Thêm tô màu hay hiệu ứng vào một hình hoặc hộp văn bản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi diện mạo của một hình dạng hoặc hộp văn bản bằng cách thay đổi màu tô của nó hoặc bằng cách thêm hiệu ứng vào nó, chẳng hạn như bóng đổ, vầng sáng, phản chiếu, cạnh mềm, góc xiên và ba chiều (3D) phép xoay.

Màu tô là màu, mẫu hình, họa tiết, ảnh, hoặc chuyển màu được áp dụng cho nội dung bên trong hình dạng. Chuyển màu là sự tiến triển dần dần của màu sắc và hình dạng, thường là từ màu này sang màu khác hay từ hình dạng này sang hình dạng khác có cùng màu.

Đồ họa SmartArt với tô đặc và tô chuyển màu

Thay đổi màu tô của hình dạng chỉ ảnh hưởng đến bên trong hoặc mặt trước của hình dạng. Nếu bạn thêm hiệu ứng cho hình dạng, ví dụ như bóng đổ và muốn áp dụng màu khác cho hiệu ứng đó, bạn phải đổi riêng màu của bóng so với màu tô.

Hiệu ứng 3-D tăng thêm độ sâu cho hình dạng. Bạn có thể thêm tập hợp hiệu ứng 3-D cài sẵn cho hình dạng của bạn hoặc thêm hiệu ứng riêng lẻ. Bạn có thể thêm tổ hợp các hiệu ứng riêng lẻ vào hình dạng trong các chương trình: Excel, Outlook, Wordvà PowerPoint.

Thêm tô màu hoặc hiệu ứng

Để thêm tô màu hoặc hiệu ứng, hãy bấm hình dạng, bấm định dạng, bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạng hoặc Hiệu ứng hình dạngvà chọn một màu, chuyển màu, họa tiết, hoặc hiệu ứng.

 1. Bấm hình dạng bạn muốn tô. Để thêm cùng một kiểu tô cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm mũi tên kế bên Tô Hình dạng.

  Menu tùy chọn Màu Tô Hình dạng

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm hay thay đổi màu tô, hãy bấm màu bạn muốn.

  • Để không chọn màu, bấm Không Tô.

  • Để dùng màu không phải là một trong các màu chủ đề, bạn bấm Màu Tô Khác rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để điều chỉnh độ trong của hình dạng, hãy bấm Màu Tô Khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Để thêm hay thay đổi Chuyển màu tô, chỉ đến Chuyển màu rồi bấm biến thể chuyển màu bạn muốn. Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn. Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm tô màu hoặc hiệu ứng, hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống:

 1. Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm tô mẫu và chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bấm , sau đó bấm Tô mẫu.

  Chọn tô mẫu trong ngăn định dạng hình dạng

 3. Chọn một mẫu hình, và nếu thích, bấm vào mũi tên kế bên mặt trướcnền và chọn một tổ hợp màu.

Đầu trang

Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng hộp văn bản và hình dạng, chẳng hạn như cạnh xiên hoặc phản chiếu của bạn.

 1. Bấm hình dạng bạn muốn thêm hiệu ứng. Để thêm cùng một hiệu ứng cho nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Hiệu ứng Hình dạng và chọn tùy chọn từ danh sách.

  Menu Hiệu ứng Hình dạng

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh phản chiếu, bấm Tùy chọn Phản chiếu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh vầng sáng, bấm Tùy chọn vầng sáng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm kích thước và màu của cạnh mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn Cạnh Mềm rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, ví dụ như góc xiên cho hình dạng rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi trực quan nào đối với hình dạng vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ tô màu. Để xóa cùng một tô màu khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Chọn không tô

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng. Để xóa cùng một hiệu ứng khỏi nhiều hình dạng, bạn bấm hình dạng đầu tiên rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng khác.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Hiệu ứng hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau.

  Menu Hiệu ứng Hình dạng

  • Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

   Lưu ý: Khi bấm Không Cài sẵn, bạn không loại bỏ bất kỳ hiệu ứng đổ bóng nào đã áp dụng cho hình dạng của bạn. Để loại bỏ bóng đổ trên hình dạng, hãy làm theo bước dưới đây.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

  • Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Lưu ý: Nếu bạn đã thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước hai ở trên để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Đầu trang

Xem thêm

Thêm hoặc thay đổi tô hình dạng

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm tô cùng nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Mẹo: Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt của hình bằng cách bấm vào Màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Để thêm hay thay đổi Chuyển màu tô, chỉ đến Chuyển màu rồi bấm biến thể chuyển màu bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Để biết thêm thông tin về cách thêm tô màu hoặc hiệu ứng, hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm chuột phải vào hình dạng bạn muốn thêm tô mẫu và chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Trong hộp thoại Định dạng hình dạng , bấm tab điền .

