Thêm, thay đổi, ẩn hoặc xóa chú thích trong bản trình bày

Thêm, thay đổi, ẩn hoặc xóa chú thích trong bản trình bày

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng chú thích khi bạn muốn mọi người xem lại và cung cấp phản hồi trên một bản trình bày mà bạn đã tạo hoặc khi đồng nghiệp yêu cầu phản hồi của bạn trên một bản trình bày. Chú thích là ghi chú mà bạn có thể đính kèm vào một chữ cái hoặc word trên một trang chiếu, hoặc cho toàn bộ trang chiếu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
1:12

Thêm chú thích

 1. Chọn xem lại > chú thích mới. Hoặc chọn mới nếu ngăn chú thích đang mở.

 2. Trong ngăn chú thích , hãy nhập tin nhắn của bạn trong hộp và nhấn Enter.

  Thêm chú thích

Xem và trả lời chú thích

 1. Chọn biểu tượng chú thích Biểu tượng Chú thích trên bản chiếu.

  Ngăn chú thích sẽ mở ra và bạn có thể xem các chú thích cho trang chiếu đó.

 2. Chọn trả lời phản hồi với chú thích.

 3. Chọn các nút tiếp theo hoặc lùi để chuyển giữa các chú thích và trang chiếu.

Xóa chú thích

 • Trong ngăn chú thích , hãy chọn chú thích bạn muốn xóa và chọn X.

 • Trên trang chiếu, bấm chuột phải vào biểu tượng chú thích Biểu tượng Chú thích và chọn Xóa bỏ chú thích.

Xem lại

1 Tab xem lại

2 Lệnh xem lại

3 Hình thu nhỏ xem lại chú thích

4 Chú thích

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm chú thích, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm chú thích về văn bản hoặc đối tượng trên trang chiếu, chọn văn bản hoặc đối tượng.

  • Để thêm chú thích chung về trang chiếu, bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm vào Chú thích mới.

 3. Nhập chú thích của bạn, rồi bấm vào bên ngoài hộp chú thích.

  Mẹo: Bạn có thể thêm nhiều chú thích vào văn bản, một đối tượng hoặc một trang chiếu trong bản trình bày.

Người xem lại bản trình bày có thể chỉnh sửa chú thích mà những người xem lại khác đã thêm vào, điều này sẽ thay đổi màu của hình thu nhỏ xem lại chú thích, cũng như thay đổi tên viết tắt đối với những người xem lại hiện tại.

 1. Bấm vào hình thu nhỏ xem lại chú thích (hiển thị dưới dạng số 3 trong hình ảnh bên trên).

  Lưu ý: 

  • Hình thu nhỏ xem lại chú thích thường chứa tên viết tắt của người ban đầu đã thêm chú thích.

  • Nếu hình thu nhỏ xem lại chú thích bị ẩn, ở tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm vào Hiện đánh dấu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm vào Chỉnh sửa chú thích.

 3. Nhập chú thích của bạn, rồi bấm vào bên ngoài hộp chú thích.

Người xem lại bản trình bày có thể xóa chú thích mà những người xem lại khác đã thêm vào, điều này sẽ thay đổi màu của hình thu nhỏ xem lại chú thích, cũng như thay đổi tên viết tắt đối với những người xem lại hiện tại.

 1. Bấm vào chú thích bạn muốn xóa.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm vào Xóa.

Nếu bạn muốn loại bỏ toàn bộ chú thích khỏi trang chiếu hoặc bản trình bày của mình, hãy xóa tất cả các chú thích này cùng một lúc. Trên tab Xem lại, bấm vào mũi tên bên dưới Xóa, rồi chọn hành động bạn muốn thực hiện:

 • Xóa bỏ tất cả đánh dấu trên bản chiếu hiện tại Loại bỏ chú thích từ bản chiếu đang mở.

 • Xóa bỏ tất cả đánh dấu trong bản trình bày này Loại bỏ tất cả chú thích từ toàn bộ bản trình bày.

 • Để ẩn chú thích trong bản trình bày, bấm vào Hiện đánh dấu trên tab Chú thích. Bấm lại vào Hiện đánh dấu để hiển thị chú thích.

 • Để di chuyển giữa các chú thích, ở tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm vào Trước đó hoặc Tiếp theo.

Thêm chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng trong dạng xem thường , hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn thêm bình luận.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Thực hiện như sau

  Thêm chú thích về văn bản hoặc một đối tượng trên trang chiếu

  Bấm vào văn bản hoặc đối tượng

  Thêm chú thích về văn bản hoặc một đối tượng trên trang chiếu

  Bấm vào văn bản hoặc đối tượng

 3. Trên tab Xem lại, bấm Chú thích mới.

  Tab xem lại

 4. Nhập chú thích của bạn, sau đó bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Để xem chú thích, hãy bấm vào hình thu nhỏ chú thích trên bản chiếu.

