Thêm tính năng truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thêm tính năng truy ngược lên/truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận trong Power View để nó chỉ hiển thị một mức tại một thời điểm. Người đọc báo cáo sẽ truy sâu xuống để xem chi tiết hoặc truy ngược lên để xem dữ liệu tóm tắt. Để thêm tính năng truy ngược lên/truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận, cần có một cấu trúc phân cấp—là cấu trúc phân cấp trong Mô hình dữ liệu hoặc là cấu trúc phân cấp bạn tạo ra trong Power View.

Video về truy sâu xuống

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này hiện cách dùng cấu trúc phân cấp đã có trong kiểu dữ liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này hiện cách tạo cấu trúc phân cấp trong Power View để dùng cho việc truy ngược lên/truy sâu xuống.

Thêm truy ngược lên/truy sâu xuống bằng cấu trúc phân cấp hiện có

Ví dụ này giải thích cách thêm truy ngược lên/truy sâu xuống vào ma trận Truy ngược lên/truy sâu xuống cũng có thể được thêm vào thanh, cột và biểu đồ hình tròn.

Điểm hữu ích khi có cấu trúc phân cấp tồn tại trong mô hình dữ liệu là bạn có thể dùng nó nhiều lần trong các trang tính và báo cáo của Power View.

 1. Tạo trực quan hóa bằng cấu trúc phân cấp hiện có. Cấu trúc phân cấp trong danh sách trường có một mũi tên để bung rộng và thu gọn các cấu phần của cấu trúc phân cấp. Bấm vào cấu trúc phân cấp để thêm tất cả các trường cấu phần vào trực quan hóa đó như một bảng.

  Cấu trúc phân cấp Power View trong mô hình dữ liệu

 2. Chuyển đổi bảng thành ma trận hoặc biểu đồ. Từ tab Thiết kế > Chuyển Trực quan hóa > Ma trận.

 3. Để bật truy sâu xuống, hãy thu gọn ma trận. Từ tab Thiết kế> Hiện Cấp độ > Bật Truy sâu xuống Một Cấp độ tại một Thời điểm.

  Cấp độ truy sâu của Power View

 4. Bấm đúp vào trường cấu trúc phân cấp ở cấp độ cao nhất Ví dụ, trong cấu trúc phân cấp Thể thao-Môn-Sự kiện, bấm vào Môn thể thao dưới nước. Truy sâu xuống đến cấp độ tiếp theo trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị bốn sự kiện tạo nên Các môn thể thao dưới nước: Lặn, Bơi, Biểu diễn bơi kèm với nhạc và Bóng nước.

  Mũi tên Truy sâu của Power View

 5. Truy sâu xuống hơn nữa bằng cách bấm vào một trong các trường. Bấm vào Biểu diễn bơi kèm với nhạc truy sâu xuống đến cấp độ Sự kiện trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị đôi, đơn và nhóm.

 6. Truy ngược lên bằng cách bấm vào mũi tên hướng lên.

Đầu Trang

Tạo cấu trúc phân cấp trong Power View và dùng nó để truy ngược lên/truy sâu xuống

Ví dụ này giải thích cách thêm truy ngược lên/truy sâu xuống vào biểu đồ thanh. Truy ngược lên/truy sâu xuống cũng có thể được thêm vào ma trận, biểu đồ cột và biểu đồ hình tròn.

Để truy sâu xuống/truy ngược lên, bạn cần có một cấu trúc phân cấp. Trong ví dụ trước, bạn đã dùng cấu trúc phân cấp hiện có. Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo một cấu trúc phân cấp đặc biệt trong Power View. Cấu trúc phân cấp không cần phải "hợp lý", nó có thể là bất kỳ trường nào mà bạn muốn truy sâu xuống.

Tạo bảng bằng cách dùng trường bạn muốn có thể thu gọn và truy sâu xuống/truy ngược lên. Để trợ giúp tạo bảng, hãy xem Bảng trong Power View.

Bạn có thể tự tạo cấu trúc phân cấp tương tự như cấu trúc phân cấp bạn đã dùng trong ví dụ trước.

