Thêm thanh cuộn hoặc nút xoay vào trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn dùng thanh cuộn hoặc nút xoay để nhập nhanh hoặc thay đổi phạm vi giá trị.

Thanh cuộn     Cuộn qua phạm vi giá trị khi bạn bấm mũi tên cuộn hay kéo hộp cuộn. Bạn có thể di chuyển qua một trang (một khoảng đặt trước) các giá trị bằng cách bấm vào vùng giữa hộp cuộn và mũi tên cuộn. Thông thường, người dùng cũng có thể gõ trực tiếp giá trị văn bản vào ô liên kết hay hộp văn bản. Dùng thanh cuộn để thiết lập hoặc điều chỉnh phạm vi giá trị lớn, hoặc cho trường hợp khi độ chính xác không quan trọng. Ví dụ, dùng thanh cuộn cho phạm vi tỷ lệ phần trăm ước tính, hoặc để điều chỉnh chọn màu chuyển sắc.

Thanh cuộn (điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển thanh cuộn thanh công cụ biểu mẫu

Thanh cuộn (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển thanh cuộn ActiveX

Nút xoay    Giúp dễ dàng tăng hoặc giảm một giá trị, như gia tăng trị số, thời gian, hoặc ngày tháng. Để tăng giá trị, hãy bấm vào mũi tên lên; để giảm giá trị, bấm vào mũi tên xuống. Người dùng cũng có thể gõ trực tiếp giá trị văn bản vào ô liên kết hay hộp văn bản. Ví dụ, dùng một nút xoay để dễ nhập con số ngày, tháng, năm, hay để tăng mức độ âm lượng.

Nút xoay (điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển nút xoay thanh công cụ Biểu mẫu

Nút xoay (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển nút xoay ActiveX

Lưu ý: Trước khi bạn thêm điều khiển vào trang tính của bạn, bạn phải bật tab nhà phát triển . Để biết thêm thông tin, hãy xem hiện tab nhà phát triển.

Thêm một thanh cuộn (điều khiển Biểu mẫu)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm thanh cuộn Ảnh nút .

  Nhóm điều khiển

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của thanh cuộn hiển thị.

  Lưu ý: Thanh cuộn được thêm vào theo hướng từ trên xuống.

 3. Để định hướng thanh cuộn từ trái sang phải, hãy kéo một trong các điều khiển đổi cỡ theo đường chéo.

 4. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Định dạng Điều khiển.

  Lưu ý: Trước khi bạn bấm vào Thuộc tính, hãy đảm bảo rằng đối tượng bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi thuộc tính đã được chọn.

  Để xác định thuộc tính điều khiển, hãy làm như sau:

  1. Trong hộp Giá trị hiện tại, hãy nhập giá trị ban đầu vào phạm vi giá trị cho phép dưới đây tương ứng với vị trí của hộp cuộn trong thanh cuộn. Giá trị này không được:

   • Nhỏ hơn Giá trị tối thiểu; nếu không, Giá trị tối thiểu được sử dụng.

   • Lớn hơn Giá trị tối đa; nếu không, giá trị Tối đa được sử dụng.

  2. Trong hộp Giá trị tối thiểu, nhập giá trị thấp nhất mà người dùng có thể xác định bằng cách định vị hộp cuộn gần nhất với đầu trên cùng của thanh cuộn dọc hoặc đầu bên trái của thanh cuộn ngang.

  3. Trong hộp Giá trị tối da, hãy nhập giá trị lớn nhất mà người dùng có thể xác định bằng cách định vị hộp cuộn xa nhất với đầu trên của thanh cuộn dọc hoặc đầu bên phải của thanh cuộn ngang.

  4. Trong hộp Thay đổi gia số, nhập số giá trị tăng hoặc giảm và mức độ hộp cuộn di chuyển khi bấm vào mũi tên ở hai đầu thanh cuộn.