Sửa chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng trong dạng xem thường , hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn thêm bình luận.

 2. Bấm vào hình thu nhỏ chú thích trên bản chiếu mà bạn muốn sửa.

 3. Trong ngăn chú thích , bấm vào chú thích bạn muốn sửa, rồi bấm một lần nữa để thực hiện thay đổi, hoặc bấm trả lời phản hồi với chú thích.

  Mẹo:    Chọn hình thu nhỏ chú thích trên bản chiếu để xem chú thích tương ứng trong ngăn chú thích .

Di chuyển chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng trong dạng xem thường , hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn thêm bình luận.

 2. Chọn và kéo hình thu nhỏ của chú thích vào vị trí khác trên cùng một trang chiếu.

Xóa chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng trong dạng xem thường , hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn thêm bình luận.

 2. Bấm vào hình thu nhỏ chú thích bạn muốn xóa.

 3. Trên tab xem lại , bấm xóa bỏ, rồi bấm xóa bỏ một lần nữa, hoặc chọn một tùy chọn để xóa tất cả các chú thích trên bản chiếu hoặc trong bản trình bày.

  Chọn xóa bỏ

  Mẹo:    Bạn cũng có thể xóa bỏ chú thích bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong khi bạn bấm vào chú thích, sau đó bấm xóa.

Hiện hoặc ẩn chú thích

 1. Trên tab Xem, bấm Thường.

 2. Trên tab xem lại , bấm Hiện chú thích.

  Chọn hiện chú thích

Thêm chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm bình luận.

  Làm thế nào để chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Thực hiện như sau

  Thêm chú thích về văn bản hoặc một đối tượng trên trang chiếu

  Bấm vào văn bản hoặc đối tượng

  Thêm chú thích về trang chiếu

  Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang chiếu

 3. Trên tab xem lại , trong phần chú thích, bấm mới.

  Tab Xem lại trong PowerPoint, nhóm Chú thích

 4. Nhập chú thích của bạn, sau đó bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Lưu ý: Để xem chú thích, hãy bấm vào hình thu nhỏ chú thích trên bản chiếu.

Sửa chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu có chú thích mà bạn muốn thay đổi.

  Làm thế nào để chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Bấm vào hình thu nhỏ chú thích trên bản chiếu mà bạn muốn sửa.

 3. Trên tab xem lại , trong phần chú thích, hãy bấm sửa.

  Tab Xem lại trong PowerPoint, nhóm Chú thích

  Mẹo: Bạn cũng có thể sửa chú thích bằng cách bấm đúp vào hình thu nhỏ chú thích.

Di chuyển chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu có chú thích mà bạn muốn thay đổi.

  Làm thế nào để chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Chọn và kéo hình thu nhỏ của chú thích vào vị trí khác.

Xóa chú thích

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu có chú thích mà bạn muốn thay đổi.

  Làm thế nào để chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.     

 2. Bấm vào hình thu nhỏ chú thích mà bạn muốn xóa.

 3. Trên tab xem lại , trong phần chú thích, bấm xóa bỏ, sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

  Tab Xem lại trong PowerPoint, nhóm Chú thích

  Mẹo: Bạn cũng có thể xóa bỏ chú thích bằng cách nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn bấm vào chú thích, sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

Hiện hoặc ẩn chú thích

 1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

 2. Trên tab xem lại , trong phần chú thích, bấm hiện.

  Tab Xem lại trong PowerPoint, nhóm Chú thích

Thêm Chú thích

Mở ngăn Chú thích

Để mở ngăn Chú thích ngăn, trên tab Xem, bấm Hiện Chú thích Hiện Chú thích .

Mẹo:  Nếu bạn nhìn thấy các bong bóng chú thích Ai đó đã thêm một chú thích trên các trang chiếu của bạn, đó là một cách khác để cho biết ai đó đã thêm chú thích vào bản trình bày của bạn.

Thêm chú thích vào bản trình bày

 1. Hãy chọn mục trên trang chiếu mà bạn muốn thêm chú thích về nó.

 2. Trên tab Chèn , bấm Chú thích.

 3. Hãy nhập chú thích của bạn và nhấn Enter.

  • Để thêm nhiều chú thích, trong ngăn Chú thích , hãy bấm Mới Chú thích mới , và nhập văn bản của bạn trong hộp.

  • Để trả lời cho một chú thích, hãy bấm trong hộp Trả lời và nhập thông điệp của bạn.

