Thêm thư báo chuyển phát để theo dõi thông điệp email

Thêm thư báo chuyển phát để theo dõi thông điệp email

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhận biên nhận chuyển phát hoặc biên nhận đã đọc

Biên nhận chuyển phát cho bạn biết thư đã được chuyển đến hộp thư của người nhận nhưng không cho biết người nhận đã nhìn thấy hoặc đã đọc thư đó hay chưa. Biên nhận đã đọc cho bạn biết thư đó đã được mở. Trong cả hai trường hợp, bạn đều nhận được thông báo trong Hộp thư đến.

Lưu ý: Người nhận thư có thể từ chối gửi biên nhận đã đọc. Ngoài ra, chương trình email mà người nhận sử dụng có thể không hỗ trợ biên nhận đã đọc.

  1. Trong thư đang mở, bấm tùy chọn.

  2. Trong nhóm Theo dõi, hãy chọn hộp kiểm Yêu cầu Biên nhận Chuyển phát hoặc Yêu cầu Biên nhận đã Đọc thư.

Để tìm hiểu cách bật các tùy chọn này cho tất cả các thư bạn gửi, hãy xem thông báo khi người khác nhận hoặc mở thông điệp email.

Lưu ý: Biên nhận đã được chuyển đến hộp thư đến của bạn và được hiển thị với biểu tượng này: Biểu tượng cho biết mục trong Hộp thư đến là một biên nhận Đã đọc hoặc Đã chuyển phát. .

Nhận biên nhận chuyển phát hoặc biên nhận đã đọc

Biên nhận chuyển phát cho bạn biết thư đã được chuyển đến hộp thư của người nhận nhưng không cho biết người nhận đã nhìn thấy hoặc đã đọc thư đó hay chưa. Biên nhận đã đọc cho bạn biết thư đó đã được mở. Trong cả hai trường hợp, bạn đều nhận được thông báo trong Hộp thư đến.

Lưu ý: Người nhận thư có thể từ chối gửi biên nhận đã đọc. Ngoài ra, chương trình email mà người nhận sử dụng có thể không hỗ trợ biên nhận đã đọc.

  • Trong thư đang mở, trên tab tùy chọn , trong nhóm theo dõi , hãy chọn hộp kiểm yêu cầu thư báo đã đọc hoặc yêu cầu biên nhận chuyển phát .

Để tìm hiểu cách bật các tùy chọn này cho tất cả các thư bạn gửi, hãy xem nhận được thông báo khi thư được chuyển phát hoặc đọc.

Lưu ý: Thông báo xác nhận được ghi lại trong thư gốc trong Mục đã gửi. Mở thư, sau đó trên tab thư , trong nhóm hiện , bấm theo dõi.

Nhận biên nhận chuyển phát hoặc biên nhận đã đọc

Biên nhận chuyển phát cho bạn thông điệp email của bạn đã được chuyển phát vào hộp thư của người nhận, nhưng không xem người nhận có nhìn thấy nó hoặc đọc nó. Thư báo đã đọc cho bạn thông điệp của bạn đã được mở. Trong cả hai trường hợp, bạn nhận được một thông báo thư khi thư của bạn được chuyển phát hoặc đọc. Nội dung của thông báo tin nhắn rồi tự động ghi lại trong thư gốc trong thư Mục mục đã gửi của bạn.

Tuy nhiên, không chỉ dựa vào các thông báo xác nhận. Người nhận thư có thể xác định một yêu cầu đọc có được yêu cầu và từ chối để gửi một. Nếu thông báo chỉ đọc trong ngăn đọc, biên nhận đọc có thể không được gửi. Ngoài ra, chương trình email của người nhận có thể không hỗ trợ thư báo đã đọc.

  1. Trong thư đó, hãy bấm Tùy chọn.

  2. Bên dưới tùy chọn bỏ phiếu và theo dõi, chọn hộp kiểm yêu cầu thư báo đã đọc cho thư này hoặc yêu cầu biên nhận chuyển phát cho thư này .

Để tìm hiểu cách bật các tùy chọn này cho tất cả các thông điệp email mà bạn gửi, hãy xem thông báo khi thư được chuyển phát hoặc đọc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×