Thêm tài khoản email bằng cách dùng thiết lập nâng cao

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn cần Cập Nhật thiết đặt tài khoản email của bạn hoặc thiết lập tài khoản email của bạn trong Outlook theo cách thủ công, hãy dùng các bước sau đây.

Cập Nhật thiết đặt email trong Outlook cho Windows

Đôi khi bạn cần phải thực hiện thay đổi thiết đặt tài khoản email của bạn. Nếu bạn có một mật khẩu mới, nếu nhà cung cấp email có yêu cầu bạn thay đổi thiết đặt, hoặc nếu bạn đang gặp vấn đề về gửi và nhận email, bạn có thể thay đổi thiết đặt tài khoản email của bạn trong một vài bước.

 1. Mở Outlook và chọn tệp.

 2. Sử dụng danh sách thả xuống bên dưới Thông tin tài khoản để chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi.

 3. Chọn thiết đặt tài khoản.
  Bạn có nhiều loại thiết đặt tài khoản, bạn có thể thay đổi trong Outlook.

 4. Chọn loại thông tin bạn muốn thay đổi.

  • Thiết đặt tài khoản cho phép bạn thêm hoặc loại bỏ tài khoản, thay đổi thiết đặt máy chủ, và nhiều hơn nữa.

  • Tên tài khoản và thiết đặt đồng bộ cho phép bạn Cập Nhật tên thân thiện cho tài khoản và quyết định số lượng ngày giá trị của email bạn muốn đồng bộ hóa.

  • Thiết đặt máy chủ cho phép bạn thay đổi thông tin đăng nhập, bao gồm mật khẩu, tên máy chủ, cổng và thiết đặt xác thực.

  • Thay đổi hồ sơ cho phép bạn chuyển sang hồ sơ mới.

  • Quản lý hồ sơ cho phép bạn thêm hoặc loại bỏ hồ sơ hoặc thay đổi thiết đặt hồ sơ.

 5. Các thiết đặt thông dụng nhất, bạn sẽ thay đổi là Thiết đặt máy chủ.
  Chọn thiết đặt máy chủ để thay đổi thiết đặt người dùng tên, mật khẩu và máy chủ của bạn.

 6. Chọn thư đến hoặc thư đi thư để thay đổi nhiều thiết đặt máy chủ. Đây cũng là nơi bạn có thể cập nhật mật khẩu email của bạn (sau khi bạn đã thay đổi mật khẩu của bạn tại nhà cung cấp email).

 7. Khi bạn hoàn tất việc Cập Nhật thiết đặt của bạn, chọn tiếp theo > xong.

Dùng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email POP hoặc IMAP trong Outlook cho Windows

Nếu bạn cần phải nhập giá trị cụ thể cho tên máy chủ thư đến và đi, số cổng hoặc thiết đặt SSL, bạn có thể sử dụng tùy chọn thiết lập nâng cao của Outlook. Bạn có thể dùng các hướng dẫn để thêm tài khoản POP hoặc IMAP vào Outlook.

 1. Mở Outlook rồi chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

 2. Trên màn hình kế tiếp, nhập địa chỉ email của bạn, hãy chọn tùy chọn nâng cao, rồi chọn hộp kiểm cho tôi sẽ thiết lập tài khoản của tôi theo cách thủ công và chọn kết nối.

 3. Chọn loại tài khoản của bạn. Hầu hết thời gian khi bạn cần phải sử dụng tùy chọn này, bạn sẽ chọn IMAP.

 4. Màn hình thiết đặt tài khoản sẽ được nhập trước với hầu hết các thiết đặt tài khoản mà bạn cần. Tuy nhiên, nếu bạn cần để tìm thiết đặt của bạn, hãy xem chủ đề thiết đặt tài khoản POP và IMAP . Nhập thiết đặt máy chủ thư đến và đi của bạn và sau đó chọn tiếp theo.

 5. Nhập mật khẩu của bạn và sau đó chọn kết nối.

Dùng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản bên thứ ba MAPI email vào Outlook cho Windows

Nếu bạn đang dùng một nhà cung cấp bên thứ ba MAPI, tải xuống và cấu hình ứng dụng nhà cung cấp email MAPI như được đề xuất bởi nhà cung cấp công ty.

 1. Mở Outlook và chọn tệp > Thêm tài khoản.

 2. Trên màn hình kế tiếp, nhập địa chỉ email của bạn, hãy chọn tùy chọn nâng cao, chọn hộp kiểm cho tôi sẽ thiết lập tài khoản của tôi theo cách thủ công, và chọn kết nối.

 3. Trên màn hình Thiết lập nâng cao , hãy chọn khác.

 4. Trên màn hình khác , hãy chọn loại máy chủ để kết nối với từ danh sách.
   Ghi chú: Tùy chọn khác và loại tài khoản của bạn được liệt kê bên dưới nó chỉ sẽ xuất hiện nếu bạn đã đúng cách cài đặt và cấu hình nhà cung cấp MAPI.

 5. Bấm Kết nối.

 6. Ứng dụng nhà cung cấp MAPI bên thứ ba được cài đặt trên máy tính của bạn nên khởi động.

 7. Hoàn thiện thiết lập tài khoản bằng cách làm theo hướng dẫn MAPI của nhà cung cấp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×