Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chuyển tiếp trang chiếu là hiệu ứng xảy ra khi bạn di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo trong khi trình bày. Bạn có thể điều khiển tốc độ, thêm âm thanh, và tùy chỉnh các thuộc tính hiệu ứng chuyển tiếp.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp. Chuyển tiếp sẽ bắt đầu trên trang chiếu trước đó và kết thúc trên trang chiếu mà bạn chọn.

  Hiện Ngăn Trang chiếu với trang chiếu thứ ba được chọn trong PowerPoint

 2. Trên tab chuyển tiếp , hãy tìm hiệu ứng bạn muốn trong bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp . Bấm nút Thêm Nút thêm để xem toàn bộ sưu tập. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn cho trang chiếu đó để chọn nó, hoặc để xem trước.

 3. Bấm tùy chọn hiệu ứng để thay đổi cách hiển thị chuyển tiếp – ví dụ, hướng trang chiếu nhập vào.

 4. Tùy chọn:

  • Để đặt tốc độ chuyển tiếp đi, hãy nhập thời gian trong hộp thời lượng . Thiết lập số cao hơn để thực hiện chuyển tiếp đi chậm hơn. Để biết thêm về đặt thời gian chuyển tiếp, hãy xem thiết lập tốc độ và thời gian chuyển tiếp.

  • Để thêm âm thanh chuyển tiếp của bạn, hãy chọn âm thanh trong hộp âm thanh , hoặc chọn Âm thanh khác để chọn một tệp .wav từ máy tính của bạn.

  • Nếu bạn muốn tất cả trang chiếu trong bản trình bày để chuyển tiếp như cũ, hãy bấm Áp dụng cho tất cả.

 5. Bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp hiển thị như thế nào với tất cả các thiết đặt.

Hãy nhớ rằng chuyển tiếp áp dụng cho việc bản chiếu đi vào chứ không phải cách bản chiếu thoát ra. Vì thế, nếu bạn muốn loại bỏ hiệu ứng thoát ra cho bản chiếu 2, hãy loại bỏ chuyển tiếp từ bản chiếu 3.

 • Bấm vào bản chiếu mà bạn không muốn chuyển tiếp. Sau đó, trên tab Chuyển tiếp, trong bộ sưu tập Chuyển tiếp, bạn bấm Không áp dụng.

  Hiển thị Chuyển tiếp trên Dải băng trong PowerPoint

  Trong ví dụ của chúng ta, nếu bản chiếu 3 không có chuyển tiếp, bản chiếu 3 sẽ xuất hiện ngay lập tức khi bản chiếu 2 biến mất.

 • Để loại bỏ chuyển tiếp khỏi tất cả trang chiếu, chọn tất cả các trang chiếu trong bản trình bày (Ctrl + A) trong ngăn hình thu nhỏ, sau đó trên tab chuyển tiếp , trong bộ sưu tập chuyển tiếp, bấm không có.

Nếu bạn thấy chớp sáng màn hình đen thay vì chuyển tiếp mà bạn đã chọn, hãy thử cách sau:

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

 2. Trong phần Hiển thị , hãy chọn vô hiệu hóa trình chiếu tăng tốc phần cứng đồ họa.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm hiệu ứng hoạt hình cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng trong một trang chiếu, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu.

 3. Trên tab chuyển tiếp , trong nhóm chuyển tiếp sang trang chiếu này , hãy bấm một hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu.

  Để xem thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy bấm nút Thêm Nút thêm .

 4. Để đặt khoảng thời gian chuyển tiếp trang chiếu giữa trang chiếu trước đó và trang chiếu hiện tại, trên tab chuyển tiếp , trong nhóm đặt thời gian , hãy nhập hoặc chọn tốc độ mà bạn muốn trong hộp thời lượng .

  Để xác định khoảng thời gian trước khi tiến trang chiếu hiện tại đến tiếp theo:

  • Để lật trang chiếu khi bạn bấm chuột, trong nhóm đặt thời gian , hãy chọn hộp kiểm Trên bấm chuột .

  • Để chuyển tới trang chiếu sau một thời gian đã xác định, trong nhóm đặt thời gian , hãy nhập số giây mà bạn muốn trong hộp sau .

 5. Tùy chọn:

  • Để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho toàn bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm đặt thời gian , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

  • Để áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp có thể tùy chỉnh thuộc tính khả dụng cho hầu hết (nhưng không phải tất cả) chuyển tiếp, trong nhóm chuyển tiếp sang trang chiếu này , hãy bấm Tùy chọn hiệu ứng và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn thêm âm thanh chuyển tiếp.

 3. Trên tab chuyển tiếp , trong nhóm đặt thời gian , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh âm thanhvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ danh sách, hãy chọn âm thanh bạn muốn.

  • Để thêm âm thanh không tìm thấy trong danh sách, chọn Âm thanh khác, định vị tệp âm thanh mà bạn muốn thêm, sau đó bấm mở.