  5. Trong hộp Thay đổi trang, hãy nhập số giá trị tăng hoặc giảm và mức độ hộp cuộn di chuyển khi bạn bấm vào vùng giữa hộp cuộn và hai mũi tên cuộn. Ví dụ, trong hộp cuộn với giá trị tối thiểu là 0 và giá trị tối đa là 10, nếu bạn thiết lập thuộc tính Thay đổi trang là 2, giá trị tăng hoặc giảm 2 (trong trường hợp này, 20% phạm vi giá trị của hộp cuộn) khi bạn bấm vào vùng giữa hộp cuộn và hai đầu mũi tên cuộn.

  6. Trong hộp Nối kết ô, hãy nhập vào tham chiếu ô chứa vị trí hiện tại của hộp cuộn.

   Ô được nối kết trả về giá trị hiện tại tương ứng với vị trí của hộp cuộn.

   Dùng giá trị này trong công thức để trả lời cho giá trị của ô xác định trong hộp Nối kết ô tương ứng với vị trí hiện tại của hộp cuộn. Ví dụ, nếu bạn tạo một thanh cuộn có hệ số rủi ro với các thuộc tính sau:

Thuộc tính

Giá trị

Giá trị hiện tại

100

Giá trị tối thiểu

0

Giá trị tối đa

100

Thay đổi gia số

1

Đổi trang

5

Nối kết ô

C1

Với thiết đặt này, người dùng có thể dùng thanh cuộn để nhập một số chính xác hoặc bấm vào vùng giữa thanh cuộn và mũi tên để thay đổi giá trị theo gia số của 5.

Công thức sau đây trong ô D1 trả về giá trị chính xác dựa trên giá trị hiện tại trong ô được nối kết:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Công thức mảng sau đây trong ô D1 gán điểm cho hệ số rủi ro, dựa trên giá trị hiện tại trong ô được nối kết.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Lưu ý: Bấm vào mũi tên cuộn bên trái hoặc phía trên sau khi đã đạt tới giá trị tối thiểu hoặc bấm vào mũi tên bên phải hoặc phía dưới sau khi đã đạt tới giá trị tối đa không có ảnh hưởng đến giá trị trả về. Thanh cuộn vẫn còn ở mức giá trị tối thiểu hoặc giá trị tối đa và không đi vòng qua phạm vi của các giá trị được phép.

Thêm một thanh cuộn (điều khiển ActiveX)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Thanh cuộn Ảnh nút .

  Nhóm điều khiển

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của thanh cuộn hiển thị.

 3. Để sửa điều khiển, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bấm Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 4. Để xác định các thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Dữ liệu và gắn kết:

Phạm vi được nối kết đến giá trị của điều khiển.

Ô được nối kết (Excel)

Nội dung hoặc trạng thái của điều khiển

Giá trị (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Hướng là dọc hay ngang.

Hướng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Bàn phím và chuột:

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Xác định thanh cuộn:

Độ trễ tính bằng phần nghìn giây sau khi bạn bấm vào thanh cuộn một lần.

Độ trễ (Biểu mẫu)

Số lần chuyển động xảy ra khi người dùng bấm chuột vào khu vực giữa hộp cuộn và một trong hai mũi tên cuộn.

Thay đổi lớn (Biểu mẫu)

Giá trị tối đa và tối thiểu được phép.

Max, Min (Biểu mẫu)

Nếu kích cỡ hộp cuộn tỷ lệ hoặc cố định đối với vùng cuộn.

Hình thu nhỏ tỷ lệ (Biểu mẫu)

Số lần chuyển động xảy ra khi người dùng bấm vào mũi tên cuộn trong điều khiển.

Thay đổi nhỏ (Biểu mẫu)

Thêm nút xoay (điều khiển Biểu mẫu)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm Nút xoay Ảnh nút .

  Nhóm điều khiển

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xoay hiển thị.

 3. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Định dạng Điều khiển.

  Để đặt thuộc tính điều khiển, hãy làm như sau:

  1. Trong hộp Giá trị hiện tại, hãy nhập giá trị ban đầu của nút xoay trong phạm vi giá trị cho phép dưới đây. Giá trị này không được:

   • Nhỏ hơn Giá trị tối thiểu; ngược lại, Giá trị tối thiểu được sử dụng.

