Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chuyển tiếp trang chiếu là tác động trực quan xảy ra khi bạn di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo trong khi trình bày. Bạn có thể điều khiển tốc độ, thêm âm thanh, và tùy chỉnh diện mạo của hiệu ứng chuyển tiếp.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
49 giây

Thêm chuyển tiếp trang chiếu để hiển thị bản trình bày ra sự sống động

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn thêm chuyển tiếp.

 2. Chọn tab chuyển tiếp và chọn chuyển tiếp. Chọn chuyển tiếp để xem trước.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng và thiên nhiên chuyển tiếp.

 4. Chọn bản xem trước để xem diện mạo của kiểu chuyển tiếp như.

Để loại bỏ chuyển tiếp, hãy chọn chuyển tiếp > không có.

Thêm trợ giúp về hiệu ứng chuyển tiếp

Đặt thời gian và tốc độ chuyển tiếp

Video: Thêm một hiệu ứng âm thanh chuyển tiếp

Sử dụng chuyển tiếp biến trong PowerPoint (trong Office 365 hoặc PowerPoint 2019)

Thêm hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu.

 3. Trên tab chuyển tiếp , trong nhóm chuyển tiếp sang trang chiếu này , hãy bấm một hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu.

  Để xem thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy bấm nút Thêm Nút Xem thêm .

 4. Để đặt khoảng thời gian chuyển tiếp trang chiếu giữa trang chiếu trước đó và trang chiếu hiện tại, trên tab chuyển tiếp , trong nhóm đặt thời gian , hãy nhập hoặc chọn tốc độ mà bạn muốn trong hộp thời lượng .

  Để xác định khoảng thời gian trước khi tiến trang chiếu hiện tại đến tiếp theo:

  • Để lật trang chiếu khi bạn bấm chuột, trong nhóm đặt thời gian , hãy chọn hộp kiểm Trên bấm chuột .

  • Để chuyển tới trang chiếu sau một thời gian đã xác định, trong nhóm đặt thời gian , hãy nhập số giây mà bạn muốn trong hộp sau .

 5. Tùy chọn:

  • Để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho toàn bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm đặt thời gian , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

  • Để áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp có thể tùy chỉnh thuộc tính khả dụng cho hầu hết (nhưng không phải tất cả) chuyển tiếp, trong nhóm chuyển tiếp sang trang chiếu này , hãy bấm Tùy chọn hiệu ứng và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn thêm âm thanh chuyển tiếp.

 3. Trên tab chuyển tiếp , trong nhóm đặt thời gian , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh âm thanhvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ danh sách, hãy chọn âm thanh bạn muốn.

  • Để thêm âm thanh không tìm thấy trong danh sách, chọn Âm thanh khác, định vị tệp âm thanh mà bạn muốn thêm, sau đó bấm mở.

 4. Tùy chọn: Để thêm âm thanh chuyển tiếp cùng tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp.

 3. Trên tab chuyển tiếp , trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm không có.

 4. Tùy chọn: Để loại bỏ chuyển tiếp từ bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , bấm áp dụng cho tất cả.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm chuyển tiếp cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

Thêm hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy bấm một hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu.

  Để xem thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy bấm nút Thêm Nút Xem thêm .

 4. Để thiết lập tốc độ chuyển tiếp trang chiếu giữa các trang chiếu, trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy bấm vào mũi tên kế bên Tốc độ chuyển tiếp, rồi chọn tốc độ mà bạn muốn.

  Để xác định khoảng thời gian trước khi tiến trang chiếu hiện tại đến tiếp theo:

  • Để lật trang chiếu khi bạn bấm chuột, trên tab hoạt hình , trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy chọn hộp kiểm Trên bấm chuột .

  • Để chuyển tới trang chiếu sau một thời gian đã xác định, trên tab hoạt hình , trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy nhập số giây mà bạn muốn trong hộp Tự động sau khi .

 5. Tùy chọn: Để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho toàn bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn thêm âm thanh chuyển tiếp.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Hiệu ứng chuyển tiếp âm thanhvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ danh sách, hãy chọn âm thanh bạn muốn.

  • Để thêm âm thanh không tìm thấy trong danh sách, chọn Âm thanh khác, định vị tệp âm thanh mà bạn muốn thêm, sau đó bấm OK.

 4. Tùy chọn: Để thêm âm thanh chuyển tiếp cùng tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm Không chuyển tiếp.

 4. Tùy chọn: Để loại bỏ chuyển tiếp từ bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , bấm áp dụng cho tất cả.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm chuyển tiếp cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

Thêm một chuyển tiếp vào một bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn áp dụng chuyển tiếp đến. Thiết đặt chuyển tiếp sẽ quyết định cách nhập vào một trang chiếu, và làm thế nào trước nó thoát khỏi. Trong ví dụ dưới đây, áp dụng chuyển tiếp nhạt dần cho trang chiếu 3 có nghĩa là trang chiếu 2 mờ dần và trang chiếu 3 tăng dần.