Từ bảng Sự kiện, chọn Thể thao.

Lưu ý:  Trường thể thao xuất hiện hai lần trong bảng Sự kiện - một lần là chính bản thân nó và một lần nữa như là một phần của cấu trúc phân cấp SDE. Để thêm Thể thao vào bảng, bạn có thể chọn một trong hai hộp kiểm.

Từ bảng Môn, chọn Môn.

Từ bảng Sự kiện, chọn Sự kiện.

Thêm trường giá trị vào bảng. Ví dụ, Đếm số Huy chương.

Bảng Truy sâu Power View

Chuyển đổi bảng thành biểu đồ hoặc ma trận. Từ tab Thiết kế> Chuyển Ảo hóa > Biểu đồ Thanh> Thanh Xếp chồng.

Trong khu vực bố trí của Trường trong Power View, hãy đảm bảo rằng các trường Trục sắp theo thứ tự mà bạn muốn. Trong trường hợp này, Thể thao-Môn-Sự kiện.

Trường Trục truy sâu xuống trong Power View

Bấm đúp lên thanh. Ví dụ, bấm vào thanh Các môn thể thao dưới nước Truy sâu xuống đến cấp độ tiếp theo trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị bốn sự kiện tạo nên Các môn thể thao dưới nước: Lặn, Bơi, Biểu diễn bơi kèm với nhạc và Bóng nước.

Truy sâu xuống đặc biệt trong Power View

Truy sâu xuống hơn nữa bằng cách bấm đúp vào một trong các trường. Bấm đúp vào Biểu diễn bơi kèm với nhạc truy sâu xuống đến cấp độ Sự kiện trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị đôi, đơn và nhóm.

Truy ngược lên bằng cách bấm vào mũi tên hướng lên ở góc trên bên phải của trực quan hóa

Đầu Trang

Trong ma trận

Khi bạn có một ma trận có nhiều trường trong hàng hoặc cột, bạn có thể đặt ma trận đó hiện các cấp độ và thu gọn ma trận để chỉ hiện cấp độ hàng đầu hoặc ngoài cùng. Bạn bấm đúp vào một giá trị trong cấp độ để bung rộng ma trận nhằm hiện giá trị trong cấp độ đó trong cấu trúc phân cấp. Ví dụ, trong cấu trúc phân cấp có chứa các trường Lục địa > Quốc gia/Vùng > Tiểu bang/Tỉnh > Thành phố, nếu bạn đặt Power View hiện các cấp độ thì bạn chỉ thấy tên lục địa trong ma trận. Bấm đúp vào lục địa—chẳng hạn, châu Á —sẽ hiện các quốc gia/vùng tại châu Á có mũi tên quay về lục địa. Bấm đúp vào một quốc gia—chẳng hạn Ấn Độ—sẽ hiện các tiểu bang/tỉnh của Ấn Độ, cùng với mũi tên quay về quốc gia/vùng.

Ma trận Power View có mũi tên truy ngược lên từ Tiểu bang/Tỉnh đến Quốc gia/Khu vực

Đầu Trang

Trong biểu đồ thanh, cột hoặc hình tròn

Biểu đồ thanh, cột và hình tròn hoạt động theo cùng cách này. Nếu một biểu đồ có nhiều trường trong hộp Trục, bạn thiết lập nó để hiển thị các cấp và bạn chỉ nhìn thấy một cấp tại một thời điểm, bắt đầu từ cấp cao nhất. Quay trở lại ví dụ Lục địa, nếu bạn bấm đúp vào thanh Châu Âu trong một biểu đồ thanh Lục địa…

Biểu đồ cột Power View có tính năng truy sâu xuống

Bạn chỉ thấy thanh cho quốc gia/khu vực trong Châu Âu cùng mũi tên để đưa bạn quay ngược lên.

Biểu đồ cột Power View truy sâu xuống quốc gia/khu vực ở Châu Âu

Đầu trang

Xem Thêm

Phân cấp trong Power View

Cấu trúc phân cấp trong PowerPivot

Làm việc với ma trận trong Power View

Phân cấp trong Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×