Thêm tài khoản trong Office Mobile cho Windows 10

Thêm tài khoản cá nhân và công ty hoặc trường học để bạn có thể lưu trữ và làm việc với tệp trực tuyến và truy nhập tệp từ các thiết bị khác.

Lưu ý: 

  • Nếu dùng Windows 10 Mobile, bạn có thể truy nhập menu tệp từ góc trên cùng bên trái màn hình.

  • Menu Tệp trong Word cho Win Phone 10

  1. Hãy đi đến Tệp > Thiết đặt, và gõ nhẹ Tài khoản.

  2. Gõ nhẹ Thêm tài khoản.

    Các tài khoản mà bạn đã thêm vào cũng sẽ được liệt kê ở đây.

  3. Chọn loại tài khoản mà bạn muốn để thêm, Tài khoản Microsoft hoặc Tài khoản công ty hoặc trường học.

    Chọn loại tài khoản mà bạn muốn thêm

  4. Trên biểu mẫu đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản mà bạn muốn thêm, rồi gõ nhẹ Đăng nhập.

Khi đã đăng nhập, bạn có thể tải lên hoặc làm việc với tệp trong tài khoản đó. Bạn cũng vẫn có thể lưu tệp vào thiết bị của mình.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×