Thêm, thay đổi hoặc xóa hình dạng

Bạn có thể thêm một hình dạng vào tệp hoặc kết hợp nhiều hình dạng để tạo bản vẽ hoặc một hình dạng phức tạp hơn. Hình sẵn dùng bao gồm đường thẳng, hình dạng hình học cơ bản, mũi tên, hình dạng phương trình, hình dạng lưu đồ, hình sao, biểu ngữ và khung chú thích.

Sau khi thêm một hoặc nhiều hình dạng, bạn có thể thêm văn bản, dấu đầu dòng, đánh số và Kiểu Nhanh vào hình đó.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng biểu đồ hoặc SmartArt trong tài liệu, hãy xem Khi nào tôi nên dùng đồ họa SmartArt và khi nào tôi nên dùng biểu đồ?.

Phần nhiều cách thức làm việc với hình trong các ứng dụng đều giống nhau, dù vẫn có thể tồn tại những khác biệt nhỏ giữa các phiên bản. Sử dụng các tab bên dưới để chọn sản phẩm bạn đang sử dụng.

Các quy trình này là dành cho Excel 2010-2016.

Thêm một hình dạng vào tệp trong Excel

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn hình dạng trong Excel

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong sổ làm việc, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tệp trong Excel

Thay vì thêm nhiều hình riêng biệt để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo một đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, việc sắp xếp các hình và cỡ phông trong hình được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình và chỉnh sửa văn bản.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn hình dạng trong Excel

 2. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong sổ làm việc, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Mẹo: Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thêm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Excel

 1. Chọn văn bản trong hình bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Nhấp chuột phải vào văn bản được chọn, trên menu lối tắt, trỏ đến Dấu đầu dòng, rồi bấm Dấu đầu dòng và Đánh số.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thêm, thay đổi hoặc xóa hình dạng

Các quy trình này là dành cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể hơi khác với mọi hình ảnh.

Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

Kiểu Nhanh là tập hợp các tùy chọn định dạng khác nhau hiển thị trong một hình thu nhỏ ở bộ sưu tập Kiểu Nhanh trong nhóm Kiểu Hình dạng. Khi đặt con trỏ lên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy Kiểu Hình dạng (hay Kiểu Nhanh) ảnh hưởng như thế nào đến hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  công cụ vẽ kiểu nhanh

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi sang hình dạng khác.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Để xóa nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Các thủ tục này là dành cho PowerPoint 2010-2016.

Thêm một hình dạng vào tệp trong PowerPoint

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn hình dạng trong PowerPoint

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tệp trong PowerPoint

Thay vì thêm nhiều hình riêng biệt để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo một đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, việc sắp xếp các hình và cỡ phông trong hình được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình và chỉnh sửa văn bản.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn hình dạng trong PowerPoint

 2. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Mẹo: Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thêm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong PowerPoint

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Bấm chuột phải vào văn bản đã chọn, rồi trên menu lối tắt, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, trỏ đến Dấu đầu dòng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm đánh số, trỏ đến Đánh số, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thêm, thay đổi hoặc xóa hình dạng

Các quy trình này là dành cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể hơi khác với mọi hình ảnh.

Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

Kiểu Nhanh là tập hợp các tùy chọn định dạng khác nhau hiển thị trong một hình thu nhỏ ở bộ sưu tập Kiểu Nhanh trong nhóm Kiểu Hình dạng. Khi đặt con trỏ lên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy Kiểu Hình dạng (hay Kiểu Nhanh) ảnh hưởng như thế nào đến hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  công cụ vẽ kiểu nhanh

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi sang hình dạng khác.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Để xóa nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Các thủ tục này là dành cho Word 2010-2016.

Thêm một hình dạng vào tệp trong Word

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn hình dạng trong Word

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tệp trong Word

Thay vì thêm nhiều hình riêng biệt để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo một đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, việc sắp xếp các hình và cỡ phông trong hình được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình và chỉnh sửa văn bản.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn hình dạng trong Word

 2. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Mẹo: Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thêm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Word.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Bấm chuột phải vào văn bản đã chọn, rồi trên menu lối tắt, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, trỏ đến Dấu đầu dòng, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm đánh số, trỏ đến Đánh số, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thêm, thay đổi hoặc xóa hình dạng

Các quy trình này là dành cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể hơi khác với mọi hình ảnh.

Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

Kiểu Nhanh là tập hợp các tùy chọn định dạng khác nhau hiển thị trong một hình thu nhỏ ở bộ sưu tập Kiểu Nhanh trong nhóm Kiểu Hình dạng. Khi đặt con trỏ lên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy Kiểu Hình dạng (hay Kiểu Nhanh) ảnh hưởng như thế nào đến hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  công cụ vẽ kiểu nhanh

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi sang hình dạng khác.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Để xóa nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Các quy trình này là dành cho Outlook 2010-2016.

Thêm một hình dạng trong Outlook

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng,

  Nút Chèn hình dạng trong Outlook

  rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tùy chọn Bức vẽ mới ở cuối menu Hình dạng

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Ảnh nút .

 3. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tài liệu trong Outlook

Thay vì thêm các hình dạng riêng lẻ để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, cách sắp xếp của hình dạng và lượng văn bản trong các hình dạng đó được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa hình dạng và chỉnh sửa văn bản. Bạn luôn có thể thêm hình dạng vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình dạng nếu không có bố trí nào hoàn toàn phù hợp với bạn.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng,

  Nút Chèn hình dạng trong Outlook

  rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tùy chọn Bức vẽ mới ở cuối menu Hình dạng

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Ảnh nút .

 3. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 4. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 5. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thêm văn bản vào hình dạng trong Outlook

 • Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, bấm vào Thêm Văn bản, rồi nhập văn bản.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào hình dạng đó, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

 • Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

Thêm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Outlook

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Văn bản Cơ bản, bấm vào một trong các mục sau:

  Nút Dấu đầu dòng và đánh số trong Outlook

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm đánh số, bấm vào mũi tên bên cạnh Đánh số, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

Thêm Kiểu Nhanh vào hình dạng trong Outlook

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể thêm màu tô hoặc hiệu ứng vào hình dạng.

Thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác trong Outlook

Để thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, hãy xóa hình cũ, rồi thêm hình mới.

Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

Thêm, thay đổi hoặc xóa hình dạng

Các quy trình này là dành cho Excel, PowerPoint, Word và Outlook trong Office 2016, 2013 và 2010. Giao diện có thể hơi khác với mọi hình ảnh.

Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

Kiểu Nhanh là tập hợp các tùy chọn định dạng khác nhau hiển thị trong một hình thu nhỏ ở bộ sưu tập Kiểu Nhanh trong nhóm Kiểu Hình dạng. Khi đặt con trỏ lên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy Kiểu Hình dạng (hay Kiểu Nhanh) ảnh hưởng như thế nào đến hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  công cụ vẽ kiểu nhanh

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi sang hình dạng khác.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

Bấm vào hình dạng muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Để xóa nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Thêm hình dạng vào tài liệu

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

  Ảnh tab Chèn trong Excel

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Ảnh nút .

 3. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Vẽ, bấm Hình dạng.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

 1. Trên thanh công cụ Đối tượng, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm Hình Tự động xác định trước, như hình sao hoặc hình thoi, bấm vào Hình Tự động Hình ảnh nút , trỏ đến một thể loại, rồi bấm vào hình dạng bạn muốn.

  • Để thêm hình tròn hoặc hình vuông, bấm vào Hình bầu dục Hình ảnh nút hoặc Hình chữ nhật Hình ảnh nút .

 2. Kéo cho tới khi hình dạng đạt kích cỡ mong muốn.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

  Để thêm hình dạng có kích cỡ được xác định trước, bấm vào nơi bạn muốn chèn hình dạng đó.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Ảnh nút .

 3. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Bạn có thể thêm vào biểu đồ những hình dạng riêng biệt hoặc thêm hình vào đỉnh của đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa SmartArt.

Thêm nhiều hình dạng vào tài liệu

Thay vì thêm các hình dạng riêng lẻ để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, cách sắp xếp của hình dạng và lượng văn bản trong các hình dạng đó được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa hình dạng và chỉnh sửa văn bản. Bạn luôn có thể thêm hình dạng vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình dạng nếu không có bố trí nào hoàn toàn phù hợp với bạn.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Chèn trong Excel

 2. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thay vì thêm các hình dạng riêng lẻ để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, cách sắp xếp của hình dạng và lượng văn bản trong các hình dạng đó được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa hình dạng và chỉnh sửa văn bản. Bạn luôn có thể thêm hình dạng vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình dạng nếu không có bố trí nào hoàn toàn phù hợp với bạn.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Ảnh nút .

