Thêm tính năng truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thêm tính năng truy ngược lên/truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận trong Power View để nó chỉ hiển thị một mức tại một thời điểm. Người đọc báo cáo truy sâu xuống chi tiết xem hay truy ngược lên cho dữ liệu tóm tắt. Để thêm truy ngược lên/truy sâu xuống đến ma trận hoặc biểu đồ, phải một cấu trúc phân cấp — một cấu trúc phân cấp trong mô hình dữ liệu hoặc một cấu trúc phân cấp bạn tạo trong Power View.

Video về truy sâu xuống

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này hướng dẫn bằng cách dùng một cấu trúc phân cấp đã có trong mô hình dữ liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này hướng dẫn tạo một cấu trúc phân cấp trong Power View để dùng cho việc truy ngược lên/truy sâu xuống.

Thêm truy ngược lên/truy sâu xuống bằng cách dùng một cấu trúc phân cấp hiện có

Ví dụ này giải thích cách thêm truy ngược lên/truy sâu xuống đến ma trận. Truy ngược lên/truy sâu xuống cũng có thể được thêm vào thanh, cột, và biểu đồ hình tròn.

Điều đẹp về có cấu trúc phân cấp đã tồn tại trong mô hình dữ liệu là mà bạn có thể dùng hơn và hơn trong nhiều trang tính Power View và báo cáo.

 1. Tạo trực quan hóa bằng cách dùng một cấu trúc phân cấp hiện có. Cấu trúc phân cấp trong danh sách trường có một mũi tên để bung rộng và thu gọn các cấu phần cấu trúc phân cấp. Bấm vào cấu trúc phân cấp thêm tất cả các trường cấu phần trực quan hóa dưới dạng bảng.

  Cấu trúc phân cấp Power View trong mô hình dữ liệu

 2. Chuyển đổi bảng thành ma trận hoặc biểu đồ. Từ thiết kế tab > chuyển trực quan hóa > ma trận.

 3. Để cho phép truy sâu xuống, Thu gọn ma trận. Từ thiết kế tab > hiện cấp độ > bật truy sâu xuống một mức tại một thời điểm.

  Cấp độ truy sâu của Power View

 4. Bấm đúp trường cấu trúc phân cấp mức cao nhất. Ví dụ, trong cấu trúc phân cấp sự kiện môn thể thao, hãy bấm môn thể thao của dưới nước. Điều này khoan xuống đến cấp độ trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị các sự kiện bốn tạo thành môn thể thao của dưới nước: Lặn, Swimming, đồng bộ S. và bóng nước.

  Mũi tên Truy sâu của Power View

 5. Truy sâu xuống thêm bằng cách bấm vào một trong các trường. Bấm vào đồng bộ S. khoan xuống đến sự kiện mức trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị duet, chỉ và nhóm.

 6. Truy ngược lên bằng cách bấm vào mũi tên lên.

Đầu trang

Tạo một cấu trúc phân cấp trong Power View và dùng nó để truy ngược lên/truy sâu xuống

Ví dụ này giải thích cách thêm truy ngược lên/truy sâu xuống đến biểu đồ thanh. Truy ngược lên/truy sâu xuống cũng có thể được thêm vào biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột và ma trận.

Để truy sâu xuống/truy sâu lên, bạn cần một cấu trúc phân cấp. Trong ví dụ trước đó bạn đã dùng một cấu trúc phân cấp hiện có. Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo một cấu trúc phân cấp không thể thức trong Power View. Cấu trúc phân cấp không cần phải "lô-gic"; nó có thể là bất kỳ trường nào mà bạn muốn truy sâu xuống.

Tạo một bảng bằng cách dùng trường mà bạn muốn có thể thu gọn và truy sâu xuống/truy sâu lên. Để được trợ giúp tạo bảng, hãy xem bảng trong Power View.

Theo cách thủ công, bạn có thể tạo cấu trúc phân cấp cùng bạn đã dùng trong ví dụ trước.

