Thêm thanh lên-xuống và đường kẻ thả, Chuỗi và cao-thấp vào biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm đường chuỗi để kết nối chuỗi dữ liệu trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột. Đường thả sẵn dùng trong biểu đồ 2-D và 3-D khu vực và đường kẻ. Đường cao-thấp và thanh lên/xuống sẵn dùng trong biểu đồ 2-D đường. Biểu đồ chứng khoán đã có đường cao-thấp và thanh lên-xuống.

Để thêm các đường kẻ và thanh vào tất cả các chuỗi dữ liệu của cùng một loại biểu đồ, hãy chọn chỉ là một chuỗi dữ liệu.

  1. Bấm vào một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các thanh hoặc các đường.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn, sau đó bấm tab tùy chọn .

  3. Chọn tùy chọn cho loại đường kẻ hoặc thanh bạn muốn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×