Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ các thanh lỗi trong biểu đồ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các thanh lỗi trong các biểu đồ bạn tạo có thể giúp bạn xem nhanh mức độ lỗi và độ lệch chuẩn. Chúng có thể được hiển thị trên tất cả các điểm dữ liệu hoặc dấu dữ liệu trong một loạt dữ liệu như một số lỗi chuẩn, một phần trăm hay một độ lệch chuẩn. Bạn có thể đặt các giá trị riêng của mình để hiển thị số lỗi chính xác mình muốn. Ví dụ như, bạn có thể hiển thị 10 phần trăm số lỗi dương và âm trong kết quả của một thí nghiệm khoa học như thế này:

Biểu đồ đường với thanh lỗi 10 phần trăm

Bạn có thể sử dụng các thanh lỗi trong khu vực 2-D, thanh, cột, đường, xy (phân tán) và các biểu đồ bong bóng. Trong các biểu đồ phân tán và bong bóng, bạn có thể hiển thị các thanh lỗi cho các giá trị x và y.

Lưu ý: Thủ tục sau đây áp dụng cho Office 2013 và phiên bản mới hơn. Tìm kiếm các bước Office 2010?

Thêm hoặc loại bỏ các thanh lỗi

 1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

 2. Bấm nút Thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ bên cạnh biểu đồ, và sau đó chọn hộp Thanh lỗi . (Bỏ chọn hộp để loại bỏ các thanh lỗi).

 3. Để thay đổi số lỗi được hiển thị, bấm vào mũi tên kế bên Thanh lỗi, sau đó chọn một tùy chọn.

  Các tùy chọn của Thanh Lỗi

  • Chọn một tùy chọn thanh lỗi định sẵn như Lỗi Thông thường, Tỷ lệ phần trăm hoặc Độ lệch Chuẩn.

  • Chọn Tùy chọn Khác để đặt sai số thanh lỗi của riêng bạn và sau đó dưới Thanh Lỗi Dọc hoặc Thanh Lỗi Ngang, hãy chọn tùy chọn bạn muốn. Đây cũng là nơi bạn có thể thay đổi hướng và kiểu kết thúc của thanh lỗi hoặc tạo thanh lỗi tùy chỉnh.

   Ngăn Định dạng Thanh Lỗi

Lưu ý: Hướng của các thanh lỗi phụ thuộc vào loại biểu đồ bạn đang sử dụng. Các biểu đồ phân tán có thể hiển thị cả các thanh lỗi ngang lẫn dọc. Bạn có thể xóa một trong các thanh lỗi này bằng cách chọn chúng và sau đó nhấn Xóa.

Xem lại các phương trình để tính số lỗi

Mọi người thường hỏi Excel tính số lỗi bằng cách nào. Excel sử dụng các phương trình sau đây để tính số Lỗi Thông thườngĐộ lệch Chuẩn được hiển thị trên biểu đồ.

Tùy chọn này

Sử dụng phương trình này

Lỗi Thông thường

Phương trình

Trong đó:

s = số chuỗi

i = số điểm trong chuỗi s

m = số chuỗi cho điểm y trong biểu đồ

n = số điểm trong mỗi chuỗi

y là = giá trị dữ liệu của chuỗi s và điểm thứ i

ny = tổng số giá trị dữ liệu trong tất cả chuỗi

Độ lệch Chuẩn

Phương trình

Trong đó:

s = số chuỗi

i = số điểm trong chuỗi s

m = số chuỗi cho điểm y trong biểu đồ

n = số điểm trong mỗi chuỗi

yis = giá trị dữ liệu của chuỗi s và điểm thứ i

ny = tổng số giá trị dữ liệu trong tất cả chuỗi

M = giá trị trung bình cộng

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ các thanh lỗi trong biểu đồ trong Office 2010

Trong Excel, bạn có thể hiển thị thanh lỗi sử dụng một giá trị lỗi thông thường, tỷ lệ phần trăm của giá trị (5%), hoặc độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩnlỗi thông thường sử dụng phương trình sau để tính số lỗi được hiển thị trong biểu đồ.