Từ bảng sự kiện, chọn môn thể thao.

Lưu ý:  Trường môn thể thao xuất hiện hai lần trong bảng sự kiện-cùng trên riêng của nó và lại như là một phần của cấu trúc phân cấp SDE. Để thêm môn thể thao vào bảng, bạn có thể chọn một trong hai hộp kiểm.

Từ bảng môn , chọn môn.

Từ bảng sự kiện, chọn sự kiện.

Thêm một trường giá trị bảng của bạn. Ví dụ, số đếm huy chương.

Bảng Truy sâu Power View

Chuyển đổi bảng thành một biểu đồ hoặc ma trận. Từ tab thiết kế > chuyển trực quan hóa > thanh biểu đồ thanh xếp chồng >.

Trong vùng trường Power View bố trí, bảo đảm rằng các trường trục theo thứ tự mong muốn. Trong trường hợp này, sự kiện thể thao-môn.

Trường Trục truy sâu xuống trong Power View

Bấm đúp một thanh. Ví dụ, bấm vào thanh dưới nước khoan xuống đến cấp độ trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị các sự kiện bốn tạo thành môn thể thao của dưới nước: Lặn, Swimming, đồng bộ S. và bóng nước.

Truy sâu xuống đặc biệt trong Power View

Truy sâu xuống thêm theo hai cách bấm vào một trong các trường. Bấm đúp vào đồng bộ S. khoan xuống đến sự kiện mức trong cấu trúc phân cấp của tôi và hiển thị duet, chỉ và nhóm.

Truy ngược lên bằng cách bấm vào mũi tên lên ở góc trên bên phải của trực quan hóa

Đầu trang

Trong một ma trận

Khi bạn có một ma trận với nhiều trường trong hàng hoặc cột, bạn có thể thiết lập nó để hiển thị các mức và mà thu gọn ma trận để hiển thị chỉ cấp độ trên cùng hoặc ngoài cùng. Bấm đúp vào một giá trị trong mức sẽ mở rộng ma trận để hiển thị các giá trị bên dưới đó một trong cấu trúc phân cấp. Ví dụ, trong một cấu trúc phân cấp bao gồm trường lục địa > quốc gia/khu vực > bang/tỉnh > thành phố, nếu bạn đặt Power View để hiển thị các mức bạn hãy xem chỉ lục địa tên trong ma trận. Bấm đúp vào một continent — nói, Asia — Hiển thị các quốc gia/khu vực trong Châu á, với một mũi tên để quay trở lại châu lục. Bấm đúp vào một quốc gia — nói, Ấn Độ — Hiển thị bang/tỉnh Ấn Độ, lại với một mũi tên để quay trở lại để quốc gia/khu vực.

Ma trận Power View có mũi tên truy ngược lên từ Tiểu bang/Tỉnh đến Quốc gia/Khu vực

Đầu trang

Trong thanh, cột hoặc biểu đồ hình tròn

Đồ thị thanh, cột và hình tròn hoạt động theo cùng cách này. Nếu một biểu đồ có nhiều trường trong hộp Trục, bạn thiết lập nó để hiển thị các cấp và bạn chỉ nhìn thấy một cấp tại một thời điểm, bắt đầu từ cấp cao nhất. Sẽ trở lại châu lục ví dụ, nếu bạn bấm đúp vào thanh Europe trong biểu đồ thanh châu lục...

Biểu đồ cột Power View có tính năng truy sâu xuống

Bạn chỉ thấy thanh cho quốc gia/khu vực ở châu Âu chỉ, với một mũi tên để đưa bạn quay ngược lên.

Biểu đồ cột Power View truy sâu xuống quốc gia/khu vực ở Châu Âu

Đầu trang

Xem Thêm

Phân cấp trong Power View

Cấu trúc phân cấp trong PowerPivot

Làm việc với ma trận trong Power View

Phân cấp trong Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×