Thêm thành viên vào nhóm trong nhóm

Thêm thành viên vào nhóm trong nhóm

Điều đầu tiên cần biết, bạn phải là chủ sở hữu nhóm để thêm thành viên vào nhóm (xem thêm các chức năng của chủ sở hữu nhóm trongnhóm).

Thêm thành viên vào nhóm

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, hãy đi tới tên nhóm trong danh sách nhóm và bấm vào xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn thêm thành viên.

Nếu muốn, bạn có thể thêm nhiều người bằng cách nhập tên của một nhóm liên hệ, nhóm bảo mật hoặc nhóm Office 365.

Những người mà bạn thêm vào nhóm sẽ nhận được thông báo email cho họ biết họ hiện là thành viên trong nhóm của bạn và nhóm sẽ xuất hiện trong danh sách nhóm của họ. 

FYI, bất kỳ nhóm nào có thể chứa tối đa 5000 người.

Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đang chờ xử lý

Để chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tham gia nhóm của bạn, hãy đi đến nhóm của bạn trong danh sách nhóm và chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý nhómđang chờ giải quyết R.

Yêu cầu thêm một thành viên

Để yêu cầu ai đó được thêm vào một nhóm mà bạn đã là thành viên của, hãy đi đến nhóm trong danh sách nhóm của bạn rồi chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn >thêm thành viên. Nhập tên của một hoặc nhiều người rồi chọn gửi yêu cầu. Người sở hữu nhóm sẽ nhận được cảnh báo rằng họ có một yêu cầu đang chờ xử lý.

Chủ đề liên quan

Thêm khách vào nhóm

Điều đầu tiên cần biết, bạn phải là chủ sở hữu nhóm để thêm người trong nhóm (xem thêm các khả năng của chủ sở hữu nhóm trong nhóm).

Với tư cách là chủ sở hữu nhóm, hãy gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams và đi tới tên nhóm. Gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > thêm thành viên. Sau đó, nhập tên của người đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều người vào một nhóm hiện có, hãy đi đến màn hình nền hoặc ứng dụng web.

FYI, bất kỳ nhóm nào có thể chứa tối đa 5000 người.

Điều đầu tiên cần biết, bạn phải là chủ sở hữu nhóm để thêm người trong nhóm (xem thêm các khả năng của chủ sở hữu nhóm trong nhóm).

Với tư cách là chủ sở hữu nhóm, hãy gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams và đi tới tên nhóm. Gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn quản lý thành viên. Chọn thêm Nút thêm người thành viên và nhập tên của người đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều người vào một nhóm hiện có, hãy đi đến màn hình nền hoặc ứng dụng web.

FYI, bất kỳ nhóm nào có thể chứa tối đa 5000 người.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×