Tùy chọn này

Sử dụng phương trình này

Vị trí

Lỗi Thông thường

Phương trình

s = số chuỗi

i = số điểm trong chuỗi s

m = số chuỗi cho điểm y trong biểu đồ

n = số điểm trong mỗi chuỗi

y là = giá trị dữ liệu của chuỗi s và điểm thứ i

ny = tổng số giá trị dữ liệu trong tất cả chuỗi

Độ lệch Chuẩn

Phương trình

s = số chuỗi

i = số điểm trong chuỗi s

m = số chuỗi cho điểm y trong biểu đồ

n = số điểm trong mỗi chuỗi

yis = giá trị dữ liệu của chuỗi s và điểm thứ i

ny = tổng số giá trị dữ liệu trong tất cả chuỗi

M = giá trị trung bình cộng

 1. Trên khu vực 2-D, thanh, cột, đường, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm thanh lỗi vào tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, hãy bấm khu vực biểu đồ.

  • Để thêm thanh lỗi vào một điểm dữ liệu đã chọn hoặc chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào điểm dữ liệu hoặc chuỗi dữ liệu mà bạn muốn, hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ:

   1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

    Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

   2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

    ảnh ribbon excel

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm Thanh lỗi.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Bấm Tùy chọn thanh lỗi định sẵn, chẳng hạn như Thanh lỗi với lỗi thông thường, Thanh lỗi với tỷ lệ phần trămhoặc Thanh lỗi với độ lệch chuẩn.

  2. Bấm Thêm tùy chọn thanh lỗi, sau đó bên dưới Thanh lỗi dọc hoặc Ngang thanh lỗi, bấm các tùy chọn số hiển thị và lỗi mà bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Hướng thanh lỗi tùy thuộc vào loại biểu đồ của biểu đồ của bạn. Đối với biểu đồ tán xạ, cả hai thanh ngang và dọc lỗi được hiển thị theo mặc định. Bạn có thể loại bỏ một trong các thanh lỗi bằng cách chọn chúng, rồi bấm Xóa.

 1. Trên một khu vực 2-D, thanh, cột, đường, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm thanh lỗi, điểm dữ liệu hoặc chuỗi dữ liệu có các thanh lỗi mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ :

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm Thanh lỗi, sau đó bấm Thêm tùy chọn thanh lỗi.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bên dưới Hiển thị, bấm hướng thanh lỗi và kết thúc kiểu mà bạn muốn dùng.

 1. Trên một khu vực 2-D, thanh, cột, đường, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm thanh lỗi, điểm dữ liệu hoặc chuỗi dữ liệu có các thanh lỗi mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ :

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm Thanh lỗi, sau đó bấm Thêm tùy chọn thanh lỗi.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bên dưới Số lỗi, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  1. Để sử dụng phương pháp khác nhau để xác định giá trị lỗi, bấm vào phương pháp mà bạn muốn sử dụng và sau đó xác định giá trị lỗi.

  2. Để sử dụng giá trị tùy chỉnh để xác định giá trị lỗi, bấm tùy chỉnh, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

   1. Bấm xác định giá trị.

   2. Trong hộp Giá trị lỗi DươngGiá trị lỗi âm , xác định phạm vi trang tính mà bạn muốn dùng làm giá trị số lỗi, hoặc nhập các giá trị mà bạn muốn dùng, phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ, nhập cách 0.4, cách 0.3, cách 0.8.

    Mẹo: Để xác định phạm vi trang tính, bạn có thể bấm nút Thu gọn hộp thoại Hình ảnh nút , sau đó chọn dữ liệu mà bạn muốn dùng trong trang tính. Bấm vào nút Thu gọn hộp thoại lần nữa để trở về hộp thoại.