 3. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 4. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 5. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thay vì thêm các hình dạng riêng lẻ để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, cách sắp xếp của hình dạng và lượng văn bản trong các hình dạng đó được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa hình dạng và chỉnh sửa văn bản. Bạn luôn có thể thêm hình dạng vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình dạng nếu không có bố trí nào hoàn toàn phù hợp với bạn.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

 2. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 4. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

 1. Trên thanh công cụ Đối tượng, bấm vào Hình Tự động Hình ảnh nút .

 2. Trỏ đến một thể loại, trỏ đến đường chấm chấm, rồi kéo để menu hiện ra.

 3. Bấm vào hình dạng bạn muốn chèn, rồi kéo cho đến khi hình dạng đó đạt kích cỡ mong muốn. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

 4. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thay vì thêm các hình dạng riêng lẻ để tạo một bản vẽ, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt. Trong đồ họa SmartArt, cách sắp xếp của hình dạng và lượng văn bản trong các hình dạng đó được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa hình dạng và chỉnh sửa văn bản. Bạn luôn có thể thêm hình dạng vào đồ họa SmartArt hoặc thay thế hình dạng nếu không có bố trí nào hoàn toàn phù hợp với bạn.

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Ảnh nút .

 3. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm, rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

 4. Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để đặt hình dạng. Lặp lại bước này cho từng hình dạng bạn muốn thêm.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

 5. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn ESC.

Thêm văn bản vào hình dạng trong Office 2007

 • Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào hình dạng đó, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

 • Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

 • Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, bấm vào Thêm Văn bản, rồi nhập văn bản.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào hình dạng đó, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

 • Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

 • Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào hình dạng đó, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

 • Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

 • Bấm vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, rồi nhập văn bản.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào hình dạng đó, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

 • Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

 • Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm văn bản, bấm vào Thêm Văn bản, rồi nhập văn bản.

 • Để đổi kích cỡ hình dạng, bấm vào hình dạng đó, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

 • Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn xoay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

Thêm danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số vào hình dạng trong Office 2007

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng và Đánh số, rồi bấm vào Dấu đầu dòng và Đánh số.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 1. Trên tab Thư, trong nhóm Văn bản Cơ bản, bấm vào một trong các mục sau:

  Hình ảnh tab Thư trong Outlook

 2. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm đánh số, bấm vào mũi tên bên cạnh Đánh số, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng và Đánh số, rồi bấm vào Dấu đầu dòng và Đánh số.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào tab Dấu đầu dòng rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm phần đánh số, bấm vào tab Đánh số rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên thanh công cụ Định dạng, bấm vào một trong các mục sau:

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào Dấu đầu dòng Hình ảnh nút Dấu đầu dòng .

  • Để thêm đánh số, bấm vào Đánh số Ảnh Nút .

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Trên tab Trang đầu, trong nhómĐoạn văn, bấm vào một trong các mục sau:

  Hình ảnh tab Trang đầu trong Word

  • Để thêm dấu đầu dòng, bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dòng, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm đánh số, bấm vào mũi tên bên cạnh Đánh số, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

Thêm Kiểu Nhanh vào hình dạng trong Office 2007

Lưu ý: Kiểu Nhanh chỉ sẵn dùng trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 sau: Excel, Outlook, Word và PowerPoint.

Kiểu Nhanh là tập hợp các tùy chọn định dạng khác nhau hiển thị trong một hình thu nhỏ ở bộ sưu tập Kiểu Nhanh trong nhóm Kiểu Hình dạng. Khi đặt con trỏ lên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy Kiểu Hình dạng (hay Kiểu Nhanh) ảnh hưởng như thế nào đến hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể thêm màu tô hoặc hiệu ứng vào hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể thêm màu tô hoặc hiệu ứng vào hình dạng.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn áp dụng Kiểu Nhanh mới hoặc khác.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Kiểu Nhanh bạn muốn.

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Ảnh nút .

Bạn cũng có thể thêm màu tô hoặc hiệu ứng vào hình dạng.

Thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác trong Office 2007

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi sang hình dạng khác.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

  Hình ảnh tab Định dạng Công cụ Vẽ

Để thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, hãy xóa hình cũ, rồi thêm hình mới.

Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi sang hình dạng khác.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , trỏ đến Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

  Hình ảnh tab Định dạng Công cụ Vẽ

 1. Bấm vào Hình Tự động bạn muốn thay đổi.

  Để thay đổi nhiều Hình Tự động, vừa nhấn CTRL vừa bấm và Hình Tự động bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu Sắp xếp, trỏ đến Thay đổi Hình Tự động, trỏ đến một thể loại, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

Để thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, hãy xóa hình cũ, rồi thêm hình mới.

Để thay đổi nhiều hình dạng, vừa nhấn CTRL vừa bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

Xem Thêm

Chèn hình ảnh và biểu tượng SVG trong Office 2016

Sáng tạo với mô hình 3D

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×