  • Một bong bóng chú thích Ai đó đã thêm một chú thích xuất hiện kế bên mục mà bạn chú thích về nó trên trang chiếu.

Chọn một đầu mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Tìm một trang chiếu với chú thích trên đó.

 2. Gõ nhẹ vào nút chú thích Biểu tượng Chú thích để mở ngăn chú thích để đọc và trả lời.

  Thanh công cụ giúp bạn dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Thanh công cụ cho ngăn chú thích

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ vào nút Chú thích mới trên thanh công cụ trôi nổi.

  Thanh công cụ trôi nổi trong PowerPoint cho Android có một lệnh chú thích mới

  Ngăn chú thích xuất hiện toàn màn hình với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nhấn xong để đổi kích cỡ ngăn chú thích và hiển thị trang chiếu của bạn một lần nữa.

 4. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích:

  Thanh công cụ cho ngăn chú thích

 1. Gõ nhẹ tab xem lại trên Ribbon, sau đó gõ nhẹ vào Hiện chú thích:

  Tab xem lại của Ribbon trong PowerPoint trên máy tính bảng Android có các nút bằng cách dùng chú thích.

  Ngăn chú thích xuất hiện.

 2. Dùng các nút trên ruy-băng để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích.

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ tab xem lại trên Ribbon, sau đó chạm vào Chú thích mới:

  Tab xem lại của Ribbon trong PowerPoint trên máy tính bảng Android có các nút bằng cách dùng chú thích.

  Ngăn chú thích xuất hiện.

 3. Nhập chú thích của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy gõ nhẹ vào nút đóng (X) trong ngăn chú thích .

  Bạn cũng có thể dùng các nút trên ruy-băng để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích.

Gắn thẻ cho ai đó trong chú thích

Tính năng chỉ sẵn dùng với Người dùng nội bộ Office Tính năng này hiện chỉ sẵn có với Người dùng nội bộ Office.

Khi bạn chú thích vào một tài liệu hoặc bản trình bày và dùng @ đăng với tên của người đó, người mà bạn đề cập sẽ nhận được thư với một nối kết tới chú thích của bạn.

Chọn một đầu mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Tìm một trang chiếu với chú thích trên đó.

 2. Gõ nhẹ vào nút chú thích Biểu tượng Chú thích để mở ngăn chú thích để đọc và trả lời.

  Thanh công cụ giúp bạn dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Các nút chú thích trong PowerPoint cho iPhone

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ vào nút Chú thích mới trên thanh công cụ trôi nổi Nút chú thích mới trong PowerPoint cho iPhone .

  Ngăn chú thích xuất hiện toàn màn hình với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nhấn xong để đổi kích cỡ ngăn chú thích và hiển thị trang chiếu của bạn một lần nữa.

 4. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích:

  Thanh công cụ cho ngăn chú thích

 1. Tìm một trang chiếu với chú thích trên đó.

 2. Gõ nhẹ vào nút chú thích Biểu tượng Chú thích để mở ngăn chú thích để đọc và trả lời.

  Thanh công cụ giúp bạn dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Các nút chú thích trong PowerPoint cho iPad

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ vào nút Chú thích mới trên thanh công cụ trôi nổi.

  Thanh công cụ trôi nổi trong PowerPoint cho Android có một lệnh chú thích mới

  Ngăn chú thích xuất hiện toàn màn hình với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nhấn xong để đổi kích cỡ ngăn chú thích và hiển thị trang chiếu của bạn một lần nữa.

 4. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích:

  Các nút chú thích trong PowerPoint cho iPad

Chọn một đầu mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 • Trên tab xem lại , gõ nhẹ vào Hiện chú thích.

  Nút hiện chú thích trong PowerPoint Mobile cho Windows 10

  Ngăn chú thích sẽ mở ra, nơi bạn sẽ nhìn thấy bất kỳ chú thích nào đã được thêm vào bản trình bày.

 1. Gõ nhẹ vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

  Thanh công cụ giúp bạn tạo chú thích mới, xóa bỏ chú thích hiện tại, và dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Các nút chú thích trong Windows Mobile: tạo chú thích mới, xóa bỏ chú thích hiện tại, đi tới chú thích trước đó và đi đến chú thích tiếp theo

  Ngăn chú thích xuất hiện với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 2. Nhập chú thích của bạn. Gõ nhẹ vào bất kỳ nơi nào trên màn hình khi bạn hoàn tất gõ.

Bạn không thể thêm chú thích trong PowerPoint trên máy tính bảng Windows.

 • Trong ngăn chú thích, ngay bên dưới chú thích bạn muốn phản hồi, gõ nhẹ vào hộp trả lời và bắt đầu nhập.

Bạn không thể trả lời chú thích trong PowerPoint trên máy tính bảng Windows.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×