Thêm, thay đổi, ẩn hoặc xóa bỏ chú thích trong bản trình bày

Thêm, thay đổi, ẩn hoặc xóa bỏ chú thích trong bản trình bày

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chú thích là ghi chú mà bạn có thể đính kèm vào một chữ cái hoặc word trên một trang chiếu, hoặc cho toàn bộ trang chiếu. Sử dụng chú thích khi bạn muốn mọi người xem lại và cung cấp phản hồi trên một bản trình bày mà bạn đã tạo hoặc khi đồng nghiệp yêu cầu phản hồi của bạn trên một bản trình bày.

Ngăn chú thích là cách nhanh nhất để sửa, ẩn hoặc xóa bỏ chú thích trong bản trình bày của bạn.

Trên tab Xem xét, hãy bấm vào Hiện Chú thích, rồi bấm Ngăn Chú thích.

Hiện Chú thích

Ngăn chú thích xuất hiện ở bên cạnh PowerPoint workspace, Hiển thị chú thích liên quan đến bản chiếu đang mở. Bấm vào chú thích để chọn nó và làm cho nó "hoạt động".

Ngăn Chú thích

 1. Bấm vào vị trí trên trang chiếu mà bạn muốn chú thích của mình được tham chiếu.

 2. Bấm Xem lại > Chú thích Mới.

  Một chú thích biểu tượng Biểu tượng chú thích xuất hiện trên bản chiếu và ngăn chú thích mở ra.

 3. Trong ngăn Chú thích, nhập nội dung thông báo vào hộp và nhấn Enter hoặc bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Thêm chú thích
  • Sau khi Ngăn chú thích đang mở, bạn có thể thêm chú thích mới bằng cách nhấn Ctrl + N.

  • Các thành phần có chú thích được chỉ ra bằng một chú thích biểu tượng Biểu tượng chú thích . Bấm vào biểu tượng để xem các chú thích về các thành phần đó trong Ngăn chú thích.

  • Để chuyển qua lại giữa các chú thích, bạn hãy bấm vào mũi tên lên hoặc mũi tên xuống ở đầu Ngăn hiển thị Chú thích.

Bạn hãy dùng Ngăn Chú thích để sửa chú thích của những người xem khác hoặc trả lời cho họ.

 • Để sửa chú thích: Bấm vào văn bản của chú thích mà bạn muốn sửa. Thao tác này sẽ mở ra một hộp nhập văn bản trong đó có chú thích. Sửa chú thích theo ý muốn của bạn, rồi bấm chuột bên ngoài hộp chú thích để kết thúc.

 • Để trả lời chú thích: trong chú thích mà bạn muốn trả lời, trả lời, hãy bấm hoặc nhấn Ctrl + R. kiểu trả lời của bạn trong hộp mục nhập văn bản, sau đó nhấn phím Tab để hoàn tất.

 • Trên trang chiếu:    Bấm chuột phải vào chú thích biểu tượng Biểu tượng chú thích của chú thích mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

 • Trong Ngăn Chú thích    : Bấm vào chú thích mà bạn muốn xóa rồi bấm dấu X màu đen.

Nếu bạn không muốn có bất kỳ chú thích nào xuất hiện trên trang chiếu hoặc trong bản trình bày, hãy xóa bỏ đồng thời tất cả các chú thích này. Trên tab Xem xét, hãy bấm mũi tên bên dưới Xóa bỏ, rồi chọn hành động bạn muốn thực hiện:

 • Xóa bỏ Tất cả Chú thích và Chú giải viết tay trong Bản chiếu này    Loại bỏ các chú thích và chú giải viết tay (được thêm vào trên các máy tính hỗ trợ cảm ứng) trong bản chiếu đang mở.

 • Xóa bỏ Tất cả Chú thích và Chú giải viết tay trong Bản trình bày này    Loại bỏ tất cả các chú thích và chú giải viết tay trong toàn bộ bản trình bày.

Quan trọng: Chú thích đã xóa bỏ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi bản trình bày và không thể khôi phục. Nếu có khả năng bạn sẽ muốn dùng chú thích đó sau này, chúng tôi khuyên bạn nên ẩn thay vì xóa bỏ chú thích hoặc tạo bản sao của bản trình bày có chứa chú thích.

Ẩn chú thích đóng Ngăn chú thích và dừng bóng chú thích xuất hiện trên các trang chiếu. Chú thích vẫn ở trong bản trình bày, Tuy nhiên, có nghĩa là những người khác mở bản trình bày có thể xem và đọc chúng. Nếu bạn muốn tránh mà, hãy dùng các bước trên để xóa bỏ các chú thích thay vào đó.

Để ẩn chú thích và bóng chú thích trong bản trình bày, bấm Hiện chú thích trên tab xem lại , sau đó bấm Hiển thị đánh dấu. Bấm Hiển thị đánh dấu một lần nữa để bỏ ẩn các chú thích.

 • Để di chuyển giữa các chú thích, trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , bấm trước hoặc tiếp theo.

Xem lại

Tab xem lại 1

Lệnh xem lại của 2

3 xem lại chú thích hình thu nhỏ

Chú thích 4

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm một chú thích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm chú thích về văn bản hoặc một đối tượng trên một trang chiếu, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng.

  • Để thêm chú thích chung về một bản chiếu, bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang chiếu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Chú thích Mới.

 3. Nhập chú thích của bạn, sau đó bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Mẹo: Bạn có thể thêm nhiều hơn một chú thích văn bản, một đối tượng hoặc một trang chiếu trong bản trình bày.

Người xem xét bản trình bày có thể sửa chú thích của những người khác, mà sẽ thay đổi màu của hình thu nhỏ xem lại chú thích và thay đổi tên viết tắt những người xem lại hiện tại.

 1. Bấm xem lại chú thích hình thu nhỏ (Hiển thị như là số 3 trong ảnh ở trên).

  Lưu ý: 

  • Hình thu nhỏ chú thích xem lại thường chứa tên viết tắt của người ban đầu thêm chú thích.

  • Nếu hình thu nhỏ xem lại chú thích bị ẩn, trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , bấm Hiển thị đánh dấu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Sửa Chú thích.

 3. Nhập chú thích của bạn, sau đó bấm bên ngoài hộp chú thích.

Người xem xét bản trình bày có thể xóa bỏ chú thích của những người khác, mà sẽ thay đổi màu của hình thu nhỏ xem lại chú thích và thay đổi tên viết tắt những người xem lại hiện tại.

 1. Bấm vào chú thích mà bạn muốn xóa.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Xóa bỏ.

Nếu bạn muốn loại bỏ tất cả chú thích từ một trang chiếu hoặc bản trình bày của bạn, hãy xóa chúng tất cả cùng một lúc. Trên tab xem lại , bấm vào mũi tên bên dưới xóa, sau đó chọn bạn muốn làm gì:

 • Xóa bỏ tất cả đánh dấu trên bản chiếu hiện tại Loại bỏ chú thích từ bản chiếu đang mở.

 • Xóa bỏ tất cả đánh dấu trong bản trình bày này Loại bỏ tất cả chú thích từ toàn bộ bản trình bày.

 • Để ẩn chú thích trong bản trình bày của bạn, hãy bấm Hiển thị đánh dấu trên tab chú thích . bấm Hiển thị đánh dấu một lần nữa để bỏ ẩn các chú thích.

 • Để di chuyển giữa các chú thích, trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , bấm trước hoặc tiếp theo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×