Thêm thanh lỗi vào một chuỗi dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hiển thị

Chọn một tùy chọn Hiển thị.

Số lỗi

Chọn một từ các tùy chọn sau —giá trị cố định, tỷ lệ phần trăm, Standard deviation(s)hoặc lỗi thông thường.

Access và Excel sử dụng phương trình cụ thể để tính số lỗi Standard deviation(s)lỗi thông thường . Để biết thêm thông tin, hãy xem phương trình để tính giá trị lỗi.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn thay đổi các giá trị biểu dữ liệu liên kết với các điểm dữ liệu trong chuỗi, thanh lỗi được điều chỉnh để phản ánh các thay đổi của bạn.

  • Hướng của các thanh lỗi phụ thuộc vào loại biểu đồ bạn đang sử dụng. Các biểu đồ phân tán có thể hiển thị cả các thanh lỗi ngang lẫn dọc. Bạn có thể xóa một trong các thanh lỗi này bằng cách chọn chúng và sau đó nhấn Xóa.

Xem Thêm

Thanh lỗi trong biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×