Thêm tài khoản email bằng cách dùng thiết lập nâng cao

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn cần Cập Nhật thiết đặt tài khoản email của bạn hoặc thiết lập tài khoản email của bạn trong Outlook theo cách thủ công, hãy dùng các bước sau đây.

Cập nhật cài đặt email trong Outlook for PC

Đôi khi, bạn cần thực hiện thay đổi cho cài đặt tài khoản email của mình. Nếu bạn có mật khẩu mới, nếu nhà cung cấp email yêu cầu bạn thay đổi cài đặt hoặc nếu bạn đang gặp sự cố với việc gửi và nhận email, bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản email của mình trong vài bước.

 1. Mở Outlook và chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

  Chọn thiết đặt tài khoản để xóa tài khoản.
 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

 3. Trên trang cài đặt, bạn có thể cập nhật tên máy chủ thư đến và thư đi, địa chỉ email, tên bạn, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt SSL hoặc cài đặt cổng của mình, hãy chọn Xem thêm Cài đặt.

 4. Các cài đặt phổ biến nhất để cập nhật nằm trên tab Máy chủ Thư đi và tab Nâng cao.

  • Nếu bạn đang gặp sự cố với việc gửi email hoặc nhận thư về máy chủ thư đi của mình, hãy đảm bảo chọn hộp Máy chủ thư đi của tôi (SMTP) yêu cầu xác thực.

  • Nếu bạn cần cập nhật cổng máy chủ thư đến hoặc thư đi hay cài đặt SSL, hãy sử dụng tab Nâng cao.

 5. Khi bạn đã hoàn tất cập nhật cài đặt của mình, hãy chọn OK > Tiếp theo > Kết thúc.

Sử dụng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email POP hoặc IMAP vào Outlook for PC

Nếu bạn cần nhập giá trị cụ thể cho tên máy chủ thư đến và thư đi, số cổng hay cài đặt SSL, bạn có thể sử dụng tùy chọn thiết lập nâng cao của Outlook. Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để thêm tài khoản POP hoặc IMAP vào Outlook.

 1. Mở Outlook và chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

 2. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập địa chỉ email của bạn, chọn Tùy chọn nâng cao, rồi chọn hộp dành cho Cho phép tôi thiết lập tài khoản của mình theo cách thủ công, rồi chọn Kết nối.

 3. Chọn loại tài khoản của bạn. Gần như mọi lúc bạn cần sử dụng tùy chọn này, bạn sẽ chọn IMAP.

 4. Màn hình Cài đặt tài khoản sẽ được điền sẵn với hầu hết các cài đặt tài khoản bạn cần. Tuy nhiên, nếu bạn cần tìm kiếm cài đặt của mình, hãy xem chủ đề Cài đặt tài khoản POP và IMAP. Nhập máy chủ thư đến và thư đi của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn Kết nối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×