  Chọn trang chiếu bạn muốn thêm hiệu ứng chuyển tiếp trong ngăn Hình thu nhỏ
 2. Trên tab chuyển tiếp , hãy tìm hiệu ứng bạn muốn trong bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp. Bấm vào mũi tên xuống để xem toàn bộ sưu tập. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn cho trang chiếu và để xem trước.

 3. Bấm Chuyển tiếp > Tùy chọn Hiệu ứng để thay đổi cách chuyển tiếp hiển thị – ví dụ, bản chiếu nhập vào theo định hướng nào.

 4. Nhập thời gian ở thời gian thực hiện để đặt tốc độ chuyển tiếp đi. Thiết lập số cao hơn để thực hiện chuyển tiếp đi chậm hơn.

 5. Bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp hiển thị như thế nào với tất cả các thiết đặt.

  Nút Xem trước trên tab Chuyển tiếp

  Mẹo: Nếu bạn muốn tất cả trang chiếu trong bản trình bày để chuyển tiếp như cũ, hãy bấm Áp dụng cho tất cả trong ruy-băng.
  Nút Áp dụng cho tất cả trên tab Chuyển tiếp

Loại bỏ một chuyển tiếp

 • Bấm vào trang chiếu với hiệu ứng chuyển tiếp mà bạn muốn loại bỏ. Sau đó trên tab chuyển tiếp , trong bộ sưu tập chuyển tiếp, hãy bấm không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp được tô sáng

Hãy nhớ rằng chuyển tiếp sẽ quyết định cách nhập vào một trang chiếu, và cách thoát khỏi bản chiếu trước đó. Vì vậy nếu (ví dụ), bạn không muốn trang chiếu 2 có hiệu ứng thoát ra, bạn phải loại bỏ chuyển tiếp từ trang chiếu 3.

Mẹo: Bạn có thể biết bản chiếu nào có hiệu ứng chuyển tiếp một hiệu ứng được áp dụng bằng cách tìm kiếm biểu tượng chuyển tiếp trong ngăn hình thu nhỏ.
Một biểu tượng sao băng cho biết một trang chiếu đã được áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp

Thông tin liên quan

Hiệu ứng hoạt hình văn bản và đối tượng trong PowerPoint cho Mac

Ghi hình trang chiếu của bạn

Chuyển tiếp cho bạn cách động để di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo trong khi trình chiếu. Bạn có thể thêm chuyển tiếp cho chỉ một trang chiếu, chuyển tiếp khác nhau cho các trang chiếu khác nhau hoặc cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả các trang chiếu.

Thêm một chuyển tiếp vào một bản chiếu

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn áp dụng chuyển tiếp đến. Để thực hiện điều này:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Trên tab chuyển tiếp , bên dưới chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm chuyển tiếp mà bạn muốn áp dụng.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp đến Trang chiếu Này

  Để xem thêm chuyển tiếp, trỏ tới chuyển tiếp, sau đó bấm Mũi tên xuống Xem thêm .

  Để thay đổi thành một biến thể khác nhau của chuyển tiếp, chẳng hạn như hướng sẽ di chuyển nó trên màn hình, bấm Tùy chọn hiệu ứng, sau đó chọn biến thể bạn muốn. Hoặc, bạn có thể thay đổi các tùy chọn khác chẳng hạn như thời gian thực hiện, âm thanh hoặc tiếp trang chiếu.

  Kéo Phần

Áp dụng chuyển tiếp cho tất cả các trang chiếu

 1. Trên tab chuyển tiếp , bên dưới chuyển tiếp sang trang chiếu này, hãy bấm chuyển tiếp mà bạn muốn —rõ dần, ví dụ.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp đến Trang chiếu Này

  Để xem thêm chuyển tiếp, trỏ tới chuyển tiếp, sau đó bấm Mũi tên xuống Xem thêm .

 2. Để thay đổi hiệu ứng chuyển tiếp, chẳng hạn như hướng sẽ di chuyển nó trên màn hình, bấm Tùy chọn hiệu ứng, sau đó chọn biến thể bạn muốn. Hoặc, bạn có thể thay đổi các tùy chọn khác chẳng hạn như thời gian thực hiện, âm thanh hoặc tiếp trang chiếu.

  Kéo Phần

 3. Bên dưới Áp dụng cho, bấm Tất cả trang chiếu.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Áp dụng cho

Thay đổi khoảng thời gian chuyển tiếp

 1. Trên ngăn dẫn hướng, hãy chọn trang chiếu hoặc các trang chiếu với chuyển tiếp mà bạn muốn thay đổi. Để thực hiện điều này:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn sắp xếp trang chiếu của bạn thành các phần, hãy chọn một nhóm toàn bộ các trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề phần. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Trên tab chuyển tiếp , bên dưới chuyển tiếp sang trang chiếu này, trong hộp thời lượng , hãy nhập số giây hoặc phút mà bạn muốn chuyển tiếp đến cuối cùng.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp đến Trang chiếu Này

Thêm âm thanh

 1. Trên ngăn dẫn hướng, hãy chọn trang chiếu hoặc các trang chiếu với chuyển tiếp mà bạn muốn thay đổi. Để thực hiện điều này:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn sắp xếp trang chiếu của bạn thành các phần, hãy chọn một nhóm toàn bộ các trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề phần. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Trên tab chuyển tiếp , bên dưới chuyển tiếp sang trang chiếu này, trên menu bật lên âm thanh , hãy bấm hiệu ứng âm thanh.

