Thêm tài liệu vào công cụ tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Bấm thư mục mà bạn muốn thêm tài liệu vào.

  2. Trên tab Home, bấm Add Documents.

  3. Chọn tài liệu bạn muốn thêm và bấm Open.

Bạn cũng có thể sao và dán hoặc kéo và thả tài liệu vào một thư mục từ File Explorer.

Hạn chế và giới hạn

Các loại tài liệu bạn có thể thêm vào công cụ tài liệu có thể được hạn chế theo những cách sau đây:

  • SharePoint Workspace: mặc dù bạn có thể thêm bất kỳ kiểu tài liệu vào thư viện tài liệu trong SharePoint workspace, site SharePoint được liên kết có thể không hỗ trợ đồng bộ hóa tất cả các loại tài liệu. Kết quả, bạn có thể nhận được lỗi đồng bộ hóa liên quan đến các loại tài liệu không được hỗ trợ.

  • Groove w orkspaces: trong công cụ tài liệu trong Groove workspace, chính sách quản lý có thể hạn chế một số loại tài liệu. Không gian làm việc SharePoint sẽ gửi thông báo lỗi nếu bạn tìm cách thêm loại tài liệu hạn chế.

    Để xem danh sách các loại tài liệu hạn chế, hãy bấm xem hạn chế các kiểu trên tab bảo mật của tùy chọn tài khoản.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×