 3. Trong ngăn , chọn tô mẫu và sau đó chọn một mẫu hình, màu tiền cảnh và màu nền cho tô mẫu của bạn.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn thêm hiệu ứng.

  Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh phản chiếu, bấm Tùy chọn Phản chiếu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh vầng sáng, bấm Tùy chọn vầng sáng, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm kích thước và màu của cạnh mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn Cạnh Mềm rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, ví dụ như góc xiên cho hình dạng rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi trực quan nào đối với hình dạng vì hiệu ứng 3-D có quyền ưu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D thì sẽ có thể thấy hiệu ứng cạnh mềm.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ tô màu.

  Để xóa tô cùng một từ nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, và sau đó nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm vào mũi tên kế bên Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Nhóm Kiểu Hình

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

Đầu trang

 1. Bấm hình dạng bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nhóm Kiểu Hình

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hình dạng. Bạn có thể phải bấm đúp vào hình dạng để mở tab Định dạng.

  • Để xóa tập hợp hiệu ứng cài sẵn khỏi hình dạng, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm Không Cài sẵn.

   Lưu ý: Khi bấm Không Cài sẵn, bạn không loại bỏ bất kỳ hiệu ứng đổ bóng nào đã áp dụng cho hình dạng của bạn. Để loại bỏ bóng đổ trên hình dạng, hãy làm theo bước dưới đây.

  • Để xóa bóng đổ khỏi hình dạng, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm Không bóng.

  • Để xóa phản chiếu khỏi hình dạng, chỉ đến phản chiếu, sau đó bấm Không phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng khỏi hình dạng, chỉ đến vầng sáng, sau đó bấm Không vầng sáng.

  • Để xóa bỏ đường viền mờ khỏi hình dạng, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm Không cạnh mềm.

  • Để xóa cạnh khỏi hình dạng, trỏ tới góc xiên, sau đó bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D khỏi hình dạng, chỉ đến xoay 3-D, sau đó bấm Không xoay.

Lưu ý: Nếu bạn đã thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại bước hai ở trên để xóa bỏ tất cả các hiệu ứng.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi màu tô

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm tô cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt tô bằng cách bấm vào Màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hoặc thay đổi ảnh tô, bấm ảnh, định vị và bấm vào ảnh mà bạn muốn dùng, sau đó bấm chèn.

  • Thêm hoặc thay đổi một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Tô mẫu hình sẽ không sẵn dùng trong Excel 2007, Tuy nhiên bạn có thể dùng bổ trợ này để đạt được hiệu quả tương tự. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm mẫu sẽ điền vào một biểu đồ Excel 2007 hoặc hình dạng.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm tô cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng hoặc Kiểu hộp văn bản , bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng cách bấm vào Màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Thêm hoặc thay đổi một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi một mẫu hình, bấm mẫu hình, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm tô cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt tô bằng cách bấm vào Màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hoặc thay đổi ảnh tô, bấm ảnh, định vị và bấm vào ảnh mà bạn muốn dùng, sau đó bấm chèn.

  • Thêm hoặc thay đổi một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Tô mẫu hình không sẵn dùng trong PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể thêm tô hình dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Không có tô mẫu khác trong PowerPoint 2007.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm tô.

  Để thêm tô cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng hoặc Kiểu hộp văn bản , bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Để thêm hoặc thay đổi màu tô, bấm màu bạn muốn, hoặc chọn không màu, hãy bấm Không tô.

   Để thay đổi thành một màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Thêm Màu Tô, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Bạn cũng có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng cách bấm vào Màu tô khác. Ở cuối hộp thoại Màu, di chuyển thanh trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên thanh trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm của độ trong từ 0% (hoàn toàn mờ đục, thiết đặt mặc định) đến 100% (hoàn toàn trong suốt).

  • Để thêm hay thay đổi ảnh tô, bấm Ảnh, định vị thư mục chứa ảnh bạn muốn dùng, bấm tệp ảnh rồi bấm Chèn.

  • Thêm hoặc thay đổi một tô chuyển màu, trỏ tới chuyển màu, sau đó bấm biến thể màu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh chuyển màu, bấm Thêm Chuyển màu rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi hoa văn tô, chỉ đến Hoa văn rồi bấm hoa văn bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hoa văn, bấm Thêm Hoa văn rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi một mẫu hình, bấm mẫu hình, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, hãy bấm vào Xem thêm Màu Vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn. Để đổi sang màu không có trong màu chủ đề, hãy bấm Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như một góc xiên hoặc xoay 3-D, rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ thay đổi hình dạng hoặc hộp văn bản vì hiệu ứng 3-D điều đứng. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D, hiệu ứng cạnh mềm được hiển thị.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng hoặc Kiểu hộp văn bản , bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Thêm hoặc thay đổi bóng đổ, trong nhóm Hiệu ứng đổ bóng , bấm Hiệu ứng đổ bóng, và sau đó chọn bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu bóng đổ, chỉ đến Bóng màu, sau đó bấm màu bạn muốn.

   Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác đổ bóng, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh . Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-D , hãy bấm hiệu ứng 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy trỏ vào Cài sẵn, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn Bóng đổ rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, hãy trỏ vào Phản chiếu, rồi bấm vào biến thể phản chiếu bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, hãy trỏ vào Vầng sáng, rồi bấm vào biến thể vầng sáng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, hãy bấm vào Xem thêm Màu Vầng sáng, rồi chọn màu bạn muốn. Để đổi sang màu không có trong màu chủ đề, hãy bấm Xem thêm Màu, rồi bấm vào màu mà bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh mềm, hãy trỏ vào Cạnh Mềm, rồi bấm vào kích thước của cạnh mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, hãy trỏ vào Góc xiên, rồi bấm vào góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm Tùy chọn 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Để tạo hiệu ứng tùy chỉnh bằng cách thêm nhiều hiệu ứng riêng lẻ, hãy lặp lại hai bước ở trên.

   • Nếu bạn thêm hiệu ứng 3-D, chẳng hạn như một góc xiên hoặc xoay 3-D, rồi thêm cạnh mềm, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ thay đổi hình dạng hoặc hộp văn bản vì hiệu ứng 3-D điều đứng. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hiệu ứng 3-D, hiệu ứng cạnh mềm được hiển thị.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

  Để thêm hiệu ứng cùng nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng hoặc Kiểu hộp văn bản , bấm Tô hình dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

  • Thêm hoặc thay đổi bóng đổ, trong nhóm Hiệu ứng đổ bóng , bấm Hiệu ứng đổ bóng, và sau đó chọn bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu bóng đổ, chỉ đến Bóng màu, sau đó bấm màu bạn muốn.

   Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác đổ bóng, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh . Màu tùy chỉnh và màu trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

  • Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-D , hãy bấm hiệu ứng 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Xóa tô

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa tô từ.

  Để xóa bỏ tô cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa tô từ.

  Để xóa bỏ tô cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng hoặc Kiểu hộp văn bản , bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Nhóm Kiểu Hộp Văn bản

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa tô từ.

  Để xóa bỏ tô cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa tô từ.

  Để xóa bỏ tô cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng hoặc Kiểu hộp văn bản , bấm Tô hình dạng, sau đó bấm Không tô.

  Nhóm Kiểu Hộp Văn bản

Đầu trang

Xóa hiệu ứng

Chọn một ứng dụng Microsoft Office từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa bỏ tác động từ.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

  • Để xóa một tập hợp hiệu ứng cài sẵn, chỉ đến cài sẵn, sau đó bấm Không cài sẵn.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

  • Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Để xóa bỏ nhiều hiệu ứng riêng lẻ, lặp lại bước hai ở trên.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa bỏ tác động từ.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Công cụ Hộp Văn bản, tab Định dạng, các nút Hiệu ứng

  • Để xóa bóng đổ, trong nhóm Hiệu ứng đổ bóng , bấm Hiệu ứng đổ bóng, sau đó bấm Hiệu ứng đổ bóng không.

  • Để xóa bỏ một hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-D , bấm hiệu ứng 3-D, sau đó bấm không có hiệu ứng 3-D.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bảnhoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa bỏ tác động từ.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy bấm Hiệu ứng hình dạngvà sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

  • Để xóa một tập hợp hiệu ứng cài sẵn, chỉ đến cài sẵn, sau đó bấm Không cài sẵn.

  • Để xóa bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm Không Bóng đổ.

  • Để xóa phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm Không Phản chiếu.

  • Để xóa vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm Không Vầng sáng.

  • Để xóa cạnh mềm, chỉ đến Cạnh Mềm rồi bấm Không Cạnh Mềm.

  • Để xóa cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm Không góc xiên.

  • Để xóa xoay 3-D, chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm Không Xoay.

Để xóa bỏ nhiều hiệu ứng riêng lẻ, lặp lại bước hai ở trên.

Đầu trang

 1. Bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn xóa bỏ tác động từ.

  Để xóa bỏ hiệu ứng cùng một từ nhiều hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm đoạn đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào những người khác.

 2. Bên dưới Công cụ vẽ hoặc Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Công cụ Hộp Văn bản, tab Định dạng, các nút Hiệu ứng

  • Để xóa bóng đổ, trong nhóm Hiệu ứng đổ bóng , bấm Hiệu ứng đổ bóng, sau đó bấm Hiệu ứng đổ bóng không.

  • Để xóa bỏ một hiệu ứng 3-D, trong nhóm hiệu ứng 3-D , bấm hiệu ứng 3-D, sau đó bấm không có hiệu ứng 3-D.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bảnhoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã bấm vào hình dạng hoặc hộp văn bản.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×