Thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích vào một video trong Office 365 Video

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp video dịch vụ mới thêm thông minh để cộng tác video và tìm hiểu về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video.

Tiêu đề phụ hoặc chú thích là dòng văn bản sẽ xuất hiện ở dưới cùng của video và cung cấp một bản dịch của phần âm thanh của video. Bạn cũng có thể dùng tiêu đề phụ hoặc chú thích để cung cấp phụ đề video trong ngôn ngữ khác.

Bạn có thể thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích vào bất kỳ video nào trong một kênh Office 365 Video bằng cách tải một hoặc nhiều tiêu đề phụ hoặc chú thích tệp.

Quan trọng: Office 365 Video chỉ hỗ trợ các định dạng tệp Web Video văn bản theo dõi (.vtt). Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các tệp Web Video văn bản theo dõi (WebVTT), hãy xem tạo WebVTT hoặc TTML tệp với chú thích Maker.

Lưu ý: Hiện tại, việc sử dụng phụ đề hoặc chú thích WebVTT, như sử dụng trong Office 365 Video, không được hỗ trợ bằng trình phát video iOS gốc. Kết quả là, phụ đề hoặc chú thích sẽ không xuất hiện trên thiết bị iOS.

Để thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích vào một video trong Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 sau đó chọn lát xếp Video .

  Lát xếp Công cụ khởi động Ứng dụng O365 Video

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video , hãy chọn kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video

 4. Chọn một kênh mà bạn có quyền chủ sở hữu hoặc trình soạn thảo. Để biết thêm thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh.

 5. Trên trang kênh, hãy chọn video mà bạn muốn thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích.

 6. Trên trang Video, hãy chọn quản lý và sau đó chọn tiêu đề phụ hoặc chú thích

  Phụ đề Video Office 365

 7. Trong ngăn Phụ đề hoặc chú thích, chọn Tải lên một tệp mới.

  Danh sách phụ đề Video Office 365

 8. Trong ngăn tải tệp lên , hãy chọn ngôn ngữ cho tiêu đề phụ hoặc chú thích của bạn và bấm tải lên.

  Tải lên Office 365 Video tiêu đề phụ

 9. Dẫn hướng đến tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích bạn muốn tải lên và bấm mở. Tiêu đề phụ hoặc chú thích tệp sẽ được tải lên và người xem sẽ nhìn thấy nội dung lần sau khi họ xem video.

Xóa một tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích từ một video trong Office 365 Video

Bạn cũng có thể xóa một tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích mà bạn không còn cần khỏi video.

Để xóa một tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích từ một video trong Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 sau đó chọn lát xếp Video .

  Lát xếp Công cụ khởi động Ứng dụng O365 Video

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video , hãy chọn kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video

 4. Chọn một kênh mà bạn có quyền chủ sở hữu hoặc trình soạn thảo. Để biết thêm thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh.

 5. Trên trang kênh, hãy chọn video mà bạn muốn thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích.

 6. Trên trang Video, hãy chọn quản lý và sau đó chọn tiêu đề phụ hoặc chú thích

  Phụ đề Video Office 365

 7. Trong ngăn chú thích hoặc tiêu đề phụ , bên cạnh tiêu đề phụ hoặc chú thích tệp bạn muốn xóa, hãy chọn Nút Xóa Video Office 365 .

  Office 365 Video xóa tiêu đề phụ

 8. Bấm xóa để xác nhận.

  O365 Xác nhận xóa tiêu đề phụ

Tải xuống một tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích từ một video trong Office 365 Video

Nếu bạn tải xuống video từ Office 365 Video, bạn cũng cần phải tải xuống tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích tương ứng với video, nếu bạn muốn xem tiêu đề phụ hoặc chú thích khi bạn xem video ngoại tuyến.

Tải xuống một tệp tiêu đề phụ hoặc chú thích cho video trong Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 sau đó chọn lát xếp Video .

  Lát xếp Công cụ khởi động Ứng dụng O365 Video

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video , hãy chọn kênh.

  Nút Kênh trong thanh dẫn hướng ở trên cùng Office 365 Video

 4. Chọn một kênh mà bạn có quyền chủ sở hữu hoặc trình soạn thảo. Để biết thêm thông tin về quyền kênh, hãy xem thay đổi quyền kênh.

 5. Trên trang kênh, hãy chọn video mà bạn muốn thêm tiêu đề phụ hoặc chú thích.

 6. Trên trang Video, hãy chọn quản lý và sau đó chọn tiêu đề phụ hoặc chú thích

  Phụ đề Video Office 365

 7. Trong ngăn chú thích hoặc tiêu đề phụ , bên cạnh tiêu đề phụ hoặc chú thích tệp bạn muốn tải xuống, hãy chọn O365 Video nút tải xuống .

  O365 Video tải xuống tiêu đề phụ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×