Thêm tiêu đề biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo biểu đồ trong Excel Online, không phải lúc nào nó cũng hiển thị tiêu đề biểu đồ, ngay cả khi dữ liệu của bạn có tiêu đề. Bạn có thể thêm hoặc sửa tiêu đề biểu đồ theo cách thủ công và đặt nó vào bên trong hoặc bên trên biểu đồ.

Biểu đồ Cột Xếp chồng với tiêu đề bên trên biểu đồ

Đây là cách thực hiện:

 1. Bảo đảm bạn đang làm việc ở chế độ chỉnh sửa Excel Online.

  Nếu bạn đang ở chế độ xem, hãy bấm Sửa Sổ làm việc > Sửa trong Excel Online.

  Sửa trong Excel Online trên menu Sửa Sổ làm việc

 2. Hãy bấm vào chỗ bất kỳ trong biểu đồ để hiện Công cụ Biểu đồ trên ribbon.

  Tab Biểu đồ dưới Công cụ Biểu đồ

 3. Bấm Biểu đồ > Tiêu đề Biểu đồ.

  Nút Tiêu đề Biểu đồ trên tab Biểu đồ

 4. Bấm Tiêu đề Xếp chồng Ở giữa hoặc Bên trên Biểu đồ.

  Các tùy chọn Tiêu đề Biểu đồ

 5. Trong hộp Văn bản Tiêu đề, hãy nhập tiêu đề cho biểu đồ.

Để bắt đầu một dòng mới trong tiêu đề, nhấn Enter.

Hộp Sửa Tiêu đề

Mẹo: Ngoài tiêu đề biểu đồ, bạn cũng có thể thêm tiêu đề trục vào những biểu đồ có trục.

Sửa hoặc loại bỏ tiêu đề biểu đồ

Bạn không thể di chuyển tiêu đề đến một vị trí khác bên cạnh hoặc bên dưới biểu đồ. Nhưng bạn có thể thay đổi tiêu đề hoặc xóa bỏ nó khỏi biểu đồ.

 1. Hãy bấm vào chỗ bất kỳ trong biểu đồ để hiển thị Công cụ Biểu đồ.

 2. Bấm Biểu đồ > Tiêu đề Biểu đồ.

  • Để thay đổi tiêu đề, hãy bấm Sửa Tiêu đề Biểu đồ và sửa văn bản trong hộp Văn bản tiêu đề.

  • Để loại bỏ tiêu đề, hãy bấm Không.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×