    Lưu ý: Trong Microsoft Office Word 2007 hoặc Microsoft Office PowerPoint 2007, hộp thoại Tùy chỉnh thanh lỗi không thể hiển thị nút Thu gọn hộp thoại , và bạn chỉ có thể nhập các giá trị số lỗi mà bạn muốn dùng.

 1. Trên một khu vực 2-D, thanh, cột, đường, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm thanh lỗi, điểm dữ liệu hoặc chuỗi dữ liệu có các thanh lỗi mà bạn muốn loại bỏ, hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ :

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   ảnh ribbon excel

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm Thanh lỗi, sau đó bấm không có.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Nhấn DELETE.

Mẹo: Bạn có thể loại bỏ các thanh lỗi ngay lập tức sau khi bạn thêm chúng vào biểu đồ bằng cách bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh hoặc nhấn CTRL + Z.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Nhận lỗi dưới dạng tỷ lệ phần trăm, độ lệch tiêu chuẩn, hoặc lỗi thông thường

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm các thanh lỗi vào.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Trên tab n Desig biểu đồ, hãy bấm Thêm thành phần biểu đồ.

  Trên tab Thiết kế Biểu đồ, hãy chọn Thêm Thành phần Biểu đồ

 3. Trỏ đến Thanh lỗi, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

Bấm

Tới

Lỗi Thông thường

Áp dụng lỗi thông thường, bằng cách dùng công thức sau đây:

Công thức sai số chuẩn

s = số chuỗi
tôi = số điểm trong chuỗi s
m = số chuỗi cho điểm y trong biểu đồ
n = số điểm trong mỗi chuỗi
y là = giá trị dữ liệu của chuỗi s và trang tôi thứ điểm
n y = tổng số giá trị dữ liệu trong tất cả chuỗi

Tỷ lệ phần trăm

Áp dụng một tỷ lệ phần trăm của giá trị cho mỗi điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu

Độ lệch Chuẩn

Áp dụng một bội số của độ lệch tiêu chuẩn, bằng cách dùng công thức sau đây:

Công thức độ lệch chuẩn

s = số chuỗi
tôi = số điểm trong chuỗi s
m = số chuỗi cho điểm y trong biểu đồ
n = số điểm trong mỗi chuỗi
y là = giá trị dữ liệu của chuỗi s và trang tôi thứ điểm
n y = tổng số giá trị dữ liệu trong tất cả các chuỗi

Nhận lỗi là giá trị tùy chỉnh

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm các thanh lỗi vào.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Thêm thành phần biểu đồ, sau đó bấm Thêm tùy chọn thanh lỗi.

 3. Trong ngăn Định dạng thanh lỗi , trên tab Tùy chọn thanh lỗi , bên dưới Số lỗi, hãy bấm tùy chỉnh, sau đó bấm Xác định giá trị.

 4. Bên dưới số lỗi, hãy bấm tùy chỉnh, sau đó bấm Xác định giá trị.

  Hiển thị ngăn thanh lỗi định dạng với tùy chỉnh được chọn cho số lỗi

 5. Trong hộp Giá trị lỗi DươngGiá trị lỗi âm , nhập các giá trị mà bạn muốn cho mỗi điểm dữ liệu, phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ, cách 0.4, cách 0.3, cách 0.8), sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể xác định giá trị lỗi là một phạm vi các ô từ cùng một sổ làm việc Excel. Để chọn phạm vi ô, trong hộp thoại Tùy chỉnh thanh lỗi , hãy xóa nội dung của hộp Giá trị lỗi Dương hoặc Giá trị lỗi âm , sau đó chọn phạm vi ô mà bạn muốn dùng.

Thêm thanh lên/xuống

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm lên/xuống thanh để.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Thêm thành phần biểu đồ, trỏ đến Thanh lên/xuống, sau đó bấm lên/xuống thanh.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Xem Thêm

Tạo biểu đồ

Thay đổi loại biểu đồ của một biểu đồ hiện có

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×