Thêm thành viên vào nhóm

Thêm thành viên vào nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người sở hữu nhóm, đi tới tên nhóm trong danh sách nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > thêm thành viên.

Nếu bạn muốn, bạn thậm chí có thể thêm nhiều người bằng cách nhập tên của một nhóm liên hệ, nhóm bảo mật hoặc nhóm Office 365.

FYI, bất kỳ nhóm có thể giữ lên đến 2500 mọi người.

Nếu bạn là người sở hữu nhóm, gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams và đi đến tên nhóm. Gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > thêm thành viên. Sau đó nhập tên của người đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều người vào một nhóm hiện có, hãy vào ứng dụng màn hình nền hoặc web.

FYI, bất kỳ nhóm có thể giữ lên đến 2500 mọi người.

Nếu bạn là người sở hữu nhóm, gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams và đi đến tên nhóm. Gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý thành viên. Chọn thêm thành viên Nút Thêm người và nhập tên của người đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều người vào một nhóm hiện có, hãy vào ứng dụng màn hình nền hoặc web.

FYI, bất kỳ nhóm có thể giữ lên đến 2500 mọi người.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×