết trợ giúp vào tuyển tập trợ giúp của bạn

Hiển thị tuyển tập trợ giúp mới trong tuyển tập trang

Các thành phần của trợ giúp trang web

Mọi người có thể mở Trợ giúp trong một trang web bằng cách bấm vào biểu tượng trợ giúp. Khi chúng làm việc, trình xem trợ giúp sẽ mở ra và hiển thị một bảng mục lục và hộp tìm kiếm để khách hàng có thể tìm kiếm hoặc duyệt để tìm thông tin họ cần.

Tuyển tập trang người quản trị có thể tạo và triển khai trợ giúp tùy chỉnh cho nội dung cho một tuyển tập trang, và có thể xác định giúp nội dung để hiển thị cho mỗi tuyển tập trang.

Trợ giúp được lưu trữ trong tuyển tập trợ giúp. Một tuyển tập trợ giúp là một tập hợp các tệp HTML, hình ảnh và tài nguyên khác chẳng hạn như tệp JS và CSS áp dụng cho một sản phẩm đơn hoặc tính năng.

Tuyển tập trang cụ thể của tuyển tập trợ giúp được lưu trữ trong trang mức đỉnh trong tuyển tập trang.

Bước 6 để trợ giúp tùy chỉnh

Để thêm trợ giúp mới vào tuyển tập trang, bạn phải:

 1. Tạo thư viện Trợ giúp Tuyển tập Trang mới.

 2. Tạo thư mục tuyển tập trợ giúp mới.

 3. Tạo thể loại cho trợ giúp của bạn — đó là, các tiêu đề cho một bảng mục lục.

 4. Tạo và tải lên các bài viết và nội dung đa phương tiện.

 5. Thêm bài viết Trợ giúp vào tuyển tập Trợ giúp của bạn.

 6. Hiển thị tuyển tập trợ giúp mới trong tuyển tập trang của bạn.

Đầu trang

Tạo thư viện Trợ giúp Tuyển tập Trang mới

Để hoàn thành bước 1, tạo một Site tuyển tập trợ giúp thư viện mới, bạn phải trước tiên bật tính năng trợ giúp tuyển tập Site tùy chỉnh trên trang tính năng tuyển tập trang.

Để bật tính năng Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh:

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm Tính năng tuyển tập trang. Trang tính năng tuyển tập Site mở ra.

 3. Đối với tùy chọn Trợ giúp tuyển tập Site tùy chỉnh , bấm kích hoạt.

Khi bạn bật Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh, SharePoint sẽ tạo một thư viện mới trong trang mức đỉnh của tuyển tập trang. Thư viện mới được gọi là Trợ giúp Tuyển tập Trang.

Đầu trang

Tạo một thư mục tuyển tập trợ giúp mới

 1. Trên trang mức cao nhất trong tuyển tập trang, bấm Tất cả nội dung trang, sau đó chọn thư viện Trợ giúp tuyển tập trang .

 2. Bấm vào tab tài liệu trên ruy-băng, bấm vào mũi tên bên cạnh Tài liệu mới, sau đó bấm Tuyển tập trợ giúp để tạo một thư mục tuyển tập trợ giúp mới.

 3. Điền vào các trường cho tuyển tập trợ giúp:

Tên:    Nhập tên nội bộ cho thư mục. (Tên này phải là duy nhất, nhưng người dùng sẽ không nhìn thấy nó.)

Tiêu đề:    Nhập tiêu đề mà người dùng sẽ thấy cho tuyển tập trợ giúp.

ID bản địa:    Xác định ngôn ngữ cho tuyển tập trợ giúp này là in (ví dụ, 1033 có nghĩa là tuyển tập trợ giúp bằng tiếng Anh.)

Sản phẩm:    Nhập mã định danh cho tuyển tập trợ giúp này.

Mẹo: Bạn có thể tạo tuyển tập trợ giúp cùng một trong nhiều ngôn ngữ. Chỉ cần tạo tuyển tập trợ giúp khác với giá trị giống sản phẩm, nhưng có một ID bản địa khác.

Đầu trang

Tạo một thể loại trợ giúp

Thể loại trợ giúp được đặt tên thư mục mà bạn có thể đặt các bài viết trợ giúp của mình, được nhóm theo chủ đề, cung cấp độc giả của bạn với một bảng mục lục.

 1. Trên trang mức cao nhất trong tuyển tập trang, bấm Tất cả nội dung trang, sau đó chọn thư viện Trợ giúp tuyển tập trang .

 2. Duyệt đến thư mục tuyển tập trợ giúp mà bạn muốn thêm một thể loại trợ giúp.

 3. Bấm vào tab tài liệu trên ruy-băng, bấm vào mũi tên bên cạnh Tài liệu mới, sau đó bấm Thể loại trợ giúp để tạo một thư mục thể loại trợ giúp mới.

 4. Điền vào các trường cho Thể loại trợ giúp.

Đầu trang

Tạo bài viết Trợ giúp bao gồm hình ảnh

Bài viết trợ giúp là tệp HTML sẽ hiển thị dưới dạng một bài viết trợ giúp. Bài viết trợ giúp phải là tệp HTML, mã UTF-8. Bạn có thể dùng bất kỳ HTML cụ tác giả, nhưng ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng Microsoft Office Word.

 1. Tải lên và kiểm nhập hình ảnh mà bạn muốn có trong bài viết Trợ giúp vào thể loại thích hợp bạn tạo ra trong thư viện Trợ giúp.

 2. Mở tài liệu Word mới và nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong bài viết trợ giúp của bạn.

 3. Trong thư viện trợ giúp, dẫn hướng đến ảnh mà bạn đã tải lên. Bấm chuột phải vào nó và bấm Sao chép lối tắt.

 4. Trong Word, trên tab chèn , bấm ảnh.

 5. Dán URL vào ảnh trong trường Tên tệp .

 6. Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh nút chèn và chọn nối kết đến tệp.

Đầu trang

Thêm bài viết trợ giúp vào tuyển tập trợ giúp của bạn

 1. Trong Word, hãy bấm menu tệp .

 2. Bên dưới Trợ giúp, bấm tùy chọn, sau đó bấm nâng cao.

 3. Cuộn xuống dưới cùng của trang và bấm nút Tùy chọn Web.

 4. Trên tab mã hóa , chọn lưu tài liệu này dưới dạng, sau đó chọn Unicode (UTF-8).

 5. Lưu tài liệu Word dưới dạng trang Web. Để thực hiện điều này, hãy bấm tab tệp , bấm lưu dưới dạng, hãy nhập tên cho tài liệu, và trong danh sách thả xuống lưu dưới dạng , chọn trang Web.

 6. Tải lên bài viết trợ giúp để các thể loại thích hợp, bạn đã tạo trong thư viện trợ giúp của bạn.

Đầu trang

Hiển thị tuyển tập trợ giúp mới trong tuyển tập trang

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Tại Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Thiết đặt Trợ giúp.

 3. Chọn hộp kiểm cho tuyển tập trợ giúp mới của bạn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×