   • Lớn hơn Giá trị tối đa; ngược lại, Giá trị tối đa được sử dụng.

  2. Trong hộp Giá trị tối thiểu, hãy nhập giá trị nhỏ nhất mà người dùng có thể xác định bằng cách bấm mũi tên phía dưới cùng trên nút xoay.

  3. Trong hộp Giá trị tối đa, hãy nhập giá trị lớn nhất mà người dùng có thể xác định bằng cách bấm mũi tên trên cùng trên nút xoay.

  4. Trong hộp Thay đổi gia số, hãy nhập số giá trị tăng hoặc giảm khi bấm vào mũi tên.

  5. Trong hộp Nối kết ô, nhập vào tham chiếu ô chứa vị trí hiện tại của nút xoay.

   Ô được nối kết trả về vị trí hiện tại của nút xoay.

   Dùng giá trị này trong công thức để trả lời cho giá trị của ô được xác định trong hộp Nối kết ô tương ứng với vị trí hiện tại của nút xoay. Ví dụ, bạn tạo ra nút xoay để thiết lập độ tuổi hiện tại của nhân viên với các thuộc tính sau:

Thuộc tính

Giá trị

Giá trị hiện tại

35

Giá trị tối thiểu

21

Giá trị tối đa

70

Thay đổi gia số

1

Nối kết ô

C1

Với những thiết lập này, người dùng có thể bấm vào nút xoay để nhập độ tuổi rơi vào phạm vi độ tuổi tối thiểu và tối đa. Độ tuổi trung bình của nhân viên là 35, do đó 35 là một lựa chọn tốt để thiết lập giá trị ban đầu.

Công thức sau đây trong ô D1 xác định thời gian làm việc dựa trên giá trị tuổi hiện tại trong ô được nối kết với nút xoay và tuổi của nhân viên vào ngày được thuê — giá trị trong B1 (được truy xuất từ một nguồn dữ liệu khác). Công thức sau đó tính toán một tỷ lệ phần trăm tiền thưởng kỳ nghỉ dựa trên số năm phục vụ công ty:

=(C1 - B1)* .01

Lưu ý: Bấm vào mũi tên trên cùng sau khi đã đạt tới giá trị tối thiểu hoặc bấm vào mũi tên dưới cùng sau khi đã đạt tới giá trị tối đa không ảnh hưởng đến giá trị trả về. Nút cuộn vẫn còn ở giá trị tối thiểu hoặc tối đa và không đi vòng qua phạm vi của các giá trị được phép.

Thêm nút xoay (điều khiển ActiveX)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, và sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Nút xoay Ảnh nút .

  Nhóm điều khiển

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xoay hiển thị.

 3. Để sửa điều khiển, hãy đảm bảo rằng bạn đang trong chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 4. Để xác định các thuộc tính điều khiển, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút .

  Mẹo: Bạn có thể bấm chuột phải vào điều khiển rồi bấm Thuộc tính.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Phần sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

  Tóm tắt các thuộc tính theo thể loại chức năng

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động Tải (Excel)

Điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Dữ liệu và gắn kết:

Phạm vi được nối kết đến giá trị của điều khiển.

Ô được nối kết (Excel)

Nội dung hoặc trạng thái của điều khiển

Giá trị (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Hướng là dọc hay ngang.

Hướng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Bàn phím và chuột:

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng chuột (Biểu mẫu)

Kiểu con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (ví dụ như hình chuẩn, mũi tên hoặc con trỏ hình chữ I).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Xác định nút xoay:

Độ trễ tính bằng phần nghìn giây sau khi bạn bấm vào nút xoay một lần.

Độ trễ (Biểu mẫu)

Giá trị tối đa và tối thiểu được phép.

Max, Min (Biểu mẫu)

Số lần di chuyển xảy ra khi người dùng bấm vào mũi tên xoay trong điều khiển.

Thay đổi nhỏ (Biểu mẫu)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×