 4. Tùy chọn: Để thêm âm thanh chuyển tiếp cùng tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp.

 3. Trên tab chuyển tiếp , trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm không có.

 4. Tùy chọn: Để loại bỏ chuyển tiếp từ bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , bấm áp dụng cho tất cả.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm chuyển tiếp cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp trang chiếu.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy bấm một hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu.

  Để xem thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy bấm nút Thêm Nút thêm .

 4. Để thiết lập tốc độ chuyển tiếp trang chiếu giữa các trang chiếu, trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy bấm vào mũi tên kế bên Tốc độ chuyển tiếp, rồi chọn tốc độ mà bạn muốn.

  Để xác định khoảng thời gian trước khi tiến trang chiếu hiện tại đến tiếp theo:

  • Để lật trang chiếu khi bạn bấm chuột, trên tab hoạt hình , trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy chọn hộp kiểm Trên bấm chuột .

  • Để chuyển tới trang chiếu sau một thời gian đã xác định, trên tab hoạt hình , trong nhóm Để chuyển tiếp trang chiếu này , hãy nhập số giây mà bạn muốn trong hộp Tự động sau khi .

 5. Tùy chọn: Để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho toàn bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn thêm âm thanh chuyển tiếp.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Hiệu ứng chuyển tiếp âm thanhvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm âm thanh từ danh sách, hãy chọn âm thanh bạn muốn.

  • Để thêm âm thanh không tìm thấy trong danh sách, chọn Âm thanh khác, định vị tệp âm thanh mà bạn muốn thêm, sau đó bấm OK.

 4. Tùy chọn: Để thêm âm thanh chuyển tiếp cùng tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm áp dụng cho tất cả.

 1. Ở bên trái của cửa sổ trang chiếu, trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab trang chiếu .

 2. Chọn bất kỳ hình thu nhỏ trang chiếu của bản chiếu mà bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , hãy bấm Không chuyển tiếp.

 4. Tùy chọn: Để loại bỏ chuyển tiếp từ bộ bản trình bày của bạn, trong nhóm Chuyển tiếp đến trang chiếu này , bấm áp dụng cho tất cả.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm chuyển tiếp cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn áp dụng hoặc thay đổi chuyển tiếp. Chuyển tiếp sẽ bắt đầu trên trang chiếu trước đó và kết thúc trên trang chiếu mà bạn chọn.

  Hiện Ngăn Trang chiếu với trang chiếu thứ ba được chọn trong PowerPoint

 2. Trên tab chuyển tiếp , hãy tìm hiệu ứng bạn muốn trong bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Bấm Tùy chọn hiệu ứng để xác định cách hiển thị chuyển tiếp.

 4. Tùy chọn:

  • Để thiết lập tốc độ chuyển tiếp đi, nhập một lần trong hộp thời lượng trên ruy-băng. Thiết lập số cao hơn để thực hiện chuyển tiếp đi chậm hơn. Để biết thêm về đặt thời gian chuyển tiếp, hãy xem thiết lập tốc độ và thời gian chuyển tiếp.

  • Nếu bạn muốn tất cả trang chiếu trong bản trình bày để chuyển tiếp như cũ, hãy bấm Áp dụng cho tất cả.

 5. Để xem chuyển tiếp trong hành động, chọn trang chiếu bắt đầu chuyển tiếp, sau đó bấm biểu tượng trình chiếu Nút bắt đầu chiếu hình ở góc dưới bên phải của cửa sổ trình duyệt của bạn.

  Để bắt đầu trình chiếu từ bản chiếu hiện tại, hãy bấm vào nút trình chiếu ở góc dưới bên phải của trình duyệt của bạn.

  (Nút này sẽ bắt đầu trình chiếu ở bản chiếu hiện đang được chọn, chứ không phải bắt đầu chiếu hình từ bắt đầu của bản trình bày.)

Hãy nhớ rằng chuyển tiếp áp dụng cho đi vào một trang chiếu, không làm thế nào đó thoát khỏi. Vì vậy nếu bạn muốn loại bỏ hiệu ứng thoát ra cho trang chiếu 2, ví dụ, loại bỏ chuyển tiếp từ trang chiếu 3.

 • Bấm vào trang chiếu mà bạn muốn có không có chuyển tiếp. Sau đó, trên tab chuyển tiếp , trong bộ sưu tập chuyển tiếp, hãy bấm không có.

  Hiển thị Chuyển tiếp trên Dải băng trong PowerPoint

  Trong ví dụ của chúng ta, nếu bản chiếu 3 không có chuyển tiếp, bản chiếu 3 sẽ xuất hiện ngay lập tức khi bản chiếu 2 biến mất.

  Nếu bạn muốn loại bỏ chuyển tiếp khỏi tất cả trang chiếu, hãy bấm áp dụng cho tất cả trên ruy-băng sau khi bấm vào không có.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm hiệu ứng hoạt hình cho các thành phần văn bản hoặc đối tượng trong một trang chiếu, hãy xem hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×