Thêm, thay đổi, xóa bỏ đối tác tư vấn đăng ký

Một đối tác được ủy quyền của Microsoft với vai trò nhà tư vấn đăng ký cung cấp thông tin chuyên môn về bán hàng, hỗ trợ và kỹ thuật mà bạn sẽ cần để thiết lập, cũng như duy trì đăng ký của mình. Bạn có thể thêm đối tác nhà tư vấn đăng ký làm đối tác bản ghi khi bạn mua Office 365 hoặc để sau. Nếu hiện bạn không cộng tác với đối tác nào, bạn cũng có thể tìm cho mình một đối tác ở website Microsoft Pinpoint.

Đối tác bạn chọn tùy thuộc vào các dịch vụ Office 365 bạn sử dụng và quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sẽ sử dụng các dịch vụ đó. Nếu bạn đang thêm một đối tác, hoặc thay đổi đối tác cho đăng ký của mình, đầu tiên, bạn cần hỏi đối tác để biết ID Đối tác của Microsoft của đối tác đó.

Bạn muốn làm gì?

Thêm đối tác khi mua hàng

Thêm đối tác vào đăng ký hiện có

Thay đổi đối tác cho đăng ký

Xem mối quan hệ đối tác của bạn

Xóa đối tác khỏi đăng ký

Loại bỏ mối quan hệ của nhà bán lại

Thêm đối tác khi mua

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở phía trên bên trái, rồi chọn Người quản trị.

 3. Chọn MUA DỊCH VỤ.

 4. Chọn Mua ngay từ menu dạng bung rộng ở cuối mỗi dịch vụ được liệt kê.

  Chọn Mua ngay từ menu ở phía dưới cùng của dịch vụ
 5. Để thêm đối tác mới, hãy mở rộng menu Bạn cần trợ giúp về đơn hàng? và chọn Nhận hỗ trợ từ Đối tác của Microsoft.

  Chọn Nhận trợ giúp từ Đối tác của Microsoft

  Thực hiện các bước trên trang Pinpoint để tìm kiếm hoặc được ghép với một đối tác.

 6. Nếu bạn đã có đối tác, ở bước thứ hai của trình hướng dẫn Thanh toán, trong ngăn bên phải, dưới phần Thông tin đối tác, chọn thêm.

 7. Nhập ID Đối tác của Microsoft cho đối tác bạn đang thêm. Bạn có thể hỏi đối tác để biết ID Đối tác của Microsoft của họ.

 8. Hoàn thành nốt trình hướng dẫn để hoàn tất việc mua đăng ký.

Thêm đối tác vào đăng ký hiện có

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở phía trên bên trái, rồi chọn Người quản trị.

 3. Đi tới trang Thuê bao:

  • Chọn Thanh toán > Thuê bao, hoặc

  • Trong phần thanh toán, chọn Xem và chỉnh sửa đăng ký.

 4. Nếu bạn có nhiều hơn một đăng ký, hãy chọn đăng ký mà bạn muốn chỉnh sửa ở ngăn bên trái.

 5. Trong phần tên đăng ký và giá, chọn Tác vụ khác > Thêm đối tác trong hồ sơ.

  Chọn Thêm đối tác hồ sơ
 6. Nhập ID Đối tác của Microsoft cho đối tác mà bạn đang thêm, chọn Kiểm tra ID, sau đó chọn Gửi. Bạn có thể hỏi đối tác để biết ID Đối tác của Microsoft của họ.

 7. ID đối tác hiển thị trên trang Đăng ký.

Chọn đối tác cho đăng ký

 1. Đi tới trang Thuê bao:

  • Chọn Thanh toán > Thuê bao, hoặc

  • Trong phần thanh toán, chọn Xem và chỉnh sửa đăng ký.

 2. Nếu bạn có nhiều đăng ký, hãy chọn tên đăng ký mà bạn muốn sửa.

 3. Trong phần ID Đối tác, chọn Chỉnh sửa đối tác trong hồ sơ.

  Chọn Sửa đối tác hồ sơ
 4. Nhập ID Đối tác của Microsoft mới cho đối tác bạn đang thêm, chọn Kiểm tra ID, sau đó chọn Gửi. Bạn có thể hỏi đối tác để biết ID Đối tác của Microsoft của họ.

 5. ID đối tác hiển thị trên trang Chi tiết đăng ký.

Xem quan hệ đối tác của bạn

Trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Cài đặt > Quan hệ đối tác.

Đối tác của bạn được liệt kê trên trang QUAN HỆ ĐỐI TÁC.

Nếu bạn chưa có đối tác, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết rằng “Chúng tôi không tìm thấy gì để hiển thị tại đây”.

Xóa đối tác khỏi đăng ký

 1. Đi tới trang Thuê bao:

  • Chọn Thanh toán > Thuê bao, hoặc

  • Trong phần thanh toán, chọn Xem và chỉnh sửa đăng ký.

 2. Nếu bạn có nhiều đăng ký, hãy chọn tên đăng ký mà bạn muốn sửa.

 3. Trong phần ID Đối tác, chọn Chỉnh sửa đối tác trong hồ sơ.

 4. Trên trang Thông tin đối tác, xóa ô ID đối tác, sau đó chọn Gửi.

Loại bỏ mối quan hệ của nhà bán lại

Bạn không thể tự mình loại bỏ mối quan hệ của nhà bán lại.

Nếu bạn đang loại bỏ mối quan hệ của nhà bán lại thì tùy chọn Xóa sẽ bị mờ đi, đồng thời, bạn sẽ phải yêu cầu đối tác nhà bán lại của mình làm theo các hướng dẫn sau: Loại bỏ mối quan hệ của nhà bán lại với đối tác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×