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Chuyển tiếp đến Trang chiếu Này

  Mẹo: Để phát âm thanh của riêng bạn, hãy bấm Âm thanh khác trên menu bật lên để định vị tệp âm thanh.

Chọn cách chuyển tới trang chiếu

 1. Trên ngăn dẫn hướng, hãy chọn trang chiếu hoặc các trang chiếu với chuyển tiếp mà bạn muốn thay đổi. Để thực hiện điều này:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn sắp xếp trang chiếu của bạn thành các phần, hãy chọn một nhóm toàn bộ các trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề phần. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Trên tab chuyển tiếp , bên dưới Chuyển tới trang chiếu, chọn hộp kiểm sau khi hoặc Trên bấm chuột .

  Tab Chuyển tiếp, nhóm Tăng Trang chiếu

  Nếu bạn chọn hộp kiểm sau , hãy nhập số giây.

Loại bỏ chuyển tiếp

 1. Trong ngăn dẫn hướng, hãy chọn trang chiếu hoặc các trang chiếu với chuyển tiếp mà bạn muốn loại bỏ. Để thực hiện điều này:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn sắp xếp trang chiếu của bạn thành các phần, hãy chọn một nhóm toàn bộ các trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề phần. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Trên tab chuyển tiếp , bên dưới chuyển tiếp sang trang chiếu này, bấm không có.

  Không có

Xem thêm

Áp dụng chuyển tiếp cho tất cả các trang chiếu

Chuyển tiếp trong các phiên bản trước của PowerPoint

Thêm hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp. Chuyển tiếp sẽ bắt đầu trên trang chiếu trước đó và kết thúc trên trang chiếu mà bạn chọn.

  Hiện Ngăn Trang chiếu với trang chiếu thứ ba được chọn trong PowerPoint

 2. Trên tab chuyển tiếp , hãy tìm hiệu ứng bạn muốn trong bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Bấm Tùy chọn hiệu ứng để xác định cách hiển thị chuyển tiếp.

 4. Tùy chọn:

  • Để thiết lập tốc độ chuyển tiếp đi, nhập một lần trong hộp thời lượng trên ruy-băng. Thiết lập số cao hơn để thực hiện chuyển tiếp đi chậm hơn. Để biết thêm về đặt thời gian chuyển tiếp, hãy xem thiết lập tốc độ và thời gian chuyển tiếp.

  • Nếu bạn muốn tất cả trang chiếu trong bản trình bày để chuyển tiếp như cũ, hãy bấm Áp dụng cho tất cả.

 5. Để xem chuyển tiếp trong hành động, chọn trang chiếu bắt đầu chuyển tiếp, sau đó bấm biểu tượng trình chiếu Nút bắt đầu chiếu hình ở góc dưới bên phải của cửa sổ trình duyệt của bạn.

  Để bắt đầu trình chiếu từ bản chiếu hiện tại, hãy bấm vào nút trình chiếu ở góc dưới bên phải của trình duyệt của bạn.

  (Nút này sẽ bắt đầu trình chiếu ở bản chiếu hiện đang được chọn, chứ không phải bắt đầu chiếu hình từ bắt đầu của bản trình bày.)

Hãy nhớ rằng chuyển tiếp áp dụng cho đi vào một trang chiếu, không làm thế nào đó thoát khỏi. Vì vậy nếu bạn muốn loại bỏ hiệu ứng thoát ra cho trang chiếu 2, ví dụ, loại bỏ chuyển tiếp từ trang chiếu 3.

 • Bấm vào trang chiếu mà bạn muốn có không có chuyển tiếp. Sau đó, trên tab chuyển tiếp , trong bộ sưu tập chuyển tiếp, hãy bấm không có.

  Hiển thị Chuyển tiếp trên Dải băng trong PowerPoint

  Trong ví dụ của chúng ta, nếu bản chiếu 3 không có chuyển tiếp, bản chiếu 3 sẽ xuất hiện ngay lập tức khi bản chiếu 2 biến mất.

  Nếu bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp khỏi tất cả trang chiếu, hãy bấm áp dụng cho tất cả trên ruy-băng sau khi bấm vào không có.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm hiệu ứng hoạt hình cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng trong một trang chiếu, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtle, thú vịlinh động .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

Loại bỏ một chuyển tiếp

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Bung rộng hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtlethú vị .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn một hiệu ứng. (Các tùy chọn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu chuyển tiếp, bạn chọn.)

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

Loại bỏ một chuyển tiếp

 1. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Thêm một chuyển tiếp

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Xem thêm ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trang đầu, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtle, thú vịlinh động .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. Gõ nhẹ vào xem trước để xem hiệu ứng được áp dụng cho trang chiếu của bạn.

  Bản xem trước chuyển tiếp

 7. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

Loại bỏ một chuyển tiếp

 1. Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Xem thêm ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trang đầu, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Bung rộng hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×